1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. รุ่นที่ได้รับการรับรอง

รุ่นที่ได้รับการรับรอง

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2021

โปรดป้อนชื่อ/หมายเลขรุ่น ชื่อซีรีส์ หรือคำค้นหาที่ต้องการ

  • * ข้อควรพิจารณา: ฟังก์ชันการค้นหานี้ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

เซนเซอร์ (Sensor)

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-TB2000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB2000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB2000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 -
LR-TB5000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB5000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB5000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 -
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-ZB100C3P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. -
LR-ZB100CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. -
LR-ZB100CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. -
LR-ZB100N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. -
LR-ZB100P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. -
LR-ZB240CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 240 มม. -
LR-ZB250AN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. -
LR-ZB250AP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. -
LR-ZB250C3P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. -
LR-ZB250CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. -
LR-ZB250CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. -
LR-ZB250N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. -
LR-ZB250P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. -
LR-ZB90CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 90 มม. -
LR-ZH490CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 490 มม. -
LR-ZH500CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. -
LR-ZH500CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. -
LR-ZH500N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. -
LR-ZH500P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PR-F51C3PD ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม. -
PR-F51C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม. -
PR-F51CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม. -
PR-F51CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ, 0.6 ม. -
PR-F51N1 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ 0.6 ม. -
PR-F51N3 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ 0.6 ม. -
PR-F51P3 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดแบนเรียบ 0.6 ม. -
PR-FB15C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 15 มม. -
PR-FB15CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 15 มม. -
PR-FB15CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 15 มม. -
PR-FB15N1 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 15 มม. -
PR-FB15N3 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 15 มม. -
PR-FB15P3 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 15 มม. -
PR-FB30C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 30 มม. -
PR-FB30CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 30 มม. -
PR-FB30CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ, 30 มม. -
PR-FB30N1 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 30 มม. -
PR-FB30N3 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 30 มม. -
PR-FB30P3 ชนิดสายเคเบิล ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดแบนเรียบ 30 มม. -
PR-M51C3PD ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม. -
PR-M51C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม. -
PR-M51CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม. -
PR-M51CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง, 1.2 ม. -
PR-M51N1 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง 1.2 ม. -
PR-M51N3 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง 1.2 ม. -
PR-M51P3 ชนิดสายเคเบิลชนิดตัวส่งชนิดเล็กบาง 1.2 ม. -
PR-MB15C3PL ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 15 มม. -
PR-MB15CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 15 มม. -
PR-MB15CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 15 มม. -
PR-MB15N1 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 15 มม. -
PR-MB15N3 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 15 มม. -
PR-MB15P3 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 15 มม. -
PR-MB30CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 30 มม. -
PR-MB30CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง, 30 มม. -
PR-MB30N1 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 30 มม. -
PR-MB30N3 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 30 มม. -
PR-MB30P3 ชนิดสายเคเบิลชนิด Reflective (ลดการรบกวนของฉากหลัง) ชนิดเล็กบาง 30 มม. -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PZ-G101B ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G101CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G101CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G101CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G101EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN -
PZ-G101EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP -
PZ-G101N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G101P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G102B ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G102CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G102CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G102CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G102EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN -
PZ-G102EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP -
PZ-G102N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G102P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G41B ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G41CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G41CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G41CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G41EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN -
PZ-G41EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP -
PZ-G41N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G41P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G42B ชนิดสาย Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G42CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G42CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G42CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G42EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN -
PZ-G42EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP -
PZ-G42N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G42P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G51B ชนิดสายส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G51CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G51CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G51CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G51EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN -
PZ-G51EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP -
PZ-G51N ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G51P ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G52B ชนิดสายส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G52CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่งสกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G52CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G52CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G52EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN -
PZ-G52EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิดส่ง ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP -
PZ-G52N ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G52P ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G61B ชนิดสาย Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G61CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G61CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G61CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G61EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN -
PZ-G61EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP -
PZ-G61N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G61P ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G62B ชนิดสาย Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G62CB ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective สกรูชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G62CN ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G62CP ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-G62EN ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, NPN -
PZ-G62EP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยมพร้อมสายเคเบิล, PNP -
PZ-G62N ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-G62P ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PZ-M11 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M11P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M12 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M12P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M13 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M13P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M15 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M31 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M31P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M32 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M32P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M33 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M33P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M35 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M35P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M51 ชนิดสายส่งชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M51P ชนิดสายตัวส่งชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M51R ตัวรับ PZ-M51 -
PZ-M51T ตัวส่ง PZ-M51 -
PZ-M52 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M52P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M53 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M53P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Transmissive ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M61 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M61P ชนิดสาย Regression-Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M62 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M62P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M63 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M63P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Regression-reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M65 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M71 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M71P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M72 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M72P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M73 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-M73P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-M75 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V11 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V11P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V12 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V12P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V13 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V13P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V15 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V31 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V31P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V32 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V32P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V33 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V33P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V35 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V35P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V71 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V71P ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V72 ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V72P ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V73 ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
PZ-V73P ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 ชนิด Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, PNP -
PZ-V75 ชนิดสาย Reflective ชนิดสี่เหลี่ยม, NPN -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PS-N10 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child -
PS-N11CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN -
PS-N11CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP -
PS-N11N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
PS-N11P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
PS-N12CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN -
PS-N12CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP -
PS-N12N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
PS-N12P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP -
PS-05 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-201 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-201C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-202 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว -
PS-205 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-206 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ -
PS-45 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-46 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-47 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-47C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-48 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-49 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-49C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-52 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-52C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-56 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-58 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PX-10 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสาย, NPN -
PX-10C แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN -
PX-10CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP -
PX-10P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสาย, PNP -
PX-H61 หัวเซนเซอร์ตัวรับ -
PX-H61G หัวเซนเซอร์ตัวรับ -
PX-H71 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง -
PX-H71G หัวเซนเซอร์ตัวส่ง -
PX-H71TZ หัวเซนเซอร์ตัวส่ง -
PX-H72 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง -
PX-H72G หัวเซนเซอร์ตัวส่ง -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PS-T0 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child -
PS-T1 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
PS-T1P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
PS-T2 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
PS-T2P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
PS-05 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-201 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-201C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-202 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว -
PS-205 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-206 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ -
PS-45 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-46 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-47 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-47C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-48 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-49 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-49C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-52 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-52C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-56 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-58 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PS-25 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN -
PS-X28 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN -
PS2-61 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN -
PS2-61P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, PNP -
PS-05 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-201 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-201C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-202 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว -
PS-205 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-206 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ -
PS-45 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-46 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-47 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-47C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-48 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-49 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-49C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-52 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-52C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-56 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-58 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

เซนเซอร์ตรวจจับสี

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-W500 ชนิดสายเคเบิล -
LR-W500C คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด -
LR-W70 ชนิดลำแสงขนาดเล็ก/ลำแสงคู่, ชนิดสายเคเบิล 2 ม. -
LR-W70C ชนิดลำแสงขนาดเล็ก/ลำแสงคู่, คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด 4 ขา -
LR-WF10 ชนิดไฟเบอร์, ชนิดสายเคเบิล 2 ม. -
LR-WF10C ชนิดไฟเบอร์, คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด 4 ขา -
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CZ-V21A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
CZ-V21AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
CZ-V22A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
CZ-V22AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
CZ-H32 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ปรับลำแสงได้ -
CZ-H35S หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ที่มีการกำจัดแสงสะท้อน -
CZ-H37S หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ที่มีการกำจัดแสงสะท้อน, ลำแสงขนาดเล็ก -
CZ-H52 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับสารฟอสฟอรัส -
CZ-H72 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจสอบความมันเงา -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CZ-K1 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
CZ-K1P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
CZ-V1 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์

ไฟเบอร์ยูนิต

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

แอมพลิฟายเออร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-N40 ยูนิตขยาย (ชนิด Zero line) -
FS-N41C ยูนิตหลัก (ชนิดคอนเนคเตอร์ M8) -
FS-N41N ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) NPN -
FS-N41P ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) PNP -
FS-N42N ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) NPN -
FS-N42P ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) PNP -
FS-N43N ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) NPN -
FS-N43P ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) PNP -
FS-N44N ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) NPN -
FS-N44P ยูนิตหลัก (ชนิดสายเคเบิล) PNP -
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-N10 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child -
FS-N11CN ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN -
FS-N11CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP -
FS-N11MN ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-N11N ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-N11P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
FS-N12CN ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN -
FS-N12CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP -
FS-N12N ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-N12P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
FS-N13CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP -
FS-N13N ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-N13P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
FS-N14CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP -
FS-N14N ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-N14P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
FS-N15CN ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, NPN -
FS-N15CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, PNP -
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-V30 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child, NPN -
FS-V31 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V31C ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V31CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP -
FS-V31M ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V31P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
FS-V32 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-V32C ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN -
FS-V32CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP -
FS-V32P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
FS-V33 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V33C ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V33CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP -
FS-V33P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
FS-V34 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-V34C ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN -
FS-V34CP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP -
FS-V34P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-V20R ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child, NPN -
FS-V21 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V21G ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V21R ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V21RM ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V21RP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
FS-V21X ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V22 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-V22G ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-V22R ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-V22RP ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
FS-V22X ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-RS1 ยูนิตปิดท้ายการสื่อสาร -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-V10 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child -
FS-V11 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V11P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
FS-V12 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-V12P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS-M0 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Zero-line Child -
FS-M1 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-M1H ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-M1P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
FS-M2 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-M2P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
FS-T0 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิต Zero-line Child -
FS-T1 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-T1G ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-T1P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
FS-T2 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
FS-T2P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
FS-V1 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
FS-V1P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FS2-60 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, NPN -
FS2-60G ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, NPN -
FS2-60P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, PNP -
FS2-62 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, NPN -
FS2-62P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, PNP -
FS2-65 ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, NPN -
FS2-65P ไฟเบอร์แอมพลิฟายเออร์, ชนิดสายเคเบิล, PNP -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

เลเซอร์เซนเซอร์

เซนเซอร์ที่ใช้หลักการตรวจจับแบบระยะทาง

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-TB2000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB2000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB2000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 -
LR-TB5000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB5000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB5000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 -
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-ZB100C3P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. -
LR-ZB100CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. -
LR-ZB100CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 100 มม. -
LR-ZB100N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. -
LR-ZB100P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 100 มม. -
LR-ZB240CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 240 มม. -
LR-ZB250AN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. -
LR-ZB250AP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. -
LR-ZB250C3P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. -
LR-ZB250CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. -
LR-ZB250CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 250 มม. -
LR-ZB250N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. -
LR-ZB250P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 250 มม. -
LR-ZB90CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 90 มม. -
LR-ZH490CB ชนิดติดตั้ง โดยใช้เกลียว M18 พร้อมคอนเนคเตอร์ M12, 490 มม. -
LR-ZH500CN แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. -
LR-ZH500CP แบบสี่เหลี่ยม พร้อมคอนเนคเตอร์ M8, 500 มม. -
LR-ZH500N แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. -
LR-ZH500P แบบสี่เหลี่ยม พร้อมสายเคเบิล, 500 มม. -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GV-21 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
GV-21P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
GV-22 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
GV-22P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
GV-H1000 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกลพิเศษ -
GV-H1000L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกลพิเศษ -
GV-H130 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะปานกลาง -
GV-H130L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะปานกลาง -
GV-H45 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะใกล้ -
GV-H450 หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกล -
GV-H450L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะไกล -
GV-H45L หัวเซนเซอร์ชนิดระยะใกล้ -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

เซนเซอร์ที่ใช้หลักการตรวจจับจากความเข้มแสงที่ได้รับ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LV-N10 แอมพลิฟายเออร์, Zero line, ยูนิตขยาย -
LV-N11CN แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตหลัก, NPN -
LV-N11CP แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตหลัก, PNP -
LV-N11MN แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, NPN -
LV-N11N แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, NPN -
LV-N11P แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตหลัก, PNP -
LV-N12CN แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตขยาย, NPN -
LV-N12CP แอมพลิฟายเออร์, คอนเนคเตอร์ M8, ยูนิตขยาย, PNP -
LV-N12N แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตขยาย, NPN -
LV-N12P แอมพลิฟายเออร์, สายเคเบิล, ยูนิตขยาย, PNP -
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP -
LV-NH100 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, ประสิทธิภาพสูง -
LV-NH110 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, กำลังแรงสูง -
LV-NH300 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ชนิด 2 หัว (Thrubeam) แบบพื้นที่, ประสิทธิภาพสูง -
LV-NH32 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ปรับขนาดลำแสงได้ -
LV-NH35 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, โคแอกเซียล (Coaxial) ลำแสงตรง -
LV-NH37 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ลำแสงขนาดเล็กพิเศษ -
LV-NH42 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective ตรวจจับแบบพื้นที่ี่, ตรวจจับแบบพื้นที่จากระยะไกล -
LV-NH62 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อนแบบตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ลำแสงขนาดเล็ก -
LV-S31 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ชนิด Definite Reflective ปรับระยะได้ -
LV-S41 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็ก -
LV-S41L ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็กตรวจจับด้านข้าง -
LV-S61 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), ลำแสงขนาดเล็ก -
LV-S62 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), พื้นที่แสงขนาน -
LV-S63 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), การตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสจากระยะไกล -
LV-S63(5M) LV-S63 สั่งทำพิเศษ -
LV-S71 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็กมาตรฐาน -
LV-S72 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็ก (พร้อม Slit) -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LV-11A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
LV-11SA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
LV-11SAP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
LV-11SB แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
LV-11SBP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
LV-12SA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
LV-12SAP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
LV-12SB แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
LV-12SBP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
LV-S31 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ชนิด Definite Reflective ปรับระยะได้ -
LV-S41 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็ก -
LV-S41L ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิด Reflective เฉพาะจุด, ขนาดเล็กตรวจจับด้านข้าง -
LV-S61 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), ลำแสงขนาดเล็ก -
LV-S62 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), พื้นที่แสงขนาน -
LV-S63 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective), การตรวจจับชิ้นงานโปร่งใสจากระยะไกล -
LV-S63(5M) LV-S63 สั่งทำพิเศษ -
LV-S71 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็กมาตรฐาน -
LV-S72 ข้อมูลของหัวเซนเซอร์, ตรวจจับแบบเฉพาะจุด, ขนาดเล็ก (พร้อม Slit) -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LV-11A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
LV-20A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child -
LV-21A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
LV-21AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
LV-22A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
LV-22AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
LV-51M แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
LV-51MP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
LV-52 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
LV-52P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
LV-H100 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 10 มม. -
LV-H110 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กำลังแรงสูง, กว้าง 10 มม. -
LV-H300 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดตรวจจับพื้นที่, กว้าง 30 มม. -
LV-H32 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, ปรับลำแสงได้ -
LV-H35 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, โครงสร้างโคแอกเชียล -
LV-H35F หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, IP67 -
LV-H37 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดเฉพาะจุด, เฉพาะจุดละเอียดประมาณ f50 มม. -
LV-H41 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ระยะไกล -
LV-H42 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ระยะไกล -
LV-H47 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, พื้นที่จำกัด -
LV-H51 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, 3-eye -
LV-H52 หัวเซนเซอร์ตัวรับ, ชนิดตรวจจับพื้นที่, 3-eye -
LV-H62 หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, มาตรฐาน -
LV-H62F หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, IP67 -
LV-H64 หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดตรวจจับพื้นที่, ตรวจจับแบบพื้นที่จากระยะไกล -
LV-H65 หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดตรวจจับพื้นที่, พื้นที่กว้าง -
LV-H67 หัวเซนเซอร์ชนิด Regression-reflective, ชนิดเฉพาะจุด, ระยะไกล, ถึง 50 ม. -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IX-1000 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตหลัก -
IX-1050 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตขยาย -
IX-055 หัวเซนเซอร์ 55 มม. -
IX-080 หัวเซนเซอร์ 80 มม. -
IX-150 หัวเซนเซอร์ 150 มม. -
IX-360 หัวเซนเซอร์ 360 มม. -
IX-CP50 แผงควบคุม IX ซีรีส์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IL-030 หัวเซนเซอร์ -
IL-065 หัวเซนเซอร์ -
IL-100 หัวเซนเซอร์ -
IL-300 หัวเซนเซอร์ -
IL-600 หัวเซนเซอร์ -
IL-S025 หัวเซนเซอร์ -
IL-S065 หัวเซนเซอร์ -
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IA-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
IA-030 หัวเซนเซอร์ -
IA-065 หัวเซนเซอร์ -
IA-100 หัวเซนเซอร์ -

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EV-108M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M8 -
EV-108MC ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M8 -
EV-108MSO(2091) EV-108M สั่งทำพิเศษ -
EV-112M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M12 -
EV-112MC ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M12 -
EV-112MSO(2062) EV-112M สั่งทำพิเศษ -
EV-112U ยูนิตหลัก, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, M12 -
EV-112UC ยูนิตหลัก, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, M12 -
EV-112USO(2065) EV-112U สั่งทำพิเศษ -
EV-118M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M18 -
EV-118MC ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M18 -
EV-118MSO(2063) EV-118M สั่งทำพิเศษ -
EV-118U ยูนิตหลัก, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, M18 -
EV-118UC ยูนิตหลัก, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, M18 -
EV-118USO(2066) EV-118U สั่งทำพิเศษ -
EV-130U ยูนิตหลัก, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, M30 -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EZ-12M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M12, NPN -
EZ-18M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M18, NPN -
EZ-18T ยูนิตหลัก, ชนิดแบนเรียบ, NPN -
EZ-30M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M30, NPN -
EZ-8M ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M8, NPN -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EV-112F ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M12 -
EV-112FSO(2073) EV-112F สั่งทำพิเศษ -
EV-118F ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M18 -
EV-118FSO(2074) EV-118F สั่งทำพิเศษ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EM-005 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M5, NPN -
EM-005P ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M5, PNP -
EM-010 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M10, NPN -
EM-010A ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M10, NPN -
EM-010B ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M10, NPN -
EM-010P ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M10, PNP -
EM-014 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M14, NPN -
EM-014P ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, M14, PNP -
EM-030 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f3, NPN -
EM-030P ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f3, PNP -
EM-038 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f3.8, NPN -
EM-038P ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f3.8, PNP -
EM-054 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f5.4, NPN -
EM-054A ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f5.4, NPN -
EM-054B ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f5.4, NPN -
EM-054P ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f5.4, PNP -
EM-080 ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f8, NPN -
EM-080A ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f8, NPN -
EM-080B ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f8, NPN -
EM-080P ยูนิตหลัก, ชนิดสายชิลด์, f8, PNP -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
ES-32DC แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN -
ES-M1 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
ES-M1P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
ES-M2 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
ES-M2P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
ES-X38 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN -
EH-108 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, M8 -
EH-110 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, M10 -
EH-110S หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, M10, ท่อสแตนเลสสตีล -
EH-114 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, M14 -
EH-290 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f90 -
EH-302 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f2.8 -
EH-303A หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f3.8 -
EH-305 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f5.4 -
EH-305S หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f5.4, ท่อสแตนเลสสตีล -
EH-308 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f8 -
EH-308S หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f8, ท่อสแตนเลสสตีล -
EH-402 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f2.8 -
EH-416 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f14.5 -
EH-422 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f22 -
EH-430 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f30 -
EH-440 หัวเซนเซอร์, ชนิดไม่มีฉนวนหุ้ม, f40 -
EH-605 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, แบบบาง -
EH-614A หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, แบบบาง -
EH-910 หัวเซนเซอร์, ชนิดสายชิลด์, f10, Fluoroplastic -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-V01E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-V01P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
EX-V02E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-V02P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
EX-V05E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-V10E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-V10P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
EX-V64E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-110V หัวเซนเซอร์ -
EX-305V หัวเซนเซอร์ -
EX-416V หัวเซนเซอร์ -
EX-422V หัวเซนเซอร์ -
EX-614V หัวเซนเซอร์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-008 หัวเซนเซอร์ -
EX-016 หัวเซนเซอร์ -
EX-022 หัวเซนเซอร์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-201 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EX-202 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EX-205 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EX-210 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EX-110 หัวเซนเซอร์ -
EX-305 หัวเซนเซอร์ -
EX-416 หัวเซนเซอร์ -
EX-422 หัวเซนเซอร์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EG-520 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EG-530 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EG-547W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
SH-108 หัวเซนเซอร์ -
SH-110 หัวเซนเซอร์ -
SH-114 หัวเซนเซอร์ -
SH-290 หัวเซนเซอร์ -
SH-302 หัวเซนเซอร์ -
SH-303A หัวเซนเซอร์ -
SH-305 หัวเซนเซอร์ -
SH-308 หัวเซนเซอร์ -
SH-416 หัวเซนเซอร์ -
SH-422 หัวเซนเซอร์ -
SH-430 หัวเซนเซอร์ -
SH-440 หัวเซนเซอร์ -
SH-614A หัวเซนเซอร์ -
SH-809 หัวเซนเซอร์ -
SH-816 หัวเซนเซอร์ -
SH-822 หัวเซนเซอร์ -

โพสิชันนิ่งเซนเซอร์

เลเซอร์เซนเซอร์ชนิด Reflective

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IX-1000 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตหลัก -
IX-1050 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตขยาย -
IX-055 หัวเซนเซอร์ 55 มม. -
IX-080 หัวเซนเซอร์ 80 มม. -
IX-150 หัวเซนเซอร์ 150 มม. -
IX-360 หัวเซนเซอร์ 360 มม. -
IX-CP50 แผงควบคุม IX ซีรีส์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IL-030 หัวเซนเซอร์ -
IL-065 หัวเซนเซอร์ -
IL-100 หัวเซนเซอร์ -
IL-300 หัวเซนเซอร์ -
IL-600 หัวเซนเซอร์ -
IL-S025 หัวเซนเซอร์ -
IL-S065 หัวเซนเซอร์ -
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IA-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
IA-030 หัวเซนเซอร์ -
IA-065 หัวเซนเซอร์ -
IA-100 หัวเซนเซอร์ -

เซนเซอร์ LVDT / แบบสัมผัส

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GT2-P12 หัวเซนเซอร์สำหรับใช้งานทั่วไปชนิดปากกา -
GT2-P12F ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กใช้งานทั่วไป -
GT2-P12K หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูงชนิดปากกา -
GT2-P12KF ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กความเที่ยงตรงสูง -
GT2-P12KL ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง (ชนิดแรงการวัดต่ำ) -
GT2-P12L ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป (ชนิดแรงการวัดต่ำ) -
GT2-PA12 ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป -
GT2-PA12K ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง -
GT2-A12 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A12K หัวเซนเซอร์, ชนิดความเที่ยงตรงสูง, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A12KL หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A12L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A32 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A50 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม -
GT2-H12 หัวเซนเซอร์ -
GT2-H12F หัวเซนเซอร์รุ่นขอบเหล็ก -
GT2-H12K หัวเซนเซอร์, ชนิดความเที่ยงตรงสูง -
GT2-H12KF หัวเซนเซอร์ชนิดความเที่ยงตรงสูง, รุ่นขอบเหล็ก -
GT2-H12KL หัวเซนเซอร์, ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ -
GT2-H12KLF หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นขอบเหล็ก -
GT2-H12L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ -
GT2-H12LF หัวเซนเซอร์ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นขอบเหล็ก -
GT2-H32 หัวเซนเซอร์ -
GT2-H32L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ -
GT2-H50 หัวเซนเซอร์ -
GT2-100N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่ -
GT2-100P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่ -
GT2-500 ยูนิตหลักของแอมพลิฟายเออร์รองรับการเชื่อมต่อหลายหัว -
GT2-550 ยูนิตขยายของแอมพลิฟายเออร์รองรับการเชื่อมต่อหลายหัว -
GT2-71CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN -
GT2-71CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP -
GT2-71D แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบพัลส์ -
GT2-71MCN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก NPN -
GT2-71MCP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก PNP -
GT2-71N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN -
GT2-71P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP -
GT2-72CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN -
GT2-72CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP -
GT2-72N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN -
GT2-72P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP -
GT2-75N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
GT2-75P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
GT2-76N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
GT2-76P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
GT2-E3N บอร์ดขยายสำหรับ GT2-100N -
GT2-E3P บอร์ดขยายสำหรับ GT2-100P -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GT-71A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN -
GT-71AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP -
GT-72A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN -
GT-72AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP -
GT-75A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
GT-75AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
GT-76A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
GT-76AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
GT-A10 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม -
GT-A22 หัวเซนเซอร์ -
GT-H10 หัวเซนเซอร์ -
GT-H10L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ -
GT-H22 หัวเซนเซอร์ -
GT-H22L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ -

เลเซอร์เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IG-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN -
IG-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN -
IG-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IG-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IG-010 หัวเซนเซอร์ -
IG-028 หัวเซนเซอร์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IB-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN -
IB-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN -
IB-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IB-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IB-01 หัวเซนเซอร์ -
IB-05 หัวเซนเซอร์ -
IB-10 หัวเซนเซอร์ -
IB-30 หัวเซนเซอร์ -

อัลตราโซนิคเซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FW-V20 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
FW-V20P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
FW-V25 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
FW-V25P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
FW-H02 หัวเซนเซอร์ -
FW-H07 หัวเซนเซอร์ -
FW-H10R หัวเซนเซอร์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
UD-300 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
UD-310 หัวเซนเซอร์ -
UD-320 หัวเซนเซอร์ -
UD-360 หัวเซนเซอร์ -

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV2-G30 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ โหมดมาตรฐาน -
IV2-G30F เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ โหมดเพื่อการเรียนรู้/รุ่นมาตรฐาน -
IV2-G150MA หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์ มุมมองภาพแคบ ชนิด AF ขาวดำ -
IV2-G300CA หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์มุมมอง ภาพกว้าง ชนิด AF สี -
IV2-G500CA หัวเซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF สี -
IV2-G500MA หัวเซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF ขาวดำ -
IV2-G600MA หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์มุมมอง ภาพกว้าง ชนิด AF ขาวดำ -
IV2-CP50 แผงควบคุม -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV-HG150MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพแคบ, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-HG300CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-HG500CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-HG500MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-HG600MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-H150MA ระยะใกล้, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-H2000MA ระยะไกล, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-H500CA ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-H500MA ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G10 สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตหลัก -
IV-G15 สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตขยาย -
IV-HG10 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำหรับ IV-HG, ยูนิตหลัก -
IV-HG15 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำหรับ IV-HG, ยูนิตขยาย -
IV-150M เซนเซอร์, ระยะใกล้, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง -
IV-150MA เซนเซอร์, ระยะใกล้, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-2000M เซนเซอร์, ระยะไกล, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง -
IV-2000MA เซนเซอร์, ระยะไกล, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-500C เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง -
IV-500CA เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-500M เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง -
IV-500MA เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G150MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพแคบ, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G300CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G500CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G500MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G600MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV2-CP50 แผงควบคุม -
IV-M30 มอนิเตอร์อัจฉริยะ -

ยูนิตการสื่อสารกับเครือข่าย

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
DL-CL1 ยูนิตการสื่อสาร CC-Link -
DL-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้ -
DL-EC1A -
DL-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EterNet/IP™ ได้ -
DL-PD1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ PROFIBUS DP ได้ -
DL-PN1 -
DL-RB1A ยูนิตเอาต์พุต BCD -
DL-RS1A ยูนิตการสื่อสาร RS-232C -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
NU-EC1A -
NU-CL1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ CC-Link ได้ -
NU-DN1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet™ ได้ -
NU-EC1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EtherCAT ได้ -
NU-EP1 ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ EtherNet/IP™ ได้ -
NU-EN8N ยูนิตอินพุต e-CON -
OP-5148 อะแดปเตอร์ PNP -

เซนเซอร์วัดค่า

เลเซอร์โปรไฟล์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LJ-X8000 คอนโทรลเลอร์ แบบ 2D/3D -
LJ-X8000A คอนโทรลเลอร์ เอาต์พุตข้อมูลดิบ -
LJ-X8000E คอนโทรลเลอร์ 2D -
LJ-X8002 คอนโทรลเลอร์ แบบ 2D/3D -
LJ-X8020 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8060 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8080 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8200 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8400 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8900 หัวเซนเซอร์ -
CA-MP120 จอสี LCD 12 นิ้ว (อะนาล็อก XGA) -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
CA-U5 แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
CB-NEC20E ยูนิต EtherCAT® -
CB-NEP20E โมดูล EtherNet/IP™ -
CB-NPN20E โมดูล PROFINET -
CB-B05LL สายเคเบิลต่อขยายและ คอนเนคเตอร์รูปตัว L (0.5 ม.) -
CB-B05LR สายเคเบิลต่อขยายและ คอนเนคเตอร์รูปตัว L (0.5 ม.) -
CB-B05LU สายเคเบิลต่อขยายและ คอนเนคเตอร์รูปตัว L (0.5 ม.) -
CA-EN100H Encoder เฉพาะ -
CA-EN100U ยูนิตรีเลย์ Encoder -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CV-X290F คอนโทรลเลอร์รุ่นขั้นสูง -
CV-X290FP คอนโทรลเลอร์รุ่นขั้นสูง PNP -
CV-X292A คอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูงรองรับ LJ-V ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X292AP คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง รองรับ LJ-V ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X292F คอนโทรลเลอร์รุ่นขั้นสูงตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X292FP คอนโทรลเลอร์รุ่นขั้นสูงตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา PNP -
LJ-V7001 คอนโทรลเลอร์ -
LJ-V7001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP -
XG-X2800LJ -
LJ-V7020 ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7020B ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7020K ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7020KB ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7060 ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7060B ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7060K ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7060KB ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7080 ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7080B ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7200 ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7200B ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7300 ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
LJ-V7300B ยูนิตหัวเซนเซอร์ -
CA-MP120 จอสี LCD 12 นิ้ว (อะนาล็อก XGA) -
CA-MP120T จอสัมผัส LCD รองรับ Multi-Touch 12 นิ้ว -
LJ-VM100 จอแสดงผล -
CA-U3 (CA-U3#) „แหล่งจ่ายไฟ 24 VDC -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
CB-EP100 ยูนิต EtherNet/IP™ -
CB-PN100 ยูนิตการสื่อสาร PROFINET -
CA-E100LJ -
CA-E110LJ -
CA-EC80LJ ยูนิตอินพุตของ LJ-V ซีรีส์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LJ-G5001 คอนโทรลเลอร์ -
LJ-G5001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP -
LJ-G015 หัวเซนเซอร์ -
LJ-G015K หัวเซนเซอร์ -
LJ-G030 หัวเซนเซอร์ -
LJ-G080 หัวเซนเซอร์ -
LJ-G200 หัวเซนเซอร์ -
CA-MP81 จอสี LCD 8.4 นิ้ว (อะนาล็อก SVGA) -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

การตรวจวัดด้วยความเที่ยงตรงสูง (เซนเซอร์วัดระยะชนิด Reflective)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CL-3000 คอนโทรลเลอร์ -
CL-D500 จอแสดงผล -
CL-H100 ยูนิตขยาย -
CL-H200 ยูนิตรีเลย์ -
CL-H150 ยูนิตขยาย (มีเอาต์พุตแบบอะนาล็อก) -
CL-E100 ชุดเข้ารหัส -
CL-EC100 ยูนิต EtherCAT -
CL-L007N ออปติคัลยูนิต (รุ่นกะทัดรัดขนาด ø8・ชนิด Quad) -
CL-L015N ออปติคัลยูนิต (15 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L030N ออปติคัลยูนิต (30 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L070N ออปติคัลยูนิต (70 มม.・ชนิด Quad) -
CL-P007N ออปติคัลยูนิต (รุ่นกะทัดรัดขนาด ø8・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P015N ออปติคัลยูนิต (15 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P030N ออปติคัลยูนิต (30 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P070N ออปติคัลยูนิต (70 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-PT010N ออปติคัลยูนิต (รุ่นการวัดโปรไฟล์) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LK-G5000 คอนโทรลเลอร์ -
LK-G5000P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP -
LK-G5000PV คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, มียูนิตแสดงผล -
LK-G5000V คอนโทรลเลอร์, มียูนิตแสดงผล -
LK-G5001 คอนโทรลเลอร์ -
LK-G5001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP -
LK-G5001PV คอนโทรลเลอร์หลัก: ชนิดจอแสดงผลในตัว, PNP -
LK-G5001V คอนโทรลเลอร์หลัก: ชนิดจอแสดงผลในตัว, NPN -
LK-H008 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-H008W หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-H020 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-H022 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-H022K หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-H023 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 3B -
LK-H025 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-H027 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-H027K หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-H028 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 3B -
LK-H050 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-H052 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-H052K หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-H053 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 3B -
LK-H055 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-H057 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-H057K หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-H058 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 3B -
LK-H080 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-H082 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-H085 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-H087 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-H150 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-H152 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-H155 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-H157 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-HD1000 ยูนิตจอสัมผัส -
LK-HD1001 ยูนิตจอสัมผัส -
LK-HD500 จอแสดงผล -
LK-HA100 ชุดหัวเชื่อมต่อเพิ่มเติม -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
LK-CC100 ยูนิตการสื่อสาร -
LK-DN100 ยูนิตการสื่อสาร -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LK-G3000 คอนโทรลเลอร์ -
LK-G3000P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP -
LK-G3000PV คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, มียูนิตแสดงผล -
LK-G3000V คอนโทรลเลอร์, มียูนิตแสดงผล -
LK-G3001 คอนโทรลเลอร์, คู่มือภาษาอังกฤษ -
LK-G3001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, คู่มือภาษาอังกฤษ -
LK-G3001PV คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP, มียูนิตแสดงผล, คู่มือภาษาอังกฤษ -
LK-G3001V คอนโทรลเลอร์, มียูนิตแสดงผล, คู่มือภาษาอังกฤษ -
LK-G08 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-G10 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-G15 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-G150 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-G152 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-G155 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-G157 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-G30 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-G32 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-G35 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-G37 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-G400 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-G402 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-G405 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-G407 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-G500 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-G502 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-G505 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-G507 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-G80 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด -
LK-G82 หัวเซนเซอร์ ชนิดเฉพาะจุด, Laser Class 2 -
LK-G85 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง -
LK-G87 หัวเซนเซอร์, ชนิดกว้าง, Laser Class 2 -
LK-GD500 จอแสดงผล -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LK-2001 คอนโทรลเลอร์ -
LK-2011 คอนโทรลเลอร์ -
LK-2101 คอนโทรลเลอร์ -
LK-2111 คอนโทรลเลอร์ -
LK-2501 คอนโทรลเลอร์ -
LK-2503 คอนโทรลเลอร์ -
LK-3101 คอนโทรลเลอร์ -
LK-011 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก -
LK-031 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก -
LK-036 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดกว้าง -
LK-081 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก -
LK-086 หัวเซนเซอร์ -
LK-501 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก -
LK-503 หัวเซนเซอร์, ลำแสงขนาดเล็ก, Laser Class 2 -

เซนเซอร์วัดระยะชนิด Reflective

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IX-1000 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตหลัก -
IX-1050 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตขยาย -
IX-055 หัวเซนเซอร์ 55 มม. -
IX-080 หัวเซนเซอร์ 80 มม. -
IX-150 หัวเซนเซอร์ 150 มม. -
IX-360 หัวเซนเซอร์ 360 มม. -
IX-CP50 แผงควบคุม IX ซีรีส์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IL-030 หัวเซนเซอร์ -
IL-065 หัวเซนเซอร์ -
IL-100 หัวเซนเซอร์ -
IL-300 หัวเซนเซอร์ -
IL-600 หัวเซนเซอร์ -
IL-S025 หัวเซนเซอร์ -
IL-S065 หัวเซนเซอร์ -
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -

ออปติคัลไมโครมิเตอร์ / เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์

การตรวจวัดด้วยความเที่ยงตรงสูง (เซนเซอร์วัดระยะชนิด 2 หัว)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
TM-3001 คอนโทรลเลอร์ -
TM-3001P คอนโทรลเลอร์, ชนิด PNP -
TM-006 หัวเซนเซอร์ -
TM-040 หัวเซนเซอร์ -
TM-065 หัวเซนเซอร์ -
CA-MP81 จอสี LCD 8.4 นิ้ว (อะนาล็อก SVGA) -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LS-9500P คอนโทรลเลอร์ ชนิด PNP -
LS-9501 คอนโทรลเลอร์ -
LS-9501P คอนโทรลเลอร์ ชนิด PNP -
LS-9006 หัวเซนเซอร์ที่ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-9006M หัวเซนเซอร์ที่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-9030 หัวเซนเซอร์ที่ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-9030M หัวเซนเซอร์ที่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-9120M หัวเซนเซอร์ -
LS-D1000 จอแสดงผล -
CA-U3 (CA-U3#) „แหล่งจ่ายไฟ 24 VDC -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
CB-BD100 ยูนิตเอาต์พุต BCD -
CB-BR01 ยูนิตเชื่อมต่อสำหรับการต่อขยาย 40 ม. -
CB-EP100 ยูนิต EtherNet/IP™ -
CB-PN100 ยูนิตการสื่อสาร PROFINET -
LS-HA100 ยูนิตขยายส่วนหัว, -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LS-7001 คอนโทรลเลอร์, ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-7601 คอนโทรลเลอร์, มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-7010 หัวเซนเซอร์, ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-7010M หัวเซนเซอร์, มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-7030 หัวเซนเซอร์, ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-7030M หัวเซนเซอร์, มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-7070 หัวเซนเซอร์, ไม่มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
LS-7070M หัวเซนเซอร์, มีฟังก์ชันการตรวจสอบ -
CA-U4 (CA-U4#) แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
LS-S11 ขาตั้งแหล่งจ่ายไฟ, ไม่มีสายไฟ -
LS-S1 ขาตั้งแหล่งจ่ายไฟ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LS-5001 คอนโทรลเลอร์ -
LS-5501 คอนโทรลเลอร์ -
LS-5041 หัวเซนเซอร์ -
LS-5121 หัวเซนเซอร์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LS-3032 หัวเซนเซอร์ -
LS-3032SO(5217) LS-3032 สั่งทำพิเศษ -
LS-3033 หัวเซนเซอร์ -
LS-3033SO(8073) LS-3033 สั่งทำพิเศษ -
LS-3034 หัวเซนเซอร์ -
LS-3036 หัวเซนเซอร์ -
LS-3060 หัวเซนเซอร์ -

เซนเซอร์วัดระยะชนิด 2 หัว

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IG-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN -
IG-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN -
IG-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IG-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IG-010 หัวเซนเซอร์ -
IG-028 หัวเซนเซอร์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IB-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN -
IB-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN -
IB-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IB-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IB-01 หัวเซนเซอร์ -
IB-05 หัวเซนเซอร์ -
IB-10 หัวเซนเซอร์ -
IB-30 หัวเซนเซอร์ -

อินดักทีฟดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-V01E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-V01P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
EX-V02E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-V02P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
EX-V05E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-V10E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-V10P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
EX-V64E แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
EX-110V หัวเซนเซอร์ -
EX-305V หัวเซนเซอร์ -
EX-416V หัวเซนเซอร์ -
EX-422V หัวเซนเซอร์ -
EX-614V หัวเซนเซอร์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-008 หัวเซนเซอร์ -
EX-016 หัวเซนเซอร์ -
EX-022 หัวเซนเซอร์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EX-201 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EX-202 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EX-205 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EX-210 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EX-110 หัวเซนเซอร์ -
EX-305 หัวเซนเซอร์ -
EX-416 หัวเซนเซอร์ -
EX-422 หัวเซนเซอร์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EG-520 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EG-530 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
EG-547W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
SH-108 หัวเซนเซอร์ -
SH-110 หัวเซนเซอร์ -
SH-114 หัวเซนเซอร์ -
SH-290 หัวเซนเซอร์ -
SH-302 หัวเซนเซอร์ -
SH-303A หัวเซนเซอร์ -
SH-305 หัวเซนเซอร์ -
SH-308 หัวเซนเซอร์ -
SH-416 หัวเซนเซอร์ -
SH-422 หัวเซนเซอร์ -
SH-430 หัวเซนเซอร์ -
SH-440 หัวเซนเซอร์ -
SH-614A หัวเซนเซอร์ -
SH-809 หัวเซนเซอร์ -
SH-816 หัวเซนเซอร์ -
SH-822 หัวเซนเซอร์ -

เซนเซอร์วัดระยะแบบสัมผัส / LVDT

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GT2-P12 หัวเซนเซอร์สำหรับใช้งานทั่วไปชนิดปากกา -
GT2-P12F ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กใช้งานทั่วไป -
GT2-P12K หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูงชนิดปากกา -
GT2-P12KF ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ติดขอบเหล็กความเที่ยงตรงสูง -
GT2-P12KL ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง (ชนิดแรงการวัดต่ำ) -
GT2-P12L ชนิดปากกา หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป (ชนิดแรงการวัดต่ำ) -
GT2-PA12 ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ใช้งานทั่วไป -
GT2-PA12K ชนิดปากกา ชนิดกระบอกลม หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง -
GT2-A12 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A12K หัวเซนเซอร์, ชนิดความเที่ยงตรงสูง, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A12KL หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A12L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A32 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม -
GT2-A50 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม -
GT2-H12 หัวเซนเซอร์ -
GT2-H12F หัวเซนเซอร์รุ่นขอบเหล็ก -
GT2-H12K หัวเซนเซอร์, ชนิดความเที่ยงตรงสูง -
GT2-H12KF หัวเซนเซอร์ชนิดความเที่ยงตรงสูง, รุ่นขอบเหล็ก -
GT2-H12KL หัวเซนเซอร์, ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ -
GT2-H12KLF หัวเซนเซอร์ความเที่ยงตรงสูง, ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นขอบเหล็ก -
GT2-H12L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ -
GT2-H12LF หัวเซนเซอร์ชนิดแรงการวัดต่ำ, รุ่นขอบเหล็ก -
GT2-H32 หัวเซนเซอร์ -
GT2-H32L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ -
GT2-H50 หัวเซนเซอร์ -
GT2-100N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่ -
GT2-100P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, แอมพลิฟายเออร์จอแสดงผลใหญ่ -
GT2-500 ยูนิตหลักของแอมพลิฟายเออร์รองรับการเชื่อมต่อหลายหัว -
GT2-550 ยูนิตขยายของแอมพลิฟายเออร์รองรับการเชื่อมต่อหลายหัว -
GT2-71CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN -
GT2-71CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP -
GT2-71D แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบพัลส์ -
GT2-71MCN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก NPN -
GT2-71MCP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดเอาต์พุตแบบอะนาล็อก PNP -
GT2-71N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN -
GT2-71P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP -
GT2-72CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, NPN -
GT2-72CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์, PNP -
GT2-72N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN -
GT2-72P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP -
GT2-75N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
GT2-75P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
GT2-76N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
GT2-76P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
GT2-E3N บอร์ดขยายสำหรับ GT2-100N -
GT2-E3P บอร์ดขยายสำหรับ GT2-100P -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GT-71A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN -
GT-71AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP -
GT-72A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN -
GT-72AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP -
GT-75A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
GT-75AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
GT-76A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
GT-76AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
GT-A10 หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม -
GT-A22 หัวเซนเซอร์ -
GT-H10 หัวเซนเซอร์ -
GT-H10L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ -
GT-H22 หัวเซนเซอร์ -
GT-H22L หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ -

ระบบการวัด

กล้องวัดขนาดอัตโนมัติ / โปรไฟล์ โปรเจคเตอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IM-8000 คอนโทรลเลอร์ -
IM-8005 แท่นวางขนาด ø100 มม. รุ่นที่มีชุดไฟส่องสว่างรูปวงแหวน แบบยึดกับที่ -
IM-8020 แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 200 มม. รุ่นที่มีชุดไฟส่องสว่างรูปวงแหวนแบบ ตั้งโปรแกรมได้ /ยูนิตโพรบแสง -
IM-8030 แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 300 × 200 มม. รุ่นแท่นวางขนาดใหญ่ที่มีชุดไฟส่องสว่างรูป วงแหวนแบบตั้งโปรแกรมได้ /ยูนิตโพรบแสง -
IM-8030T แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 300 × 200 มม. รุ่นแท่นวางขนาดใหญ่ที่มีชุดไฟส่องสว่างรูป วงแหวนแบบตั้งโปรแกรมได้ /ยูนิตโพรบแสง /ยูนิตการวัดความสูงแบบสัมผัส -
IM-DXW12NT แสงแบบโคแอกเซียล -
IM-H3C โมดูลการนำเข้าข้อมูล CAD -
IM-H3ET โปรแกรมการตั้งค่าการวัด IM -
IM-RU1 ชุดหมุน -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IM-7000 คอนโทรลเลอร์ -
IM-7500 คอนโทรลเลอร์ -
IM-7010 ส่วนหัว -
IM-7020 ส่วนหัว -
IM-7030 ส่วนหัว -
IM-7030T ส่วนหัว -
IM-DXW12N ไฟชนิดโคแอกเชียล -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IM-6500T คอนโทรลเลอร์, ชนิดแสดงผลภาษาไทย -
IM-6600T คอนโทรลเลอร์ชนิดแสดงผลภาษาไทย -
IM-6700 คอนโทรลเลอร์ -
IM-6010 หัวตรวจวัด: รุ่นใช้งานทั่วไป -
IM-6015 หัวตรวจวัด: รุ่นใช้งานทั่วไป -
IM-6020 หัวตรวจวัด: รุ่นใช้งานทั่วไป -
IM-6025 หัวตรวจวัด: รุ่นใช้งานทั่วไป -
IM-6120 หัวตรวจวัด: รุ่นมุมกว้าง -
IM-6125 หัวตรวจวัด: รุ่นมุมกว้าง -
IM-6140 หัวตรวจวัด: รุ่นความแม่นยำสูง -
IM-6145 หัวตรวจวัด: รุ่นความแม่นยำสูง -
IM-6225 หัวตรวจวัด: รุ่นไฟส่องเป็นวงแหวนแบบตั้งโปรแกรมได้/มุมกว้าง -
IM-6225T สำหรับหัวหัวที่มียูนิตเครื่องวัดความสูงแบบสัมผัส -

เครื่องวัดขนาด 3 มิติ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VR-3200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-3000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ คอนโทรลเลอร์ -
VR-3000K เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ คอนโทรลเลอร์ -
VR-5000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D คอนโทรลเลอร์ -
VR-3050 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-3100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-5100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว -
VR-5200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว -
VR-S200 แท่น X-Y แบบมอเตอร์ -
VR-S300 แท่นวางแบบมอเตอร์ -

CMM

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
XM-1600 คอนโทรลเลอร์ -
XM-1500 คอนโทรลเลอร์ -
XM-1000 ชุดของหัว -
XM-1200 เครื่องมือวัดขนาดที่มีกล้องรับสัญญาณ ชนิด1โพรบ -
XM-2000 ยูนิตการวัด (1 โพรบ) -
XM-2200 ยูนิตการวัด (1 โพรบ) -
XM-R1200 มากเกอร์ฐานรองชิ้นงานทำจากอลูมิเนียม -
XM-S1200 ฐานรองชิ้นงานทำจากอลูมิเนียม -
XM-T1000 ชุดของหัว (2 หัวเข็ม) -
XM-T1200 เครื่องมือวัดขนาดที่มีกล้องรับสัญญาณ ชนิด2โพรบ -
XM-T2000 ยูนิตการวัด (2 โพรบ) -
XM-T2200 ยูนิตการวัด (2 โพรบ) -
OP-87945 คอนโซล -
XM-P1000 โพรบ -
XM-P2000 โพรบ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
WM-3000 เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพืน้ ที่กว้าง -
WM-C3000 ยูนิตกล้อง -
WM-P3000 โพรบ -
WM-H1T ซอฟต์แวร์ถ่ายโอนข้อมูล -
OP-88369 อะแดปเตอร์ AC เฉพาะของยูนิตกล้อง -
OP-88420 สายเคเบิล USB ของยูนิตกล้อง -
WM-B1 แบตเตอรี่ของโพรบ -
WM-BC1 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ -

เซนเซอร์นิรภัย (Safety Sensor)

ม่านแสงนิรภัย

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GL-R04L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 4 แกนลำแสง -
GL-R06L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 6 แกนลำแสง -
GL-R08H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 8 แกนลำแสง -
GL-R08L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 8 แกนลำแสง -
GL-R103F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 103 แกนลำแสง -
GL-R10L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 10 แกนลำแสง -
GL-R111F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 111 แกนลำแสง -
GL-R119F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 119 แกนลำแสง -
GL-R127F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 127 แกนลำแสง -
GL-R12H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 12 แกนลำแสง -
GL-R12HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 12 แกนลำแสง -
GL-R12L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 12 แกนลำแสง -
GL-R14L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 14 แกนลำแสง -
GL-R16H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 16 แกนลำแสง -
GL-R16HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 16 แกนลำแสง -
GL-R16L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 16 แกนลำแสง -
GL-R18L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 18 แกนลำแสง -
GL-R20H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 20 แกนลำแสง -
GL-R20HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 20 แกนลำแสง -
GL-R20L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 20 แกนลำแสง -
GL-R22L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 22 แกนลำแสง -
GL-R23F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 23 แกนลำแสง -
GL-R24H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 24 แกนลำแสง -
GL-R24HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 24 แกนลำแสง -
GL-R24L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 24 แกนลำแสง -
GL-R26L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 26 แกนลำแสง -
GL-R28H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 28 แกนลำแสง -
GL-R28HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 28 แกนลำแสง -
GL-R28L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 28 แกนลำแสง -
GL-R30L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 30 แกนลำแสง -
GL-R31F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 31 แกนลำแสง -
GL-R32H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 32 แกนลำแสง -
GL-R32HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 32 แกนลำแสง -
GL-R32L ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันร่างกาย, 32 แกนลำแสง -
GL-R36H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 36 แกนลำแสง -
GL-R39F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 39 แกนลำแสง -
GL-R40H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 40 แกนลำแสง -
GL-R40HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 40 แกนลำแสง -
GL-R44H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 44 แกนลำแสง -
GL-R44HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 44 แกนลำแสง -
GL-R47F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 47 แกนลำแสง -
GL-R48H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 48 แกนลำแสง -
GL-R52H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 52 แกนลำแสง -
GL-R55F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 55 แกนลำแสง -
GL-R56H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 56 แกนลำแสง -
GL-R56HG ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 56 แกนลำแสง -
GL-R60H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 60 แกนลำแสง -
GL-R63F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 63 แกนลำแสง -
GL-R64H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 64 แกนลำแสง -
GL-R71F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 71 แกนลำแสง -
GL-R72H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 72 แกนลำแสง -
GL-R79F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 79 แกนลำแสง -
GL-R80H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 80 แกนลำแสง -
GL-R87F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 87 แกนลำแสง -
GL-R88H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 88 แกนลำแสง -
GL-R95F ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันนิ้ว, 95 แกนลำแสง -
GL-R96H ยูนิตหลัก, ชนิดป้องกันมือ, 96 แกนลำแสง -
GL-T11R ขั้วต่อ Safety Relay -
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GL-S08FH แกนลำแสง 8 แกนชนิดแบน -
GL-S08SH แกนชนิดแบน 8 แกนชนิดแบน -
GL-S12FH แกนลำแสง 12 แกนชนิดแบน -
GL-S12SH แกนชนิดแบน 12 แกนชนิดแบน -
GL-S16FH แกนลำแสง 16 แกนชนิดแบน -
GL-S16SH แกนชนิดแบน 16 แกนชนิดแบน -
GL-S20FH แกนลำแสง 20 แกนชนิดแบน -
GL-S20SH แกนชนิดแบน 20 แกนชนิดแบน -
GL-S24FH แกนลำแสง 24 แกนชนิดแบน -
GL-S24SH แกนชนิดแบน 24 แกนชนิดแบน -
GL-S28FH แกนลำแสง 28 แกนชนิดแบน -
GL-S28SH แกนชนิดแบน 28 แกนชนิดแบน -
GL-S32FH แกนลำแสง 32 แกนชนิดแบน -
GL-S32SH แกนชนิดแบน 32 แกนชนิดแบน -
GL-S36FH แกนลำแสง 36 แกนชนิดแบน -
GL-S36SH แกนชนิดแบน 36 แกนชนิดแบน -
GL-S40FH แกนลำแสง 40 แกนชนิดแบน -
GL-S40SH แกนชนิดแบน 40 แกนชนิดแบน -
GL-T11R ขั้วต่อ Safety Relay -
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SL-V04L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 4 แกนลำแสง -
SL-V06L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 6 แกนลำแสง -
SL-V06LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 6 แกนลำแสง -
SL-V08H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 8 แกนลำแสง -
SL-V08L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 8 แกนลำแสง -
SL-V08LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 8 แกนลำแสง -
SL-V103F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 103 แกนลำแสง -
SL-V103FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 103 แกนลำแสง -
SL-V104H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 104 แกนลำแสง -
SL-V10L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 10 แกนลำแสง -
SL-V10LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 10 แกนลำแสง -
SL-V111F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 111 แกนลำแสง -
SL-V111FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 111 แกนลำแสง -
SL-V112H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 112 แกนลำแสง -
SL-V119F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 119 แกนลำแสง -
SL-V119FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 119 แกนลำแสง -
SL-V120H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 120 แกนลำแสง -
SL-V127F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 127 แกนลำแสง -
SL-V127FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 127 แกนลำแสง -
SL-V12H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 12 แกนลำแสง -
SL-V12HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 12 แกนลำแสง -
SL-V12L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 12 แกนลำแสง -
SL-V12LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 12 แกนลำแสง -
SL-V14L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 14 แกนลำแสง -
SL-V14LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 14 แกนลำแสง -
SL-V16H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 16 แกนลำแสง -
SL-V16HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 16 แกนลำแสง -
SL-V16L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 16 แกนลำแสง -
SL-V16LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 16 แกนลำแสง -
SL-V18L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 18 แกนลำแสง -
SL-V20H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 20 แกนลำแสง -
SL-V20HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 20 แกนลำแสง -
SL-V20L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 20 แกนลำแสง -
SL-V20LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 20 แกนลำแสง -
SL-V22L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 22 แกนลำแสง -
SL-V22LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 22 แกนลำแสง -
SL-V23F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 23 แกนลำแสง -
SL-V23FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 23 แกนลำแสง -
SL-V24H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 24 แกนลำแสง -
SL-V24HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 24 แกนลำแสง -
SL-V24L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 24 แกนลำแสง -
SL-V24LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 24 แกนลำแสง -
SL-V26L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 26 แกนลำแสง -
SL-V26LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 26 แกนลำแสง -
SL-V28H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 28 แกนลำแสง -
SL-V28HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 28 แกนลำแสง -
SL-V28L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 28 แกนลำแสง -
SL-V28LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 28 แกนลำแสง -
SL-V30L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 30 แกนลำแสง -
SL-V30LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 30 แกนลำแสง -
SL-V31F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 31 แกนลำแสง -
SL-V31FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 31 แกนลำแสง -
SL-V32H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 32 แกนลำแสง -
SL-V32HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 32 แกนลำแสง -
SL-V32L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 32 แกนลำแสง -
SL-V32LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 32 แกนลำแสง -
SL-V36H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 36 แกนลำแสง -
SL-V36HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 36 แกนลำแสง -
SL-V36L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 36 แกนลำแสง -
SL-V36LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 36 แกนลำแสง -
SL-V39F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 39 แกนลำแสง -
SL-V39FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 39 แกนลำแสง -
SL-V40H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 40 แกนลำแสง -
SL-V40HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 40 แกนลำแสง -
SL-V40L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 40 แกนลำแสง -
SL-V40LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 40 แกนลำแสง -
SL-V44H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 44 แกนลำแสง -
SL-V44HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 44 แกนลำแสง -
SL-V44L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 44 แกนลำแสง -
SL-V44LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 44 แกนลำแสง -
SL-V47F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 47 แกนลำแสง -
SL-V47FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 47 แกนลำแสง -
SL-V48H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 48 แกนลำแสง -
SL-V48HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 48 แกนลำแสง -
SL-V48L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 48 แกนลำแสง -
SL-V48LM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 48 แกนลำแสง -
SL-V52H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 52 แกนลำแสง -
SL-V52HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 52 แกนลำแสง -
SL-V52L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 52 แกนลำแสง -
SL-V55F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 55 แกนลำแสง -
SL-V55FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 55 แกนลำแสง -
SL-V56H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 56 แกนลำแสง -
SL-V56HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 56 แกนลำแสง -
SL-V56L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 56 แกนลำแสง -
SL-V60H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 60 แกนลำแสง -
SL-V60HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 60 แกนลำแสง -
SL-V60L ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 60 แกนลำแสง -
SL-V63F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 63 แกนลำแสง -
SL-V63FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 63 แกนลำแสง -
SL-V64H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 64 แกนลำแสง -
SL-V64HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 64 แกนลำแสง -
SL-V71F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 71 แกนลำแสง -
SL-V71FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 71 แกนลำแสง -
SL-V72H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 72 แกนลำแสง -
SL-V72HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 72 แกนลำแสง -
SL-V79F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 79 แกนลำแสง -
SL-V79FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 79 แกนลำแสง -
SL-V80H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 80 แกนลำแสง -
SL-V80HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 80 แกนลำแสง -
SL-V87F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 87 แกนลำแสง -
SL-V87FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 87 แกนลำแสง -
SL-V88H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 88 แกนลำแสง -
SL-V88HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 88 แกนลำแสง -
SL-V95F ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 95 แกนลำแสง -
SL-V95FM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 95 แกนลำแสง -
SL-V96H ยูนิตหลัก, ชนิดใช้งานทั่วไป, 96 แกนลำแสง -
SL-V96HM ยูนิตหลัก, ชนิดทนทาน, 96 แกนลำแสง -
SL-T11R ขั้วต่อรีเลย์ -
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SL-U2 เครื่องจ่ายไฟ -

เครื่องสแกนเลเซอร์นิรภัย

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SZ-V04 ชนิดหลายฟังก์ชัน, มาตรฐาน -
SZ-V04X ชนิดหลายฟังก์ชัน, กล้อง -
SZ-V32 ชนิดหลายช่อง, มาตรฐาน -
SZ-V32N ชนิดเครือข่าย, มาตรฐาน -
SZ-V32NX ชนิดเครือข่าย, กล้อง -
SZ-V32X ชนิดหลายช่อง, กล้อง -
SZ-VSM หน่วยความจำระบบ -
SZ-VU04 ยูนิตจอแสดงผล, ชนิดหลายฟังก์ชัน -
SZ-VU32 ยูนิตจอแสดงผล, ชนิดหลายช่อง -
SZ-VU32N ยูนิตจอแสดงผล, ชนิดเครือข่าย -
SZ-VH1 หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกน, ชนิดมาตรฐาน -
SZ-VH1X หัวเซนเซอร์ที่ใช้สแกน, ชนิดกล้อง -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SZ-01S ยูนิตหลัก, ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป -
SZ-04M ยูนิตหลัก, ชนิดหลายฟังก์ชัน -
SZ-16V ยูนิตหลัก, ชนิดชุด (ช่อง) หลายพื้นที่ -

สวิตช์อินเตอร์ล็อคนิรภัย

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GS-10PC ชนิดไม่สัมผัส ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-11N10 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-11N5 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-11P10 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-11P5 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-11PC ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-13P5 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดประสิทธิภาพสูง PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-13PC ชนิดไม่สัมผัส ชนิดประสิทธิภาพสูง PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-51N10 ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-51N5 ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-51P10 ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-51P5 ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-51PC ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-53PC ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดประสิทธิภาพสูง PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-71N10 ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-71N5 ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-71P10 ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-71P5 ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-71PC ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-73PC ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดประสิทธิภาพสูง PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-A01 อุปกรณ์เสริมของชนิดไม่สัมผัส แอคทูเอเตอร์สำหรับเปลี่ยน -
GS-A21 อุปกรณ์เสริมของชนิดล็อค แอคทูเอเตอร์สำหรับเปลี่ยน -

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ

เซนเซอร์ตรวจจับการไหล

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-XA1 คอนโทรลเลอร์ ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนราง DIN -
FD-XA1E คอนโทรลเลอร์ ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนราง DIN -
FD-XA2 คอนโทรลเลอร์ ยูนิตขยายชนิดติดตั้งบนราง DIN -
FD-XA2E คอนโทรลเลอร์ ยูนิตขยายชนิดติดตั้งบนราง DIN -
FD-XA5 คอนโทรลเลอร์ ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
FD-XA5E คอนโทรลเลอร์ ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP -
FD-XS1 หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 1,000 มล./นาที -
FD-XS1E หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 1,000 มล./นาที -
FD-XS20 หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 20.00 ลิตร/นาที -
FD-XS20E หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 20.00 ลิตร/นาที -
FD-XS8 หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 8,000 มล./นาที -
FD-XS8E หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 8,000 มล./นาที -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-Q10C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 8A/10A ชนิด -
FD-Q20C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 15A/20A ชนิด -
FD-Q32C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 25A/32A ชนิด -
FD-Q50C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 40A/50A ชนิด -
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-R125 มิเตอร์วัดการไหล 100A/125AA -
FD-R200 มิเตอร์วัดการไหล 150A/200A -
FD-R50 มิเตอร์วัดการไหล 40A/50A -
FD-R80 มิเตอร์วัดการไหล 65A/80A -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-M100AT แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 100 ลิตร/นาที, NPN -
FD-M100ATP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 100 ลิตร/นาที, PNP -
FD-M100AY แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 100 ลิตร/นาที, NPN -
FD-M100AYP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 100 ลิตร/นาที, PNP -
FD-M10AT แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 10 ลิตร/นาที, NPN -
FD-M10ATP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 10 ลิตร/นาที, PNP -
FD-M10AY แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 10 ลิตร/นาที, NPN -
FD-M10AYP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 10 ลิตร/นาที, PNP -
FD-M50AT แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 50 ลิตร/นาที, NPN -
FD-M50ATP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 50 ลิตร/นาที, PNP -
FD-M50AY แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 50 ลิตร/นาที, NPN -
FD-M50AYP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 50 ลิตร/นาที, PNP -
FD-M5AT แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 5 ลิตร/นาที, NPN -
FD-M5ATP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวตัง้, 5 ลิตร/นาที, PNP -
FD-M5AY แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 5 ลิตร/นาที, NPN -
FD-M5AYP แอมพลิฟายเออร์ในตัว, สำหรับท่อแนวนอน, 5 ลิตร/นาที, PNP -
FD-MA1A เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, การติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตหลัก, NPN -
FD-MA1AP เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, การติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตหลัก, PNP -
FD-MA2A เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, การติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตขยาย, NPN -
FD-MA2AP เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, การติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตขยาย, PNP -
FD-MA5A เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
FD-MA5AP เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิแยกส่วน, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
FD-MH100A ยูนิตแอมพลิฟายเออร์แยกส่วน์: 100 ลิตร/นาที -
FD-MH10A ยูนิตแอมพลิฟายเออร์แยกส่วน์: 10 ลิตร/นาที -
FD-MH500A ยูนิตแอมพลิฟายเออร์แยกส่วน์: 500 ลิตร/นาที -
FD-MH50A ยูนิตแอมพลิฟายเออร์แยกส่วน์: 50 ลิตร/นาที -
FD-T1 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเซนเซอร์วัดอัตราการไหลชนิดแยก -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-SF1 ยูนิตหลัก, ชนิดการไหลขั้นต่ำพิเศษ, 1 ลิตร/นาที -
FD-SF8 ยูนิตหลัก, ชนิดการไหลขั้นต่ำ, 8 ลิตร/นาที -
FD-SS02A ยูนิตหลัก, ชนิดการไหลขั้นต่ำพิเศษ, 200 มล./นาที -
FD-SS20A ยูนิตหลัก, ชนิดไหลปานกลาง, 20 ลิตร/นาที -
FD-SS2A ยูนิตหลัก, ชนิดการไหลขั้นต่ำ, 2 ลิตร/นาที -
FD-SA1NA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตหลัก, NPN เอาต์พุต -
FD-SA1PA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตหลัก, PNP เอาต์พุต -
FD-SA2NA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตขยาย, NPN เอาต์พุต -
FD-SA2PA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ยูนิตขยาย, PNP เอาต์พุต -
FD-SA5NA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN เอาต์พุต -
FD-SA5PA แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP เอาต์พุต -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-V70A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, NPN -
FD-V70AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, PNP -
FD-V75A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN -
FD-V75AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP -
FD-F04 หัวเซนเซอร์, ชนิด PFA, 4 ลิตร/นาที -
FD-F20 หัวเซนเซอร์, ชนิด PFA, 20 ลิตร/นาที -
FD-F50 หัวเซนเซอร์, ชนิด PFA, 50 ลิตร/นาที -
FD-P05 หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 5 ลิตร/นาที -
FD-P100 หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 100 ลิตร/นาที -
FD-P20 หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 20 ลิตร/นาที -
FD-P50 หัวเซนเซอร์, ชนิด PPS, 50 ลิตร/นาที -

เพรสเชอร์เซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GP-M001 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, ±100 kPa -
GP-M010 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa -
GP-M025 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 2.5 MPa -
GP-M100 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 10 MPa -
GP-M250 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 25 MPa -
GP-M400 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 40 MPa -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-V80W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, มาตรฐาน, NPN -
AP-V80WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, มาตรฐาน, PNP -
AP-V82W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, NPN -
AP-V82WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, PNP -
AP-V85P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, PNP -
AP-V85W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, NPN -
AP-V85WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, PNP -
AP-V87W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, NPN -
AP-V87WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, PNP -
AP-10S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, ±100 kPa -
AP-10SK หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, ±100 kPa -
AP-11S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -100 kPa -
AP-12S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa -
AP-13S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa -
AP-13SK หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa -
AP-14S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 10 MPa -
AP-14SK หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 10 MPa -
AP-15S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 20 MPa -
AP-15SK หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 20 MPa -
AP-16S หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 50 MPa -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-C30 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, NPN -
AP-C30W ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN -
AP-C30WP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP -
AP-C31W ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN -
AP-C31WP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP -
AP-C33W ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN -
AP-C33WP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP -
AP-C35 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 10 ถึง -10 kPa, NPN -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-C40W แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
AP-C40WP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
AP-41 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa -
AP-41M หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa -
AP-43 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa -
AP-44 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa -
AP-48 หัวเซนเซอร์, ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, 101.3 ถึง -101.3 kPa -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-40 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
AP-V41AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, NPN -
AP-V41AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Parent, PNP -
AP-V42AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, NPN -
AP-V42AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Child, PNP -
AP-41 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa -
AP-41M หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa -
AP-43 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa -
AP-44 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa -
AP-48 หัวเซนเซอร์, ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, 101.3 ถึง -101.3 kPa -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-N10 -
AP-N10D -
FS-MC8N ชุดหลายเอาต์พุต NPN -
FS-MC8P ชุดหลายเอาต์พุต PNP -
AP-41 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa -
AP-41M หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa -
AP-43 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa -
AP-44 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa -
AP-48 หัวเซนเซอร์, ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, 101.3 ถึง -101.3 kPa -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-40 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN -
AP-40P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
AP-41 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa -
AP-41M หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa -
AP-43 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa -
AP-44 หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa -
AP-48 หัวเซนเซอร์, ชนิดตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, 101.3 ถึง -101.3 kPa -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
AP-31 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN -
AP-31A ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN -
AP-31K ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN -
AP-31KP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP -
AP-31P ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP -
AP-31Z ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN -
AP-31ZA ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, NPN -
AP-31ZP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -101.3 kPa, PNP -
AP-32 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN -
AP-32A ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN -
AP-32K ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN -
AP-32KP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP -
AP-32P ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP -
AP-32Z ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN -
AP-32ZA ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, NPN -
AP-32ZP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa, PNP -
AP-33 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN -
AP-33A ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN -
AP-33K ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN -
AP-33KP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP -
AP-33P ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP -
AP-33Z ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN -
AP-33ZA ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, NPN -
AP-33ZP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa, PNP -
AP-34 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN -
AP-34A ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN -
AP-34K ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN -
AP-34KP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP -
AP-34P ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP -
AP-34Z ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN -
AP-34ZA ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, NPN -
AP-34ZP ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, 101.3 ถึง -101.3 kPa, PNP -

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FT-50A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
FT-50AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
FT-50AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
FT-50AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
FT-55A แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
FT-55AP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
FT-55AW แอมพลิฟายเออร์ยูนิต -
FT-55AWP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP -
FT-H10 หัวเซนเซอร์ -
FT-H20 หัวเซนเซอร์ -
FT-H30 หัวเซนเซอร์ -
FT-H40K หัวเซนเซอร์, ชนิดทนต่ออุณหภูมิสูง -
FT-H50 หัวเซนเซอร์ -
FT-H50K หัวเซนเซอร์, ชนิดทนต่ออุณหภูมิสูง -

เครื่องบันทึก

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
TR-H1000 ยูนิตหลักชนิดจอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว (มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์) -
TR-H500 ยูนิตหลักชนิดจอสัมผัสขนาด 5 นิ้ว (มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์) -
TR-C48 ยูนิต I/O สำหรับวัดพัลส์ -
TR-TH08 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ/แรงดันไฟฟ้าความเที่ยงตรงสูง -
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
TR-W1000 ยูนิตหลักชนิดจอสัมผัสขนาด 10 นิ้ว -
TR-W1050 ยูนิตหลักชนิดพกพาขนาด 10 นิ้ว -
TR-W500 ยูนิตหลักชนิดจอสัมผัสขนาด 5 นิ้ว -
TR-W550 ยูนิตหลักชนิดพกพาขนาด 5 นิ้ว -
TR-C48 ยูนิต I/O สำหรับวัดพัลส์ -
TR-TH08 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ/แรงดันไฟฟ้าความเที่ยงตรงสูง -
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
TR-V1001 ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 10 ชนิด, แบบแผงควบคุม -
TR-V1051 ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 10 ชนิด, แบบพกพา -
TR-V500 ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 5 ชนิด, แบบแผงควบคุม -
TR-V501 ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 5 ชนิด, แบบแผงควบคุม -
TR-V551 ยูนิตหลักเครื่องมือวัด, 5 ชนิด, แบบพกพา -
TR-C48 ยูนิต I/O สำหรับวัดพัลส์ -
TR-TH08 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิ/แรงดันไฟฟ้าความเที่ยงตรงสูง -
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC -
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC -

อะนาล็อกเซนเซอร์คอนโทรลเลอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
RD-50EW ยูนิตหลัก -
RD-50RW ยูนิตหลัก, ชนิด RS-232C -

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต / เครื่องสร้างประจุไอออน

ชนิดบาร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-E036A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 360 มม. -
SJ-E036H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 360 มม. -
SJ-E036L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 360 มม. -
SJ-E036N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 360 มม. -
SJ-E060A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 600 มม. -
SJ-E060H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 600 มม. -
SJ-E060L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 600 มม. -
SJ-E060N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 600 มม. -
SJ-E084A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 840 มม. -
SJ-E084H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 840 มม. -
SJ-E084L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 840 มม. -
SJ-E084N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 840 มม. -
SJ-E108A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1080 มม. -
SJ-E108H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1080 มม. -
SJ-E108L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1080 มม. -
SJ-E108N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1080 มม. -
SJ-E132A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1320 มม. -
SJ-E132H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1320 มม. -
SJ-E132L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1320 มม. -
SJ-E132N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1320 มม. -
SJ-E156A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1560 มม. -
SJ-E156H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1560 มม. -
SJ-E156L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1560 มม. -
SJ-E156N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1560 มม. -
SJ-E180A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1800 มม. -
SJ-E180H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1800 มม. -
SJ-E180L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1800 มม. -
SJ-E180N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1800 มม. -
SJ-E204A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2040 มม. -
SJ-E204H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2040 มม. -
SJ-E204L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 2040 มม. -
SJ-E204N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 2040 มม. -
SJ-E228A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2280 มม. -
SJ-E228H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2280 มม. -
SJ-E228L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 2280 มม. -
SJ-E228N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 2280 มม. -
SJ-E252A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2520 มม. -
SJ-E252H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2520 มม. -
SJ-E252L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 2520 มม. -
SJ-E252N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 2520 มม. -
SJ-E300A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 3000 มม. -
SJ-E300H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 3000 มม. -
SJ-E300L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 3000 มม. -
SJ-E300N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 3000 มม. -
SJ-E01 รีโมทคอนโทรลเลอร์อัจฉริยะสำหรับ SJ-E -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-H036 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 360 มม. -
SJ-H036A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 360 มม. -
SJ-H036C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 360 มม. -
SJ-H036V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 360 มม. -
SJ-H060 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 600 มม. -
SJ-H060A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 600 มม. -
SJ-H060C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 600 มม. -
SJ-H060V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 600 มม. -
SJ-H084 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 840 มม. -
SJ-H084A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 840 มม. -
SJ-H084C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 840 มม. -
SJ-H084V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 840 มม. -
SJ-H108 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1080 มม. -
SJ-H108A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1080 มม. -
SJ-H108C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1080 มม. -
SJ-H108V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1080 มม. -
SJ-H132 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1320 มม. -
SJ-H132A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1320 มม. -
SJ-H132C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1320 มม. -
SJ-H132V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1320 มม. -
SJ-H156 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1560 มม. -
SJ-H156A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1560 มม. -
SJ-H156C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1560 มม. -
SJ-H156V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1560 มม. -
SJ-H180 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1800 มม. -
SJ-H180A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1800 มม. -
SJ-H180C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1800 มม. -
SJ-H180V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1800 มม. -
SJ-H204 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2040 มม. -
SJ-H204A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2040 มม. -
SJ-H204C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2040 มม. -
SJ-H204V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 2040 มม. -
SJ-H228 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2280 มม. -
SJ-H228A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2280 มม. -
SJ-H228C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2280 มม. -
SJ-H228V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 2280 มม. -
SJ-H252 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2520 มม. -
SJ-H252A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2520 มม. -
SJ-H252C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2520 มม. -
SJ-H252V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 3000 มม. -
SJ-H300 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 3000 มม. -
SJ-H300A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 3000 มม. -
SJ-H300C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 3000 มม. -
SJ-H300V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 3000 มม. -
SJ-H02 รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJ-H ซีรีส์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-GL108 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม. -
SJ-GL132 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม. -
SJ-GL156 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม. -
SJ-GL180 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม. -
SJ-GL204 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2040 มม. -
SJ-GL228 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม. -
SJ-GL252 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2520 มม. -
SJ-GL300 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 3000 มม. -
SJ-R01 รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJG/V/R -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-G036 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม. -
SJ-G060 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม. -
SJ-G084 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม. -
SJ-G108 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม. -
SJ-G132 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม. -
SJ-G156 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม. -
SJ-G180 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม. -
SJ-G228 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม. -
SJ-R01 รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJG/V/R -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-V036 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม. -
SJ-V060 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม. -
SJ-V084 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม. -
SJ-V108 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม. -
SJ-V132 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม. -
SJ-V156 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม. -
SJ-V180 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม. -
SJ-V228 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม. -
SJ-R01 รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJG/V/R -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-R036 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม. -
SJ-R036A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม. -
SJ-R036C ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 360 มม. -
SJ-R060 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม. -
SJ-R060A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 600 มม. -
SJ-R060C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 600 มม. -
SJ-R084 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม. -
SJ-R084A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 840 มม. -
SJ-R084C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 840 มม. -
SJ-R108 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม. -
SJ-R108A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1080 มม. -
SJ-R108C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1080 มม. -
SJ-R132 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม. -
SJ-R132A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1320 มม. -
SJ-R132C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1320 มม. -
SJ-R156 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม. -
SJ-R156A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1560 มม. -
SJ-R156C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1560 มม. -
SJ-R180 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม. -
SJ-R180A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 1800 มม. -
SJ-R228 ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม. -
SJ-R228A ยูนิตหลักชนิดแท่งขนาด 2280 มม. -
SJ-R01 รีโมทคอนโทรลเลอร์สำหรับ SJG/V/R -

ชนิดพัดลม

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-L005F เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดพัดลมขนาดเล็ก -
OP-88317 สาย อะแดปเตอร์ AC 2 ม. -
OP-88020 อะแดปเตอร์ AC -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-F2000 ยูนิตหลักชนิดพัดลม -
SJ-F2010 ยูนิตหลักชนิดพัดลม -
SJ-F2500 ยูนิตหลักชนิดพัดลม, ความเร็วและความเที่ยงตรงสูง -
SJ-F5000 ยูนิตหลักชนิดพัดลม -
SJ-F5010 ยูนิตหลักชนิดพัดลม -
SJ-F5500 ยูนิตหลักชนิดพัดลม, ความเร็วและความเที่ยงตรงสูง -
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC -
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC -
SJ-U3 อะแดปเตอร์ AC -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-F031 ยูนิตหลักชนิดพัดลม, แบบกว้าง -
SJ-F036 ยูนิตหลักชนิดพัดลม, ความเร็วสูง -
SJ-F300 แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดพัดลม -
SJ-F030 ยูนิตหลักชนิดพัดลม, แบบกว้าง -
SJ-F035 ยูนิตหลักชนิดพัดลม, ความเร็วสูง -
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC -
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC -
SJ-U3 อะแดปเตอร์ AC -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-F010 ยูนิตหลักชนิดพัดลม -
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC -
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC -
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC -
SJ-U3 อะแดปเตอร์ AC -

ชนิดเฉพาะจุด

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-M400 แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด, รองรับชุดประกอบปืนพ่นลม -
SJ-M040 ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, รองรับชุดประกอบปืนพ่นลม -
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC -
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC -
SJ-U3 อะแดปเตอร์ AC -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-M100 แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด -
SJ-M010 ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด -
SJ-M020 ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ยาว 2 ม. และเข็มชนิดมาตรฐาน -
SJ-M020(0.6M) ชนิด SJ-M020 0.6-m -
SJ-M020(1.2M) ชนิด SJ-M020 1.2-m -
SJ-M020G ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ยาว 2 ม. และเข็มชนิด CAB -
SJ-M020G(0.6M) ชนิด SJ-M020G 0.6-m -
SJ-M020G(1.2M) ชนิด SJ-M020G 1.2-m -
SJ-M030 ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด มาตรฐาน -
SJ-M030C ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดซิลิโคนขนาด 220 มม. -
SJ-M030G ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิด CAB ขนาด 220 มม. -
SJ-M030V ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มขนาด 220 มม. -
SJ-M030VC ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มสะอาดขนาด 220 มม. -
SJ-M070 ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด มาตรฐาน -
SJ-M070G ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิด CAB ขนาด 380 มม. -
SJ-M070V ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มขนาด 380 มม. -
SJ-M070VC ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มสะอาดขนาด 380 มม. -
SJ-M200 แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด -
SJ-M300 แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด -
SJ-M300 แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด -
SJ-MG01 ชุดประกอบปืนพ่นลม -
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC -
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC -
SJ-U3 อะแดปเตอร์ AC -

เซนเซอร์ตรวจจับไฟฟ้าสถิต

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SK-H050 ยูนิตหลัก -
SK-1000 ยูนิตหลัก แอพลิฟายเออร์ -
SK-1050 ยูนิตขยาย แอพลิฟายเออร์ -
SK-050 หัวเซนเซอร์ -
SJ-U1 อะแดปเตอร์ AC -
SJ-U2 อะแดปเตอร์ AC -
SK-H055 Ioniser monitoring unit -

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)

วิชันซิสเต็ม (Vision System)

วิชันซิสเต็ม

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CV-X400A คอนโทรลเลอร์: ชนิดรองรับกล้อง 0.47 ล้านพิกเซล -
CV-X400F คอนโทรลเลอร์: ชนิดรองรับกล้อง 0.47 ล้านพิกเซล -
CV-X420A คอนโทรลเลอร์: ชนิดรองรับกล้อง 2 ล้านพิกเซล -
CV-X420F คอนโทรลเลอร์: ชนิดรองรับกล้อง 2 ล้านพิกเซล -
CV-X450A คอนโทรลเลอร์: ชนิดรองรับกล้อง 5 ล้านพิกเซล -
CV-X450F คอนโทรลเลอร์: ชนิดรองรับกล้อง 5 ล้านพิกเซล -
CV-X470A คอนโทรลเลอร์: ชนิดรองรับกล้อง 21 ล้านพิกเซล -
CV-X470F คอนโทรลเลอร์: ชนิดรองรับกล้อง 21 ล้านพิกเซล -
CV-X200A คอนโทรลเลอร์ -
CV-X200AP คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP -
CV-X200F คอนโทรลเลอร์รุ่นประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง -
CV-X200FP คอนโทรลเลอร์รุ่นความจุมาก ความเร็วสูง PNP -
CV-X202A คอนโทรลเลอร์ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X202AP คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X202F คอนโทรลเลอร์รุ่นประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X202FP คอนโทรลเลอร์รุ่นความจุมาก ความเร็วสูง ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา PNP -
CV-X250A ความเร็วสูง/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X250AP ความเร็วสูง/คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP -
CV-X250F คอนโทรลเลอร์รุ่นประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง -
CV-X250FP คอนโทรลเลอร์รุ่นความจุมาก ความเร็วสูง PNP -
CV-X252A ความเร็วสูง/คอนโทรลเลอร์ ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X252AP ความเร็วสูง/คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X252F คอนโทรลเลอร์รุ่นประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X252FP คอนโทรลเลอร์รุ่นความจุมาก ความเร็วสูง ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา PNP -
CV-X270A คอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง -
CV-X270AP คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง -
CV-X270F คอนโทรลเลอร์รุ่นประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง -
CV-X270FP คอนโทรลเลอร์รุ่นความจุมาก ความเร็วสูง PNP -
CV-X272A คอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X272AP คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X272F คอนโทรลเลอร์รุ่นประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X272FP คอนโทรลเลอร์รุ่นความจุมาก ความเร็วสูง ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา PNP -
CV-X290A คอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง รองรับ LJ-V คอนโทรลเลอร์ รองรับ LJ-V -
CV-X290AP คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง รองรับ LJ-V -
CV-X290F คอนโทรลเลอร์รุ่นขั้นสูง -
CV-X290FP คอนโทรลเลอร์รุ่นขั้นสูง PNP -
CV-X292A คอนโทรลเลอร์ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูงรองรับ LJ-V ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X292AP คอนโทรลเลอร์ชนิด PNP ประสิทธิภาพสูง ความเร็วสูง รองรับ LJ-V ตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X292F คอนโทรลเลอร์รุ่นขั้นสูงตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา -
CV-X292FP คอนโทรลเลอร์รุ่นขั้นสูงตามข้อกำหนดสหรัฐอเมริกา PNP -
CV-X100A อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X100AP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X100E อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X100EP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X100F อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X100FP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X100M อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X100MP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X100R อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X100RP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X102A อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X102AP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X102F อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X102FP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X102M อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X102MP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X150A อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X150AP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X150F อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X150FP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X150M อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X150MP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X150R อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X150RP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X152A อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X152AP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X152F อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X152FP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X152M อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X152MP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X170A อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X170AP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X170F อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X170FP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X170M อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X170MP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X170R อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X170RP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-X172A อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X172AP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X172F อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X172FP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X172M อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X172MP อิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ (รุ่นภาษาอังกฤษแบบสหรัฐอเมริกา) -
CV-X300A ชนิดรองรับกล้อง 0.47 ล้านพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
CV-X300F ชนิดรองรับกล้อง 0.47 ล้านพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
CV-X300M ชนิดรองรับกล้อง 0.47 ล้านพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
CV-X300R ชนิดรองรับกล้อง 0.47 ล้านพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
CV-X320A ชนิดรองรับกล้อง 2 ล้านพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
CV-X320F ชนิดรองรับกล้อง 2 ล้านพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
CV-X320M ชนิดรองรับกล้อง 2 ล้านพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
CV-X320R ชนิดรองรับกล้อง 2 ล้านพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
CV-X350A ชนิดรองรับกล้อง 5 ล้านพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
CV-X350F ชนิดรองรับกล้อง 5 ล้านพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
CA-035C กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (สี) -
CA-035M กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (ขาวดำ) -
CA-200C กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (สี) -
CA-200M กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (ขาวดำ) -
CA-H035C กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H035M กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-H048CX กล้องความละเอียด 0.47 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H048MX กล้องความละเอียด 0.47 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-H200C กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H200CX กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H200M กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-H200MX กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-H2100C กล้องสี 21 ล้านพิกเซลความเร็ว 16x -
CA-H2100M กล้องขาวดำ 21 ล้านพิกเซลความเร็ว 16x -
CA-H500C กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H500CX กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H500M กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-H500MX กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-HS035CH -
CA-HS035CU -
CA-HS035CUSO(6174) -
CA-HS035MH -
CA-HS035MU -
CA-HS035MUSO(6173) -
CA-HS200C -
CA-HS200M -
CA-HX048C รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ความเร็ว 16x -
CA-HX048M รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ความเร็ว 16x -
CA-HX200C รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ขนาด 2 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x -
CA-HX200M รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ขนาด 2 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x -
CA-HX500C รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ขนาด 5 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x -
CA-HX500M รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ขนาด 5 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x -
CV-035C กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอล -
CV-035M กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอล -
CV-200C กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอล -
CV-200M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอล -
CV-H035C กล้องถ่ายภาพสีแบบดิจิตอลความเร็วสูง -
CV-H035M กล้องถ่ายภาพขาวดำแบบดิจิตอลความเร็วสูง -
CV-H100C กล้องถ่ายภาพสี 1 ล้านพิกเซลความเร็วสูง -
CV-H100M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 1 ล้านพิกเซลความเร็วสูง -
CV-H200C กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูง -
CV-H200M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูง -
CV-H500C กล้องถ่ายภาพสี 5 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูง -
CV-H500M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 5 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูง -
CV-S035CH (CV-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง) -
CV-S035CU (CV-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม) -
CV-S035MH (CV-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง) -
CV-S035MU (CV-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม) -
CV-S200CH (CV-S200C) กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง) -
CV-S200CU (CV-S200C) กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม) -
CV-S200MH (CV-S200M) กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง) -
CV-S200MU (CV-S200M) กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม) -
CA-DRM10X แสงไฟแบบมัลติสเปกตรัม (ชนิด 100 มม.) -
CA-E100 -
CA-E800 ยูนิตขยายของกล้อง -
CA-EC80 ยูนิตอินพุตของกล้องแบบพื้นที่ -
CA-EC80HX ยูนิตอินพุตของกล้องถ่ายภาพสีความเร็วสูง -
CA-EC80L กล้องที่มียูนิตอินพุต 21 ล้านพิกเซล -
CV-E500 ยูนิตต่อขยายกล้องสำหรับ CV-5000/CV-X100 ซีรีส์ -
CA-CH10BP สายเคเบิลกล้องที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 10 ม. -
CA-CH10BX สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 10 ม. -
CA-CH10P ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สายเคเบิลกล้อง 10 ม. -
CA-CH17R ความยืดหยุ่นสูง (High-Flex) สายเคเบิลกล้อง 17 ม. -
CA-CH3BX สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 3 ม. -
CA-CH3P ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สายเคเบิลกล้อง 3 ม. -
CA-CH5BP สายเคเบิลกล้องที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 5 ม. -
CA-CH5BPE สายเคเบิลกล้องต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 5 ม. -
CA-CH5BX สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 5 ม. -
CA-CHX10U สายเคเบิลกล้อง -
CA-CNX10U สายเคเบิลกล้อง -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
XG-X1000 ใช้กับกล้องความละเอียด 0.47 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
XG-X1200 ใช้กับกล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
XG-X1500 ใช้กับกล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
XG-X2000 ใช้กับกล้องความละเอียด 0.47 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
XG-X2200 ใช้กับกล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
XG-X2500 ใช้กับกล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
XG-X2700 ใช้กับกล้องความละเอียด 21 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์ -
CA-035C กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (สี) -
CA-035M กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (ขาวดำ) -
CA-200C กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (สี) -
CA-200M กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (ขาวดำ) -
CA-H035C กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H035M กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-H048CX กล้องความละเอียด 0.47 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H048MX กล้องความละเอียด 0.47 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-H200C กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H200CX กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H200M กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-H200MX กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-H2100C กล้องสี 21 ล้านพิกเซลความเร็ว 16x -
CA-H2100M กล้องขาวดำ 21 ล้านพิกเซลความเร็ว 16x -
CA-H500C กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H500CX กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H500M กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-H500MX กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-HS035CH -
CA-HS035CU -
CA-HS035CUSO(6174) -
CA-HS035MH -
CA-HS035MU -
CA-HS035MUSO(6173) -
CA-HS200C -
CA-HS200M -
CA-HX048C รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ความเร็ว 16x -
CA-HX048M รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ความเร็ว 16x -
CA-HX200C รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ขนาด 2 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x -
CA-HX200M รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ขนาด 2 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x -
CA-HX500C รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ขนาด 5 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x -
CA-HX500M รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ขนาด 5 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x -
OP-87983 คอนโทรลเลอร์มือถือ (USB) -
CA-NEC20E ยูนิต EtherCAT -
CA-NEP20E ยูนิต EtherNet/IP -
CA-NPN20E ยูนิต PROFINET -
CA-E100 -
CA-CH10BP สายเคเบิลกล้องที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 10 ม. -
CA-CH10BX สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 10 ม. -
CA-CH10P ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สายเคเบิลกล้อง 10 ม. -
CA-CH17R ความยืดหยุ่นสูง (High-Flex) สายเคเบิลกล้อง 17 ม. -
CA-CH3BX สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 3 ม. -
CA-CH3P ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สายเคเบิลกล้อง 3 ม. -
CA-CH5BP สายเคเบิลกล้องที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 5 ม. -
CA-CH5BPE สายเคเบิลกล้องต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 5 ม. -
CA-CH5BX สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 5 ม. -
CA-CHX10U สายเคเบิลกล้อง -
CA-CNX10U สายเคเบิลกล้อง -
CA-F100 -
CA-NCL20E -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
XG-8500L ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์ -
XG-8500LP ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์ -
XG-8502L ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์ -
XG-8502LP ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์ -
XG-8502P ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-8700L ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์ -
XG-8700LP ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์ -
XG-8702L ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์ -
XG-8702LP ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-8800L ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-8800LP ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์ -
XG-8802L ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์ -
XG-8802LP ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องสแกนในสายพานลำเลียงที่รองรับคอนโทรลเลอร์ -
XG-X2800 -
XG-HL02M กล้องสแกนในสายพานลำเลียง 8 ความเร็ว 2048 พิกเซล -
XG-HL04M กล้องสแกนในสายพานลำเลียง 16 ความเร็ว 4096 พิกเซล -
XG-HL08M กล้องสแกนในสายพานลำเลียง 16 ความเร็ว 8192 พิกเซล -
CA-DZB15 ไฟแบบเส้นสีน้ำเงิน 150 มม. -
CA-DZB30 ไฟแบบเส้นสีน้ำเงิน 300 มม. -
CA-DZB45 ไฟแบบเส้น, สีน้ำเงิน, 450 มม. -
CA-DZB5 ไฟแบบเส้น, สีน้ำเงิน, 50 มม. -
CA-DZR15 ไฟแบบเส้น, สีแดง, 150 มม. -
CA-DZR30 ไฟแบบเส้น, สีแดง, 300 มม. -
CA-DZR45 ไฟแบบเส้น, สีแดง, 450 มม. -
CA-DZR5 ไฟแบบเส้น, สีน้ำเงิน, 300 มม. -
CA-DZW15 ไฟแบบเส้น, สีขาว, 150 มม. -
CA-DZW30 ไฟแบบเส้น, สีขาว, 300 มม. -
CA-DZW45 ไฟแบบเส้น, สีขาว, 450 มม. -
CA-DZW5 ไฟแบบเส้น, สีขาว, 50 มม. -
CA-EN100H Encoder เฉพาะ -
CA-EN100U ยูนิตรีเลย์ Encoder -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
XG-7000 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-7000A ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องแบบอะนาล็อกที่รองรับคอนโทรลเลอร์ -
XG-7001 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-7001A ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/กล้องแบบอะนาล็อกที่รองรับคอนโทรลเลอร์ -
XG-7001P ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-7002 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-7002A ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-7002P ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-7500 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-7501 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-7501P ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-7502 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-7502P ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-7700 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-7701 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-7701P ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-7702 ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
XG-7702P ระบบประมวลผลภาพจากกล้องหลายตัว/คอนโทรลเลอร์ -
CA-035C กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (สี) -
CA-035M กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (ขาวดำ) -
CA-200C กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (สี) -
CA-200M กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (ขาวดำ) -
CA-H035C กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H035M กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-H200C กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H200M กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-H500C กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H500M กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-HS035CH -
CA-HS035CU -
CA-HS035CUSO(6174) -
CA-HS035MH -
CA-HS035MU -
CA-HS035MUSO(6173) -
CA-HS200C -
CA-HS200M -
XG-035C กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-035M กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-200C กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-200M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-H035C กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-H035M กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-H100C กล้องถ่ายภาพสี 1 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-H100M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 1 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-H200C กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-H200M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-H500C กล้องถ่ายภาพสี 5 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-H500M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 5 ล้านพิกเซลความเร็วสูงแบบดิจิตอลสำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-S035CH (XG-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง) สำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-S035CU (XG-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม) สำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-S035MH (XG-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง) สำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-S035MU (XG-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม) สำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-S200CH (XG-S200C) กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง) สำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-S200CU (XG-S200C) กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม) สำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-S200MH (XG-S200M) กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง) สำหรับ XG ซีรีส์ -
XG-S200MU (XG-S200M) กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม) สำหรับ XG ซีรีส์ -
OP-84231 คอนโซลเฉพาะ CV-5000/XG-7000/8000 -
CA-NCL10E ตัวเลือกคอนโทรลเลอร์ -
XG-E700 ยูนิตต่อขยายกล้องสำหรับ XG-7000 ซีรีส์ -
XG-E700A ยูนิตต่อขยายกล้องแบบอะนาล็อกสำหรับ XG-7000 ซีรีส์ -
CA-CH10BP สายเคเบิลกล้องที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 10 ม. -
CA-CH10BX สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 10 ม. -
CA-CH10P ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สายเคเบิลกล้อง 10 ม. -
CA-CH17R ความยืดหยุ่นสูง (High-Flex) สายเคเบิลกล้อง 17 ม. -
CA-CH3BX สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 3 ม. -
CA-CH3P ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สายเคเบิลกล้อง 3 ม. -
CA-CH5BP สายเคเบิลกล้องที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 5 ม. -
CA-CH5BPE สายเคเบิลกล้องต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 5 ม. -
CA-CH5BX สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 5 ม. -
CA-CHX10U สายเคเบิลกล้อง -
CA-CNX10U สายเคเบิลกล้อง -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CV-5000 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-5000SO(6055) CV-5000 สั่งทำพิเศษ -
CV-5001 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-5001P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-5002 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-5002P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-5500 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-5501 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-5501P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-5502 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-5502P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-5700 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-5701 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-5701P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-5702 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-5702P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CA-035C กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (สี) -
CA-035M กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (ขาวดำ) -
CA-200C กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (สี) -
CA-200M กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (ขาวดำ) -
CA-H035C กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H035M กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-H200C กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H200M กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-H500C กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี) -
CA-H500M กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ) -
CA-HS035CH -
CA-HS035CU -
CA-HS035CUSO(6174) -
CA-HS035MH -
CA-HS035MU -
CA-HS035MUSO(6173) -
CA-HS200C -
CA-HS200M -
CV-035C กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอล -
CV-035M กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอล -
CV-200C กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอล -
CV-200M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอล -
CV-H035C กล้องถ่ายภาพสีแบบดิจิตอลความเร็วสูง -
CV-H035M กล้องถ่ายภาพขาวดำแบบดิจิตอลความเร็วสูง -
CV-H100C กล้องถ่ายภาพสี 1 ล้านพิกเซลความเร็วสูง -
CV-H100M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 1 ล้านพิกเซลความเร็วสูง -
CV-H200C กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูง -
CV-H200M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูง -
CV-H500C กล้องถ่ายภาพสี 5 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูง -
CV-H500M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 5 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลความเร็วสูง -
CV-S035CH (CV-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง) -
CV-S035CU (CV-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม) -
CV-S035MH (CV-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง) -
CV-S035MU (CV-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม) -
CV-S200CH (CV-S200C) กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง) -
CV-S200CU (CV-S200C) กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม) -
CV-S200MH (CV-S200M) กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง) -
CV-S200MU (CV-S200M) กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม) -
OP-84231 คอนโซลเฉพาะ CV-5000/XG-7000/8000 -
CA-NCL10E ตัวเลือกคอนโทรลเลอร์ -
CV-E500 ยูนิตต่อขยายกล้องสำหรับ CV-5000/CV-X100 ซีรีส์ -
CA-CH10BP สายเคเบิลกล้องที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 10 ม. -
CA-CH10BX สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 10 ม. -
CA-CH10P ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สายเคเบิลกล้อง 10 ม. -
CA-CH17R ความยืดหยุ่นสูง (High-Flex) สายเคเบิลกล้อง 17 ม. -
CA-CH3BX สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 3 ม. -
CA-CH3P ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สายเคเบิลกล้อง 3 ม. -
CA-CH5BP สายเคเบิลกล้องที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 5 ม. -
CA-CH5BPE สายเคเบิลกล้องต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 5 ม. -
CA-CH5BX สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 5 ม. -
CA-CHX10U สายเคเบิลกล้อง -
CA-CNX10U สายเคเบิลกล้อง -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CV-3000 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-3000SO(6010) CV-3000 สั่งทำพิเศษ -
CV-3000SO(6050) CV-3000 SO605 ซีรีส์ -
CV-3000SO(6051) CV-3000 SO605 ซีรีส์ -
CV-3001 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-3001P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-3001SO(6052) CV-3000 SO605 ซีรีส์ -
CV-3001SO(6053) CV-3000 SO605 ซีรีส์ -
CV-3002 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-3002P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-3500 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-3501 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-3501P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-3502 ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-3502P ดิจิตอลอิมเมจเซนเซอร์/คอนโทรลเลอร์ -
CV-035C กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอล -
CV-035M กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอล -
CV-200C กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอล -
CV-200M กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอล -
CV-S035CH (CV-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง) -
CV-S035CU (CV-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม) -
CV-S035MH (CV-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง) -
CV-S035MU (CV-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนควบคุม) -
CV-S200CH (CV-S200C) กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง) -
CV-S200CU (CV-S200C) กล้องถ่ายภาพสี 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม) -
CV-S200MH (CV-S200M) กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนตัวกล้อง) -
CV-S200MU (CV-S200M) กล้องถ่ายภาพขาวดำ 2 ล้านพิกเซลแบบดิจิตอลขนาดเล็ก (ส่วนควบคุม) -
CV-E300 ยูนิตต่อขยายกล้องสำหรับ CV-3000 ซีรีส์ -
CA-CNX10U สายเคเบิลกล้อง -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CV-S035CH (CV-S035C) กล้องถ่ายภาพสีความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง) -
CV-S035MH (CV-S035M) กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ (ส่วนตัวกล้อง) -

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CA-DBB12W ไฟแท่ง, สีน้ำเงิน, 120 มม. -
CA-DBB13 ไฟแท่ง, สีน้ำเงิน, 132 มม. -
CA-DBB24W ไฟแท่ง, สีน้ำเงิน, 240 มม. -
CA-DBB34H ไฟแท่งขนาดใหญ่ ความเข้มแสงสูง, สีน้ำเงิน, 340 มม. -
CA-DBB5 ไฟแท่ง, สีน้ำเงิน, 50 มม. -
CA-DBB50H ไฟแท่งขนาดใหญ่ ความเข้มแสงสูง, สีน้ำเงิน, 500 มม. -
CA-DBB8 ไฟแท่ง, สีน้ำเงิน, 82 มม. -
CA-DBR13 ไฟแท่ง, สีแดง, 132 มม. -
CA-DBR34H ไฟแท่งขนาดใหญ่ ความเข้มแสงสูง, สีแดง, 340 มม. -
CA-DBR5 ไฟแท่ง, สีแดง, 50 มม. -
CA-DBR50H ไฟแท่งขนาดใหญ่ ความเข้มแสงสูง, สีแดง, 500 มม. -
CA-DBR8 ไฟแท่ง, สีแดง, 82 มม. -
CA-DBW12W ไฟแท่ง, สีขาว, 120 มม. -
CA-DBW13 ไฟแท่ง, สีขาว, 132 มม. -
CA-DBW15P ไฟบาร์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม -
CA-DBW24W ไฟแท่ง, สีขาว, 240 มม. -
CA-DBW34H ไฟแท่งขนาดใหญ่ ความเข้มแสงสูง, สีขาว, 340 มม. -
CA-DBW5 ไฟแท่ง, สีขาว, 50 มม. -
CA-DBW50H ไฟแท่งขนาดใหญ่ ความเข้มแสงสูง, สีขาว, 500 มม. -
CA-DBW8 ไฟแท่ง, สีขาว, 82 มม. -
CA-DC100 คอนโทรลเลอร์ไฟ LED -
CA-DC10E คอนโทรลเลอร์ไฟ LED -
CA-DC21E คอนโทรลเลอร์ไฟ LED -
CA-DC30E คอนโทรลเลอร์ไฟเฉพาะ -
CA-DC40E -
CA-DC50E -
CA-DC60E ยูนิตสำหรับ ควบคุมไฟ LED -
CA-DDB15 ไฟรูปทรงโดม, สีน้ำเงิน, ø152 -
CA-DDB8 ไฟรูปทรงโดม, สีน้ำเงิน, ø87 -
CA-DDR15 ไฟรูปทรงโดม, สีแดง, ø152 -
CA-DDR8 ไฟรูปทรงโดม, สีแดง, ø87 -
CA-DDW15 ไฟรูปทรงโดม, สีขาว, ø152 -
CA-DDW8 ไฟรูปทรงโดม, สีขาว, ø87 -
CA-DLR10 ไฟชนิดมุมต่ำ, สีแดง100-70 -
CA-DLR12 ไฟชนิดมุมต่ำ, สีแดง 125-95 -
CA-DLR7 ไฟชนิดมุมต่ำ, สีแดง 75-46 -
CA-DPB2 สปอตไลต์, สีน้ำเงิน -
CA-DPR2 สปอตไลต์, สีแดง -
CA-DPU2 อะแดปเตอร์แปลงไฟเฉพาะ -
CA-DPW2 สปอตไลต์, สีขาว -
CA-DQB10 ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม (แบบตรง), สีน้ำเงิน, 109 x 109 -
CA-DQB10M ไฟแบบหลายมุม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สีน้ำเงิน, 100 x 100 -
CA-DQB12M ไฟแบบหลายมุม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สีน้ำเงิน, 120 x 120 -
CA-DQB15 ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม (แบบตรง), สีน้ำเงิน, 150 x 150 -
CA-DQB7M ไฟแบบหลายมุม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สีน้ำเงิน, 70 x 70 -
CA-DQP12X ไฟฉายแสงเป็นลวดลาย ชนิด 125 มม. -
CA-DQP25X ไฟฉายแสงเป็นลวดลาย ชนิด 250 มม. -
CA-DQR10 ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม, แบบตรง, สีแดง, 109 x 109 -
CA-DQR10M ไฟแบบหลายมุม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สีแดง, 100 x 100 -
CA-DQR12M ไฟแบบหลายมุม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สีแดง, 120 x 120 -
CA-DQR15 ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม, แบบตรง, สีแดง, 150 x 150 -
CA-DQR7M ไฟแบบหลายมุม, สี่เหลี่ยมจัตุรัส, สีแดง, 70 x 70 -
CA-DQW10 ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม (แบบตรง), สีขาว, 109 x 109 -
CA-DQW10M ไฟแบบหลายมุม (สี่เหลี่ยมจัตุรัส), สีขาว, 100 x 100 -
CA-DQW12M ไฟแบบหลายมุม (สี่เหลี่ยมจัตุรัส), สีขาว, 120 x 120 -
CA-DQW15 ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม (แบบตรง), สีขาว, 150 x 150 -
CA-DQW40X -
CA-DQW7M ไฟแบบหลายมุม (สี่เหลี่ยมจัตุรัส), สีขาว, 70 x 70 -
CA-DRB10F ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง, ชนิดแบนเรียบ), สีน้ำเงิน, 100-50 -
CA-DRB13M ไฟแบบหลายมุม (วงแหวน), สีน้ำเงิน, 130-86 -
CA-DRB3 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีน้ำเงิน 38-15 -
CA-DRB4F ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง, ชนิดแบนเรียบ), สีน้ำเงิน, 43-15 -
CA-DRB5 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีน้ำเงิน 50-28 -
CA-DRB7 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีน้ำเงิน 70-39 -
CA-DRB8M ไฟแบบหลายมุม (วงแหวน), สีน้ำเงิน, 80-36 -
CA-DRB9 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีน้ำเงิน 90-50 -
CA-DRM10X แสงไฟแบบมัลติสเปกตรัม (ชนิด 100 มม.) -
CA-DRM20X แสงไฟแบบมัลติสเปกตรัม (ชนิด 200 มม.) -
CA-DRM5X แสงไฟแบบมัลติสเปกตรัม (ชนิด 50 มม.) -
CA-DRR10F ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง, ชนิดแบนเรียบ), สีแดง, 100-50 -
CA-DRR13M ไฟแบบหลายมุม (วงแหวน), สีแดง, 130-86 -
CA-DRR3 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีแดง 38-15 -
CA-DRR4F ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง, ชนิดแบนเรียบ), สีแดง, 43-15 -
CA-DRR5 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีแดง 50-28 -
CA-DRR7 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีแดง 70-39 -
CA-DRR8M ไฟแบบหลายมุม (วงแหวน), สีแดง, 80-36 -
CA-DRR9 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีแดง 90-50 -
CA-DRW10F ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง, ชนิดแบนเรียบ), สีขาว, 100-50 -
CA-DRW10X ไฟ LumiTrax™ 142-100 -
CA-DRW13M ไฟแบบหลายมุม (วงแหวน), สีขาว, 130-86 -
CA-DRW13P ไฟวงแหวนทนทานต่อสภาพแวดล้อม -
CA-DRW20X ไฟ LumiTrax™ 260-200 -
CA-DRW3 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีขาว 38-15 -
CA-DRW4F ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง, ชนิดแบนเรียบ), สีขาว, 43-15 -
CA-DRW5 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีขาว 50-28 -
CA-DRW5X ไฟ LumiTrax™ 92-50 -
CA-DRW7 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีขาว 70-39 -
CA-DRW8M ไฟแบบหลายมุม (วงแหวน), สีขาว, 80-36 -
CA-DRW9 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีขาว 90-50 -
CA-DSB15 แบ็คไลต์, สีน้ำเงิน, 150-150 -
CA-DSB2 แบ็คไลต์, สีน้ำเงิน, 32-32 -
CA-DSB3 แบ็คไลต์, สีน้ำเงิน, 32-62 -
CA-DSB7 แบ็คไลต์, สีน้ำเงิน, 77-77 -
CA-DSR15 แบ็คไลต์, สีแดง, 150-150 -
CA-DSR2 แบ็คไลต์, สีแดง, 32-32 -
CA-DSR3 แบ็คไลต์, สีแดง, 32-62 -
CA-DSR9 แบ็คไลต์, สีแดง, 92-92 -
CA-DSW15 แบ็คไลต์, สีขาว, 150-150 -
CA-DSW2 แบ็คไลต์, สีขาว, 32-32 -
CA-DSW3 แบ็คไลต์, สีขาว, 32-62 -
CA-DSW30 แบ็คไลต์, สีขาว -
CA-DSW7 แบ็คไลต์, สีขาว, 77-77 -
CA-DXB3 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง) -
CA-DXB5 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง) -
CA-DXB7 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง) -
CA-DXR3 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง) -
CA-DXR5 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง) -
CA-DXR7 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง) -
CA-DXW3 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง) -
CA-DXW5 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง) -
CA-DXW7 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง) -
CA-DZB15 ไฟแบบเส้นสีน้ำเงิน 150 มม. -
CA-DZB30 ไฟแบบเส้นสีน้ำเงิน 300 มม. -
CA-DZB45 ไฟแบบเส้น, สีน้ำเงิน, 450 มม. -
CA-DZB5 ไฟแบบเส้น, สีน้ำเงิน, 50 มม. -
CA-DZR15 ไฟแบบเส้น, สีแดง, 150 มม. -
CA-DZR30 ไฟแบบเส้น, สีแดง, 300 มม. -
CA-DZR45 ไฟแบบเส้น, สีแดง, 450 มม. -
CA-DZR5 ไฟแบบเส้น, สีน้ำเงิน, 300 มม. -
CA-DZW15 ไฟแบบเส้น, สีขาว, 150 มม. -
CA-DZW30 ไฟแบบเส้น, สีขาว, 300 มม. -
CA-DZW45 ไฟแบบเส้น, สีขาว, 450 มม. -
CA-DZW5 ไฟแบบเส้น, สีขาว, 50 มม. -
CA-U4 แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
CA-U5 แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
CA-D10PE สายเคเบิลต่อขยายที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับระบบไฟ 10 ม. -
CA-D3P สายเคเบิลที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับระบบไฟ 3 ม. -
CA-D5PE สายเคเบิลต่อขยายที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สำหรับระบบไฟ 5 ม. -
OP-88356 สายไฟสำหรับระบบ แสงชนิด 250 มม. 2 ม. -
OP-88357 สายไฟสำหรับระบบ แสงชนิด 250 มม. 5 ม. -
OP-88358 สายไฟสำหรับระบบ แสงชนิด 250 มม. 10 ม. -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CA-R20 ไฟรูปวงแหวน ɸ200 อินเวอร์เตอร์ฟลูออเรสเซนต์ -
CV-R11 ไฟรูปวงแหวน ɸ80 อินเวอร์เตอร์ฟลูออเรสเซนต์ (24 V) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CA-MP120 จอสี LCD 12 นิ้ว (อะนาล็อก XGA) -
CA-MP120T จอสัมผัส LCD รองรับ Multi-Touch 12 นิ้ว -
CA-MP81 จอสี LCD 8.4 นิ้ว (อะนาล็อก SVGA) -
CA-MP82 จอ LCD สี 8.4" -
CV-M30 จอแสดงผล -
CA-U4 แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV2-G30 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ โหมดมาตรฐาน -
IV2-G30F เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ โหมดเพื่อการเรียนรู้/รุ่นมาตรฐาน -
IV2-G150MA หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์ มุมมองภาพแคบ ชนิด AF ขาวดำ -
IV2-G300CA หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์มุมมอง ภาพกว้าง ชนิด AF สี -
IV2-G500CA หัวเซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF สี -
IV2-G500MA หัวเซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF ขาวดำ -
IV2-G600MA หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์มุมมอง ภาพกว้าง ชนิด AF ขาวดำ -
IV2-CP50 แผงควบคุม -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV-HG150MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพแคบ, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-HG300CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-HG500CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-HG500MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-HG600MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-H150MA ระยะใกล้, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-H2000MA ระยะไกล, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-H500CA ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-H500MA ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G10 สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตหลัก -
IV-G15 สำหรับ IV-G, เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์, ยูนิตขยาย -
IV-HG10 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำหรับ IV-HG, ยูนิตหลัก -
IV-HG15 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ สำหรับ IV-HG, ยูนิตขยาย -
IV-150M เซนเซอร์, ระยะใกล้, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง -
IV-150MA เซนเซอร์, ระยะใกล้, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-2000M เซนเซอร์, ระยะไกล, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง -
IV-2000MA เซนเซอร์, ระยะไกล, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-500C เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง -
IV-500CA เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-500M เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นปรับโฟกัสด้วยตนเอง -
IV-500MA เซนเซอร์, ระยะมาตรฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G150MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพแคบ, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G300CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G500CA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดสี, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G500MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์พื้นฐาน, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV-G600MA หัวเซนเซอร์, รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง, ชนิดขาวดำ, รุ่นโฟกัสอัตโนมัติ -
IV2-CP50 แผงควบคุม -
IV-M30 มอนิเตอร์อัจฉริยะ -

ออโต้ ไอดี (Auto ID)

เครื่องอ่านชนิดมือถือ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-G100 เครื่องอ่านโค้ด DPM ชนิดมือถือ -
SR-LR1 ยูนิตการสื่อสาร (Ethernet {2} RS-232C) -
SR-UB1 ยูนิตการสื่อสาร (USB) -
SR-PU1 -
OP-88020 อะแดปเตอร์ AC -
SR-B1 -
SR-CG14 -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
HR-100 เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ -
HR-100B เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ -
HR-101 เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ -
HR-101B เครื่องอ่านโค้ดชนิดมือถือ -
HR-B1 -
HR-PU1 แท่นวางแบบตั้งโต๊ะ -
HR-UC1 ยูนิตการสื่อสาร -

เครื่องอ่านโค้ด 2D

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-2000 เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D -
SR-2000W เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D -
SR-UR1 ยูนิตการสื่อสารชนิด USB -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-1000 เครื่องอ่านโค้ดโฟกัสอัตโนมัติ -
SR-1000W เครื่องอ่านโค้ดโฟกัสอัตโนมัติ -
SR-UR1 ยูนิตการสื่อสารชนิด USB -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-750 เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะใกล้ -
SR-750HA เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดความละเอียดสูง -
SR-751 เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะกลาง -
SR-752 เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะไกล -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
N-L20 ยูนิตการสื่อสาร Ethernet คอนเนคเตอร์ชนิด -
SR-700 เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
SR-700HA เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
SR-710 เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
SR-UR1 ยูนิตการสื่อสารชนิด USB -
N-L1 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด Ethernet -
N-R2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C -
N-R4 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485 -
N-UB ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-600 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะใกล้ -
SR-600HA เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง -
SR-610 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะกลาง -
N-L1 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด Ethernet -
N-R2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C -
N-R4 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485 -
N-UB ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-650 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะใกล้ -
SR-650HA เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง -
SR-651 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะกลาง -
SR-652 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-500 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดกะทัดรัด, ชนิดความละเอียดสูง -
SR-510 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดกะทัดรัด, ชนิดระยะกลาง -

เครื่องอ่านโค้ด 1D

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
BL-1300 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, ซิงเกิลด้านหน้า -
BL-1300HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านหน้า -
BL-1301 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, แรสเตอร์ด้านหน้า -
BL-1301HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านหน้า -
BL-1350HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านข้าง -
BL-1351HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านข้าง -
BL-1370 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล, ซิงเกิลด้านหน้า -
BL-1371 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล, แรสเตอร์ด้านหน้า -
N-L20 ยูนิตการสื่อสาร Ethernet คอนเนคเตอร์ชนิด -
SR-UR1 ยูนิตการสื่อสารชนิด USB -
N-R2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C -
N-R4 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485 -
N-UB ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
BL-700 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิล -
BL-701 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ -
BL-740 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดระยะกลาง, ซิงเกิล -
BL-741 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดระยะกลาง, แรสเตอร์ -
BL-780 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดระยะไกล, ซิงเกิล -
BL-781 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ระยะไกล, ชนิดระยะไกล, แรสเตอร์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
BL-600 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, ซิงเกิลด้านหน้า -
BL-600HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านหน้า -
BL-601 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, แรสเตอร์ด้านหน้า -
BL-601HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านหน้า -
BL-650HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านข้าง -
BL-651HA เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านข้าง -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
BL-180 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดด้านหน้า -
BL-185 เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบ CCD ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดด้านข้าง -

อุปกรณ์ต่อพ่วง

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
N-L20 ยูนิตการสื่อสาร Ethernet คอนเนคเตอร์ชนิด -
N-L1 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด Ethernet -
N-R2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C -
N-R4 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485 -
N-UB ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
BL-U2 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ (สำหรับ RS-232C) -
N-42 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ (สำหรับ RS-422A) -
N-48 ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ (สำหรับ RS-485) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
BL-P2 คอนโซลการตั้งค่าสำหรับ BL -
BL-P2E คอนโซลการตั้งค่าสำหรับ BL (รุ่นภาษาอังกฤษ) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
DV-90NE คอนโทรลเลอร์ข้อมูลเลขรหัสอัตโนมัติ NPN Open Collector (รุ่นภาษาอังกฤษ) -
DV-90PE คอนโทรลเลอร์ข้อมูลเลขรหัสอัตโนมัติ PNP Open Collector (รุ่นภาษาอังกฤษ) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
N-400K RS-485 คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดของยูนิต Master (รุ่นภาษาอังกฤษ) -
N-410K RS-485 คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดของยูนิต Master (รุ่นภาษาอังกฤษ) -

คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ (PLC)

PLC (ชนิดชิ้นส่วนย่อย)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
KV-C10 สายเคเบิลกล้อง 10 ม. -
KV-C20 สายเคเบิลกล้อง 20 ม. -
KV-C5 สายเคเบิลกล้อง 5 ม. -
KV-CA02 ยูนิตอินพุตกล้อง -
KV-CA1H กล้องมาตรฐานขนาดกะทัดรัด -
KV-CA1W กล้องความละเอียดสูง ที่มีมุมมองภาพกว้าง -
KV-8000 ยูนิต CPU -
KV-B16RA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต -
KV-B16RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต -
KV-B16TA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-B16TC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-B16TCP ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) -
KV-B16TD ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-B16XA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด -
KV-B16XC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด -
KV-B8RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต (ขั้วต่อร่วมแยกอิสระ) -
KV-B8XTD ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด/8 จุด, MOSFET (ซิงค์), ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-C16XTD คอนเนคเตอร์ 16 จุด/16 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-C32TA ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KV-C32TC ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KV-C32TCP ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 32 จุด (แหล่ง) -
KV-C32TD คอนเนคเตอร์ 32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-C32XA คอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KV-C32XC คอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KV-C32XTD คอนเนคเตอร์ 32 จุด/32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-C64TA ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด -
KV-C64TC ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด -
KV-C64TCP ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 64 จุด (แหล่ง) -
KV-C64TD คอนเนคเตอร์ 64 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-C64XA คอนเนคเตอร์ 64 จุด -
KV-C64XB คอนเนคเตอร์ 64 จุด, พร้อมขั้วต่อทุกตัวสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์แบบ 2 สายได้ -
KV-C64XC คอนเนคเตอร์ 64 จุด -
KV-SIR32XT ยูนิต I/O ความเร็วสูง -
KL-16BR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต -
KL-16BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KL-16BX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด -
KL-16CT ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 16 จุด -
KL-16CX คอนเนคเตอร์ 16 จุด -
KL-2DA ยูนิตแปลงค่า D/A, 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก -
KL-2TF ชุดปรับอุณหภูมิ PID (2 ช่อง) -
KL-32CT ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KL-32CX คอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KL-4AD ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก -
KL-8BLR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KL-8BLT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KL-8BLX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KL-8BXR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 รีเลย์เอาต์พุต -
KL-8BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต -
KL-DC1A ยูนิตอินพุตกระแสไฟ DC -
KL-LC1 ยูนิตวัดค่าโหลดเซลล์ -
KL-N20V ยูนิตหลัก KL -
KL-WH1 ยูนิตการวัดกำลัง -
KV-EP02 ยูนิตการสื่อสารที่ใช้กับ EtherNet/IP ได้ -
KV-RC16BR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KV-RC16BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KV-RC16BX อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KV-RC16BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 อินพุต + 16 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต -
KV-RC32BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต -
KV-RC32BX อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด -
KV-RC4AD ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง) -
KV-RC4DA ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง) -
KV-RC8BXR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KV-RC8BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KV-N16ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N16ET 0 16 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N16ETP ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 16 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู -
KV-N16EX ยูนิตขยาย, อินพุต, 16 จุด, 5/24 VDC สลับได้, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N8ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N8ET 0 8 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N8ETP ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 8 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู -
KV-N8EX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู ชนิด 8 จุด อินพุต DC ยูนิตอินพุตขยาย -
KV-N8EXR ยูนิต I/O ขยาย ชนิด 16 จุด ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) รีเลย์เอาต์พุต (8 จุด) -
KV-N8EXT ยูนิต I/O ของชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรูขยาย, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)(8 จุด) -
KV-NC16ET ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-NC16ETE ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-NC16ETPE ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ซ) -
KV-NC16EX ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตอินพุต 16 จุด อินพุต DC -
KV-NC16EXE ยูนิตอินพุตขยาย อินพุต 16 จุด ชุดขั้วต่อ แบบยุโรป -
KV-NC16EXT ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์ 32 จุด 16 อินพุต, 16 เอาต์พุต (ทรานซิสเตอร์) -
KV-NC32ET ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 32 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-NC32EX ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตอินพุต 32 จุด อินพุต DC -
KV-NC32EXT ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 32 อินพุต 32 เอาต์พุต -
KV-NC8ER ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 8 จุด เอาต์พุตรีเลย์ -
KV-7000C -
KV-EB1 ยูนิตต่อขยาย -
KV-N1 ยูนิตแปลงค่าที่มียูนิตคอนเนคเตอร์ -
KV-NC1 ยูนิตแปลงค่าที่มีชุดขั้วต่อเทอร์มินัล -
KV-PU1 เครื่องจ่ายไฟ AC -
KV-CL20 ยูนิตหลัก/ท้องถิ่น -
KV-DN20 ยูนิต DeviceNet™ -
KV-EP21V ยูนิต EtherNet/IP™ -
KV-FL20V ยูนิต FL-net -
KV-L20V ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม -
KV-L21V ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม -
KV-LE20V ยูนิต Ethernet -
KV-LE21V ยูนิต Ethernet -
KV-LH20V ยูนิตควบคุมตำแหน่งและการสื่อสาร -
KV-LM20V ยูนิต Multi-link (Megalink) ความเร็วสูง -
KV-LM21V ด้วยความเร็วสูงหน่วยแบบมัลติลิงค์ -
KV-XL202 -
KV-XL402 -
KV-XLE02 -
KV-AD40 ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก -
KV-AD40G ยูนิตแปลงค่า A/D ความเที่ยงตรงสูง, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก -
KV-AD40V ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก -
KV-AM40V ยูนิตแปลงค่า A/D D/A, 2 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก + 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก -
KV-DA40 ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก -
KV-DA40V ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก -
KV-SAD04 ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง -
KV-SDA04 ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง -
KV-TF40 ยูนิตปรับอุณหภูมิ PID (หลายอินพุต 4 ช่อง) -
KV-TP40 ยูนิตหลายอินพุตแบบอะนาล็อก อุณหภูมิ (หลายอินพุต 4 ช่อง) -
KV-N3AM ยูนิต I/O แบบอะนาล็อก, อินพุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 2 ช่อง, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 1 ช่อง -
KV-NC2DA ยูนิตแปลงค่า D/A (2 จุด) -
KV-NC4AD ยูนิตแปลงค่า A/D ชนิด 4 จุด -
KV-NC4TP ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ 4 ช่อง -
KV-H20G Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นและวงกลมและการซิงโครไนซ์ที่เป็นไปได้) ที่มีเคาน์เตอร์ความเร็วสูง 2 ช่องในตัว -
KV-H20S Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้) -
KV-H40S Pulse Train 4 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้) -
KV-MC20V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 2 แกน -
KV-MC40V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 4 แกน -
KV-ML16V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง ใช้งานได้กับ ML 2 16 แกน -
KV-MX1 ตัวเข้ารหัส INC, 4 ช่องอินพุต, 12 อินพุต, 12 เอาต์พุต, การ์ด SD -
KV-SH04PL ยูนิตการกำหนดตำแหน่งความเร็วสูง -
KV-XH04ML 4 แกน ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่ -
KV-XH16ML 16 แกน ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่ -
KV-SC20V ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงชนิดอเนกประสงค์ 2 ช่อง -
KV-SSC02 ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูง -
KV-M16G การ์ดหน่วยความจำ SD 16 GB -
KV-M4G การ์ดหน่วยความจำ SD 4 GB -
KV-HTC1 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Mitsubishi J2 -
KV-HTC2 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Yasukawa ΣII -
KV-HTC3 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita EX -
KV-HTC4 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita A -
KV-HTC5 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor AS -
KV-HTC6 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor ASC -
KV-HTC7 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ MV -
KV-HTC8 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ SV -
KV-HTE1 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับตัวเข้ารหัส -
NE-Q05 5 พอร์ต, ฟังก์ชัน QoS -
NE-Q05P 5 พอร์ต, ฟังก์ชัน QoS และ PoE -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
KV-7300 ยูนิต CPU พร้อมพอร์ตอนุกรมในตัว -
KV-7500 ยูนิต CPU พร้อมพอร์ต EtherNet/IP™ ในตัว -
KV-B16RA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต -
KV-B16RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต -
KV-B16TA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-B16TC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-B16TCP ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) -
KV-B16TD ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-B16XA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด -
KV-B16XC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด -
KV-B8RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต (ขั้วต่อร่วมแยกอิสระ) -
KV-B8XTD ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด/8 จุด, MOSFET (ซิงค์), ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-C16XTD คอนเนคเตอร์ 16 จุด/16 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-C32TA ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KV-C32TC ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KV-C32TCP ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 32 จุด (แหล่ง) -
KV-C32TD คอนเนคเตอร์ 32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-C32XA คอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KV-C32XC คอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KV-C32XTD คอนเนคเตอร์ 32 จุด/32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-C64TA ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด -
KV-C64TC ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด -
KV-C64TCP ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 64 จุด (แหล่ง) -
KV-C64TD คอนเนคเตอร์ 64 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-C64XA คอนเนคเตอร์ 64 จุด -
KV-C64XB คอนเนคเตอร์ 64 จุด, พร้อมขั้วต่อทุกตัวสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์แบบ 2 สายได้ -
KV-C64XC คอนเนคเตอร์ 64 จุด -
KV-SIR32XT ยูนิต I/O ความเร็วสูง -
KL-16BR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต -
KL-16BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KL-16BX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด -
KL-16CT ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 16 จุด -
KL-16CX คอนเนคเตอร์ 16 จุด -
KL-2DA ยูนิตแปลงค่า D/A, 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก -
KL-2TF ชุดปรับอุณหภูมิ PID (2 ช่อง) -
KL-32CT ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KL-32CX คอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KL-4AD ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก -
KL-8BLR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KL-8BLT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KL-8BLX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KL-8BXR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 รีเลย์เอาต์พุต -
KL-8BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต -
KL-DC1A ยูนิตอินพุตกระแสไฟ DC -
KL-LC1 ยูนิตวัดค่าโหลดเซลล์ -
KL-N20V ยูนิตหลัก KL -
KL-WH1 ยูนิตการวัดกำลัง -
KV-EP02 ยูนิตการสื่อสารที่ใช้กับ EtherNet/IP ได้ -
KV-RC16BR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KV-RC16BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KV-RC16BX อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KV-RC16BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 อินพุต + 16 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต -
KV-RC32BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต -
KV-RC32BX อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด -
KV-RC4AD ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง) -
KV-RC4DA ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง) -
KV-RC8BXR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KV-RC8BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KV-N16ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N16ET 0 16 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N16ETP ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 16 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู -
KV-N16EX ยูนิตขยาย, อินพุต, 16 จุด, 5/24 VDC สลับได้, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N8ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N8ET 0 8 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N8ETP ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 8 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู -
KV-N8EX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู ชนิด 8 จุด อินพุต DC ยูนิตอินพุตขยาย -
KV-N8EXR ยูนิต I/O ขยาย ชนิด 16 จุด ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) รีเลย์เอาต์พุต (8 จุด) -
KV-N8EXT ยูนิต I/O ของชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรูขยาย, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)(8 จุด) -
KV-NC16ET ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-NC16ETE ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-NC16ETPE ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ซ) -
KV-NC16EX ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตอินพุต 16 จุด อินพุต DC -
KV-NC16EXE ยูนิตอินพุตขยาย อินพุต 16 จุด ชุดขั้วต่อ แบบยุโรป -
KV-NC16EXT ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์ 32 จุด 16 อินพุต, 16 เอาต์พุต (ทรานซิสเตอร์) -
KV-NC32ET ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 32 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-NC32EX ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตอินพุต 32 จุด อินพุต DC -
KV-NC32EXT ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 32 อินพุต 32 เอาต์พุต -
KV-NC8ER ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 8 จุด เอาต์พุตรีเลย์ -
KV-7000C -
KV-EB1 ยูนิตต่อขยาย -
KV-NC1 ยูนิตแปลงค่าที่มีชุดขั้วต่อเทอร์มินัล -
KV-PU1 เครื่องจ่ายไฟ AC -
KV-CL20 ยูนิตหลัก/ท้องถิ่น -
KV-DN20 ยูนิต DeviceNet™ -
KV-EP21V ยูนิต EtherNet/IP™ -
KV-FL20V ยูนิต FL-net -
KV-L20V ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม -
KV-L21V ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม -
KV-LE20V ยูนิต Ethernet -
KV-LE21V ยูนิต Ethernet -
KV-LH20V ยูนิตควบคุมตำแหน่งและการสื่อสาร -
KV-LM20V ยูนิต Multi-link (Megalink) ความเร็วสูง -
KV-LM21V ด้วยความเร็วสูงหน่วยแบบมัลติลิงค์ -
KV-XL202 -
KV-XL402 -
KV-XLE02 -
KV-AD40 ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก -
KV-AD40G ยูนิตแปลงค่า A/D ความเที่ยงตรงสูง, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก -
KV-AD40V ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก -
KV-AM40V ยูนิตแปลงค่า A/D D/A, 2 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก + 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก -
KV-DA40 ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก -
KV-DA40V ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก -
KV-SAD04 ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง -
KV-SDA04 ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อกความเร็วสูง -
KV-TF40 ยูนิตปรับอุณหภูมิ PID (หลายอินพุต 4 ช่อง) -
KV-TP40 ยูนิตหลายอินพุตแบบอะนาล็อก อุณหภูมิ (หลายอินพุต 4 ช่อง) -
KV-N3AM ยูนิต I/O แบบอะนาล็อก, อินพุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 2 ช่อง, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 1 ช่อง -
KV-NC2DA ยูนิตแปลงค่า D/A (2 จุด) -
KV-NC4AD ยูนิตแปลงค่า A/D ชนิด 4 จุด -
KV-NC4TP ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ 4 ช่อง -
KV-H20G Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นและวงกลมและการซิงโครไนซ์ที่เป็นไปได้) ที่มีเคาน์เตอร์ความเร็วสูง 2 ช่องในตัว -
KV-H20S Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้) -
KV-H40S Pulse Train 4 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้) -
KV-MC20V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 2 แกน -
KV-MC40V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 4 แกน -
KV-ML16V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง ใช้งานได้กับ ML 2 16 แกน -
KV-MX1 ตัวเข้ารหัส INC, 4 ช่องอินพุต, 12 อินพุต, 12 เอาต์พุต, การ์ด SD -
KV-SH04PL ยูนิตการกำหนดตำแหน่งความเร็วสูง -
KV-XH04ML 4 แกน ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่ -
KV-XH16ML 16 แกน ยูนิตการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่ -
KV-SC20V ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงชนิดอเนกประสงค์ 2 ช่อง -
KV-SSC02 ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูง -
KV-M16G การ์ดหน่วยความจำ SD 16 GB -
KV-M4G การ์ดหน่วยความจำ SD 4 GB -
KV-HTC1 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Mitsubishi J2 -
KV-HTC2 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Yasukawa ΣII -
KV-HTC3 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita EX -
KV-HTC4 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita A -
KV-HTC5 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor AS -
KV-HTC6 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor ASC -
KV-HTC7 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ MV -
KV-HTC8 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ SV -
KV-HTE1 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับตัวเข้ารหัส -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
KV-1000 ยูนิต CPU พร้อมพอร์ตอนุกรมในตัว -
KV-3000 ยูนิต CPU พร้อมพอร์ตอนุกรมในตัว -
KV-5000 ยูนิต CPU พร้อมพอร์ต Ethernet ในตัว -
KV-5500 ยูนิต CPU พร้อมพอร์ต EtherNet/IP™ ในตัว -
KV-700 ยูนิต CPU พร้อมพอร์ตอนุกรมในตัว -
KV-B16RA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต -
KV-B16RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต -
KV-B16TA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-B16TC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-B16TCP ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) -
KV-B16TD ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-B16XA ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด -
KV-B16XC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด -
KV-B8RC ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต (ขั้วต่อร่วมแยกอิสระ) -
KV-B8XTD ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด/8 จุด, MOSFET (ซิงค์), ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-C16XTD คอนเนคเตอร์ 16 จุด/16 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-C32TA ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KV-C32TC ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KV-C32TCP ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 32 จุด (แหล่ง) -
KV-C32TD คอนเนคเตอร์ 32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-C32XA คอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KV-C32XC คอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KV-C32XTD คอนเนคเตอร์ 32 จุด/32 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-C64TA ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด -
KV-C64TC ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 64 จุด -
KV-C64TCP ทรานซิสเตอร์คอนเนคเตอร์ 64 จุด (แหล่ง) -
KV-C64TD คอนเนคเตอร์ 64 จุด MOSFET (ซิงค์) ที่มีการป้องกันกระแสไฟเกิน -
KV-C64XA คอนเนคเตอร์ 64 จุด -
KV-C64XB คอนเนคเตอร์ 64 จุด, พร้อมขั้วต่อทุกตัวสามารถเชื่อมต่อกับเซนเซอร์แบบ 2 สายได้ -
KV-C64XC คอนเนคเตอร์ 64 จุด -
KL-16BR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต -
KL-16BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KL-16BX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด -
KL-16CT ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 16 จุด -
KL-16CX คอนเนคเตอร์ 16 จุด -
KL-2DA ยูนิตแปลงค่า D/A, 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก -
KL-2TF ชุดปรับอุณหภูมิ PID (2 ช่อง) -
KL-32CT ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) แบบคอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KL-32CX คอนเนคเตอร์ 32 จุด -
KL-4AD ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก -
KL-8BLR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KL-8BLT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KL-8BLX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KL-8BXR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 รีเลย์เอาต์พุต -
KL-8BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต -
KL-DC1A ยูนิตอินพุตกระแสไฟ DC -
KL-LC1 ยูนิตวัดค่าโหลดเซลล์ -
KL-N20V ยูนิตหลัก KL -
KL-WH1 ยูนิตการวัดกำลัง -
KV-EP02 ยูนิตการสื่อสารที่ใช้กับ EtherNet/IP ได้ -
KV-RC16BR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KV-RC16BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KV-RC16BX อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 จุด, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KV-RC16BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 16 อินพุต + 16 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต -
KV-RC32BT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต -
KV-RC32BX อินพุตขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 32 จุด -
KV-RC4AD ยูนิตอินพุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง) -
KV-RC4DA ยูนิตเอาต์พุตแบบอะนาล็อก (4 ช่อง) -
KV-RC8BXR ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, รีเลย์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KV-RC8BXT ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู 8 อินพุต + 8 เอาต์พุต, ทรานซิสเตอร์เอาต์พุต, พร้อมฟังก์ชันรีพีทเตอร์ -
KV-N16ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N16ETP ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 16 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู -
KV-N16EX ยูนิตขยาย, อินพุต, 16 จุด, 5/24 VDC สลับได้, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N8ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N8ET 0 8 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N8ETP ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 8 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู -
KV-N8EX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู ชนิด 8 จุด อินพุต DC ยูนิตอินพุตขยาย -
KV-N8EXR ยูนิต I/O ขยาย ชนิด 16 จุด ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) รีเลย์เอาต์พุต (8 จุด) -
KV-N8EXT ยูนิต I/O ของชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรูขยาย, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)(8 จุด) -
KV-NC32EXT ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 32 อินพุต 32 เอาต์พุต -
KV-7000C -
KV-EB1 ยูนิตต่อขยาย -
KV-U7 เครื่องจ่ายไฟ AC ที่มีกระแสเอาต์พุต 1.8 A -
KV-CL20 ยูนิตหลัก/ท้องถิ่น -
KV-DN20 ยูนิต DeviceNet™ -
KV-EP21V ยูนิต EtherNet/IP™ -
KV-FL20V ยูนิต FL-net -
KV-L20 ยูนิตการสื่อสารหลายหน่วย, 2 พอร์ต (เฉพาะสำหรับ KV-700) -
KV-L20R ยูนิตการสื่อสารหลายหน่วย, 2 พอร์ต -
KV-L20V ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม -
KV-L21V ยูนิตการสื่อสารแบบอนุกรม -
KV-LE20V ยูนิต Ethernet -
KV-LE21V ยูนิต Ethernet -
KV-LH20V ยูนิตควบคุมตำแหน่งและการสื่อสาร -
KV-LM20V ยูนิต Multi-link (Megalink) ความเร็วสูง -
KV-LM21V ด้วยความเร็วสูงหน่วยแบบมัลติลิงค์ -
KV-AD40 ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก -
KV-AD40G ยูนิตแปลงค่า A/D ความเที่ยงตรงสูง, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก -
KV-AD40V ยูนิตแปลงค่า A/D, 4 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก -
KV-AM40V ยูนิตแปลงค่า A/D D/A, 2 ช่องอินพุตแบบอะนาล็อก + 2 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก -
KV-DA40 ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก -
KV-DA40V ยูนิตแปลงค่า D/A, 4 ช่องเอาต์พุตแบบอะนาล็อก -
KV-TF40 ยูนิตปรับอุณหภูมิ PID (หลายอินพุต 4 ช่อง) -
KV-TP40 ยูนิตหลายอินพุตแบบอะนาล็อก อุณหภูมิ (หลายอินพุต 4 ช่อง) -
KV-N3AM ยูนิต I/O แบบอะนาล็อก, อินพุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 2 ช่อง, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 1 ช่อง -
KV-H20G Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นและวงกลมและการซิงโครไนซ์ที่เป็นไปได้) ที่มีเคาน์เตอร์ความเร็วสูง 2 ช่องในตัว -
KV-H20S Pulse Train 2 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้) -
KV-H40S Pulse Train 4 แกน (การประมาณค่าเชิงเส้นที่เป็นไปได้) -
KV-MC20V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 2 แกน -
KV-MC40V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง Pulse Train 4 แกน -
KV-ML16V ยูนิตกำหนดการเคลื่อนที่ตำแหน่ง ใช้งานได้กับ ML 2 16 แกน -
KV-MX1 ตัวเข้ารหัส INC, 4 ช่องอินพุต, 12 อินพุต, 12 เอาต์พุต, การ์ด SD -
KV-SC20V ยูนิตเคาน์เตอร์ความเร็วสูงชนิดอเนกประสงค์ 2 ช่อง -
KV-M16G การ์ดหน่วยความจำ SD 16 GB -
KV-M4G การ์ดหน่วยความจำ SD 4 GB -
KV-BT1 ยูนิต Bluetooth -
KV-D30 แผงควบคุมการทำงาน, จอแสดงผล 3 สี, 24 คอลัมน์ x 4 บรรทัด, สำหรับ KV ซีรีส์ -
KV-DR1 ยูนิตเอาต์พุตข้อผิดพลาด (เฉพาะสำหรับ KV5000/3000) -
KV-HTC1 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Mitsubishi J2 -
KV-HTC2 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Yasukawa ΣII -
KV-HTC3 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita EX -
KV-HTC4 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Matsushita A -
KV-HTC5 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor AS -
KV-HTC6 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ Oriental Motor ASC -
KV-HTC7 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ MV -
KV-HTC8 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับ SV -
KV-HTE1 ยูนิตแปลงคอนเนคเตอร์สำหรับตัวเข้ารหัส -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
KV-U6W -

PLC (ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัล / ชนิดคอนเนคเตอร์)

KV Nano

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
KV-N14AR ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 8 จุด/เอาต์พุต 6 จุด, รีเลย์เอาต์พุต -
KV-N14AT ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 8 จุด/เอาต์พุต 6 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-N14ATP ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 8 จุด/เอาต์พุต 6 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) -
KV-N14DR ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 8 จุด/เอาต์พุต 6 จุด, รีเลย์เอาต์พุต -
KV-N14DT ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 8 จุด/เอาต์พุต 6 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-N14DTP ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 8 จุด/เอาต์พุต 6 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) -
KV-N24AR ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 14 จุด/เอาต์พุต 10 จุด, รีเลย์เอาต์พุต -
KV-N24AT ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 14 จุด/เอาต์พุต 10 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-N24ATP ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 14 จุด/เอาต์พุต 10 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) -
KV-N24DR ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 14 จุด/เอาต์พุต 10 จุด, รีเลย์เอาต์พุต -
KV-N24DT ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 14 จุด/เอาต์พุต 10 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-N24DTP ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 14 จุด/เอาต์พุต 10 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) -
KV-N40AR ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 24 จุด/เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต -
KV-N40AT ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 24 จุด/เอาต์พุต 16 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-N40ATP ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 24 จุด/เอาต์พุต 16 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) -
KV-N40DR ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 24 จุด/เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต -
KV-N40DT ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 24 จุด/เอาต์พุต 16 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-N40DTP ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC, อินพุต 24 จุด/เอาต์พุต 16 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) -
KV-N60AR ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 36 จุด/เอาต์พุต 24 จุด, รีเลย์เอาต์พุต -
KV-N60AT ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 36 จุด/เอาต์พุต 24 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-N60ATP ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ AC, อินพุต 36 จุด/เอาต์พุต 24 จุด, เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) -
KV-NC32T ยูนิตหลัก: ชนิดแหล่งจ่ายไฟ DC 32 จุด, อินพุต 16 จุด/เอาต์พุต 16 จุด -
KV-EP02 ยูนิตการสื่อสารที่ใช้กับ EtherNet/IP ได้ -
KV-N16ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 16 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N16ET 0 16 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N16ETP ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 16 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู -
KV-N16EX ยูนิตขยาย, อินพุต, 16 จุด, 5/24 VDC สลับได้, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N8ER ยูนิตเอาต์พุตขยาย, เอาต์พุต 8 จุด, รีเลย์เอาต์พุต, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N8ET 0 8 เอาต์พุต ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู -
KV-N8ETP ยูนิตเอาต์พุตขยาย ทรานซิสเตอร์(แหล่ง) 8 เอาต์พุต ชุดขั้วต่อเอาต์พุตแบบสกรู -
KV-N8EX ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู ชนิด 8 จุด อินพุต DC ยูนิตอินพุตขยาย -
KV-N8EXR ยูนิต I/O ขยาย ชนิด 16 จุด ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) รีเลย์เอาต์พุต (8 จุด) -
KV-N8EXT ยูนิต I/O ของชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรูขยาย, ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบสกรู, อินพุต (8 จุด) ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)(8 จุด) -
KV-NC16ET ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-NC16ETE ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-NC16ETPE ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซอร์ซ) -
KV-NC16EX ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตอินพุต 16 จุด อินพุต DC -
KV-NC16EXE ยูนิตอินพุตขยาย อินพุต 16 จุด ชุดขั้วต่อ แบบยุโรป -
KV-NC16EXT ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์ 32 จุด 16 อินพุต, 16 เอาต์พุต (ทรานซิสเตอร์) -
KV-NC32ET ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตเอาต์พุต 32 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) -
KV-NC32EX ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อ MIL) ยูนิตอินพุต 32 จุด อินพุต DC -
KV-NC32EXT ยูนิตเอาต์พุตขยาย ชนิดคอนเนคเตอร์เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 32 อินพุต 32 เอาต์พุต -
KV-NC8ER ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 8 จุด เอาต์พุตรีเลย์ -
KV-N1 ยูนิตแปลงค่าที่มียูนิตคอนเนคเตอร์ -
KV-NC1 ยูนิตแปลงค่าที่มีชุดขั้วต่อเทอร์มินัล -
KV-N10L คาสเซทขยายสำหรับหน้าต่างการเข้าใช้งาน RS-232C พอร์ต1 D-sub9 ขา -
KV-N11L คาสเซทขยายสำหรับการสื่อสารแบบอนุกรม RS-422A/485 พอร์ต 1 0 -
KV-N1AW คาสเซทขยายสำหรับหน้าต่างการเข้าใช้งาน -
KV-NC10L อะแดปเตอร์แบบอนุกรม RS-232C -
KV-NC1EP ยูนิต EtherNet/IP -
KV-NC20L อะแดปเตอร์แบบอนุกรม RS-232C/422A/485 -
KV-N3AM ยูนิต I/O แบบอะนาล็อก, อินพุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 2 ช่อง, เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟ 1 ช่อง -
KV-NC2DA ยูนิตแปลงค่า D/A (2 จุด) -
KV-NC4AD ยูนิตแปลงค่า A/D ชนิด 4 จุด -
KV-NC4TP ยูนิตอินพุตอุณหภูมิ 4 ช่อง -
KV-M16G การ์ดหน่วยความจำ SD 16 GB -
KV-M4G การ์ดหน่วยความจำ SD 4 GB -

PLC ชนิดชุดขั้วต่อเทอร์มินัลอื่นๆ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
KV-10AR ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 6 อินพุต และ 4 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-10AT ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 6 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต -
KV-10DR ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 6 อินพุต และ 4 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-10DT ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 6 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต -
KV-16AR ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 10 อินพุต และ 6 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-16AT ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต -
KV-16ATP ยูนิตหลัก, ชนิด AC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต -
KV-16DR ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 10 อินพุต และ 6 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-16DT ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต -
KV-16DTP ยูนิตหลัก, ชนิด DC, 10 อินพุต และ 6 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต -
KV-24AR แหล่งจ่ายไฟ AC, 16 อินพุตและ 8 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-24AT แหล่งจ่ายไฟ AC, 16 อินพุตและ 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต -
KV-24ATP แหล่งจ่ายไฟ AC, 16 อินพุต, 8 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต -
KV-24DR แหล่งจ่ายไฟ DC, 16 อินพุตและ 8 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-24DT แหล่งจ่ายไฟ DC, 16 อินพุตและ 8 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต -
KV-24DTP แหล่งจ่ายไฟ DC, 16 อินพุตและ 8 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต -
KV-40AR แหล่งจ่ายไฟ AC, 24 อินพุตและ 16 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-40AT แหล่งจ่ายไฟ AC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต -
KV-40ATP แหล่งจ่ายไฟ AC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต -
KV-40DR แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-40DT แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต -
KV-40DTP แหล่งจ่ายไฟ DC, 24 อินพุตและ 16 ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) เอาต์พุต -
KV-E16R 16 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-E16T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 16 เอาต์พุต -
KV-E16TP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 16 เอาต์พุต -
KV-E16X 16 อินพุต -
KV-E4R 4 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-E4T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 4 เอาต์พุต -
KV-E4X 4 อินพุต -
KV-E4XR 4 อินพุตและ 4 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-E4XT 4 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต -
KV-E4XTP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง), 4 อินพุตและ 4 เอาต์พุต -
KV-E8R 8 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-E8T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 8 เอาต์พุต -
KV-E8TP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 8 เอาต์พุต -
KV-E8X 8 อินพุต -
KL-N10V อะแดปเตอร์ KL-link สำหรับแพคเกจ KV -
KV-D20 แผงควบคุมการทำงาน สำหรับ KV ซีรีส์ -
KV-D30 แผงควบคุมการทำงาน, จอแสดงผล 3 สี, 24 คอลัมน์ x 4 บรรทัด, สำหรับ KV ซีรีส์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
KV-P16R แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-P16RL แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 รีเลย์เอาต์พุต, รวม KL -
KV-P16T แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต -
KV-P16TL แหล่งจ่ายไฟ DC, 10 อินพุตและ 6 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต, รวม KL -
KV-E16R 16 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-E16T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 16 เอาต์พุต -
KV-E16TP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 16 เอาต์พุต -
KV-E16X 16 อินพุต -
KV-E4R 4 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-E4T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 4 เอาต์พุต -
KV-E4X 4 อินพุต -
KV-E4XR 4 อินพุตและ 4 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-E4XT 4 อินพุต และ 4 ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) เอาต์พุต -
KV-E4XTP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง), 4 อินพุตและ 4 เอาต์พุต -
KV-E8R 8 รีเลย์เอาต์พุต -
KV-E8T ทรานซิสเตอร์ (ซิงค์) 8 เอาต์พุต -
KV-E8TP ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 8 เอาต์พุต -
KV-E8X 8 อินพุต -

HMI

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VT5-W07 -
VT5-W07M -
VT5-W10 -
VT5-X10 -
VT5-X12 -
VT5-X15 -
OP-87983 คอนโทรลเลอร์มือถือ (USB) -
VT-SP1 -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VT3-Q5H จอสัมผัสสี QVGA TFT 5 นิ้ว -
VT3-Q5HG จอสัมผัสสี TFT QVGA แบบพกพา 5 นิ้ว แหล่งจ่ายไฟ DC -
VT3-Q5M จอสัมผัสขาวดำ QVGA STN 5 นิ้ว, แหล่งจ่ายไฟ DC -
VT3-Q5MA -
VT3-Q5MW จอสัมผัสขาวดำ QVGA STN 5 นิ้ว, แหล่งจ่ายไฟ DC -
VT3-Q5MWA -
VT3-Q5S จอสัมผัสสี QVGA STN 5 นิ้ว, แหล่งจ่ายไฟ DC -
VT3-Q5T จอสัมผัสสี QVGA TFT 5 นิ้ว, แหล่งจ่ายไฟ DC -
VT3-Q5TA -
VT3-Q5TWA -
VT3-S10 จอสัมผัสสี SVGA TFT ขนาด 10 นิ้ว -
VT3-S12 จอสัมผัสสี SVGA TFT ขนาด 12 นิ้ว -
VT3-S12D จอสัมผัสสี SVGA TFT 12 นิ้ว ชนิด DC -
VT3-V10 จอสัมผัสสี TFT ขนาด 10 นิ้ว -
VT3-V10D จอสัมผัสสี VGA TFT 10 นิ้ว ชนิด DC -
VT3-V6H จอสัมผัสสี VGA TFT 6 นิ้ว -
VT3-V6HG จอสัมผัสสี TFT VGA แบบพกพา 6 นิ้ว แหล่งจ่ายไฟ DC -
VT3-V7 จอสัมผัสสี VGA TFT 7 นิ้ว -
VT3-V7R จอสี VGA TFT 7 นิ้ว รูปแบบการติดตั้งอิสระ -
VT3-V8 จอสัมผัสสี VGA TFT 8 นิ้ว -
VT3-W4G จอสัมผัสขาวดำ STN (สีเขียว/สีส้ม/สีแดง) ชนิด RS-232C 4 นิ้ว -
VT3-W4GA จอสัมผัสขาวดำ STN (สีเขียว/สีส้ม/สีแดง) ชนิด RS-422/485 4 นิ้ว -
VT3-W4M จอสัมผัสขาวดำ STN (สีขาว/สีชมพู/สีแดง) ชนิด RS-232C 4 นิ้ว -
VT3-W4MA จอสัมผัสขาวดำ STN (สีขาว/สีชมพู/สีแดง) ชนิด RS-422/485 4 นิ้ว -
VT3-W4T จอสัมผัสสี TFT ชนิด RS-232C 4 นิ้ว -
VT3-W4TA จอสัมผัสสี TFT ชนิด RS-422/485 4 นิ้ว -
VT3-X15 จอสัมผัสสี XGA TFT 15 นิ้ว -
VT3-X15D จอสัมผัสสี XGA TFT 15 นิ้ว ชนิด DC -
VT2-E1 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2) -
VT2-E2 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2) -
VT2-P1 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2) -
VT2-P2 ยูนิตเครื่องพิมพ์ (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2) -
VT3-E3 ยูนิต Ethernet (สำหรับ VT3) -
VT3-R1 ยูนิตเอาต์พุต RGB (สำหรับ VT3) -
VT3-VD1 ยูนิตอินพุตวิดีโอ 1 ช่อง (สำหรับ VT3) -
VT3-VD4 ยูนิตอินพุตวิดีโอ/RGB 4 ช่อง (สำหรับ VT3) -
VT-T1 ยูนิตชุดขั้วต่อรีเลย์แบบถอดแยกได้ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VT2-E1 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2) -
VT2-E2 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2) -
VT2-P1 ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2) -
VT2-P2 ยูนิตเครื่องพิมพ์ (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2) -

มอเตอร์

เซอร์โวมอเตอร์ กระแสสลับ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SV-005L1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 50 W) -
SV-005L2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 50 W) -
SV-005P1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 50 W) -
SV-005P2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 50 W) -
SV-010L1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 100 W) -
SV-010L2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 100 W) -
SV-010P1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 100 W) -
SV-010P2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 100 W) -
SV-020L1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 200 W) -
SV-020L2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 200 W) -
SV-020P1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 200 W) -
SV-020P2 สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 200 W) -
SV-040L1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 400 W) -
SV-040L2 3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 400 W) -
SV-040P1 เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 400 W) -
SV-040P2 3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 400 W) -
SV-075L2 3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 750 W) -
SV-075P2 3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 750 W) -
SV-100L2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1 kW) -
SV-100P2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1 kW) -
SV-150L2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1.5 kW) -
SV-150P2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1.5 kW) -
SV-200L2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 2 kW) -
SV-200P2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 2 kW) -
SV-300L2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 3 kW) -
SV-300P2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 3 kW) -
SV-500L2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 5 kW) -
SV-500P2 สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 5 kW) -
SV-M005AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์ 50 W -
SV-M005AS แกนตรง, สัมบูรณ, 50 W -
SV-M005CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 50 W -
SV-M005CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 50 W -
SV-M010AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 100 W -
SV-M010AS แกนตรง, สัมบูรณ, 100 W -
SV-M010CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 100 W -
SV-M010CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 100 W -
SV-M020AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 200 W -
SV-M020AS แกนตรง, สัมบูรณ, 200 W -
SV-M020CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 200 W -
SV-M020CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 200 W -
SV-M040AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 400 W -
SV-M040AS แกนตรง, สัมบูรณ, 400 W -
SV-M040CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 400 W -
SV-M040CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 400 W -
SV-M075AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 750 W -
SV-M075AS แกนตรง, สัมบูรณ, 750 W -
SV-M075CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 750 W -
SV-M075CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 750 W -
SV-M100AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 1 kW -
SV-M100AS แกนตรง, สัมบูรณ, 1 kW -
SV-M150AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 1.5 kW -
SV-M150AS แกนตรง, สัมบูรณ, 1.5 kW -
SV-M200AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 2 kW -
SV-M200AS แกนตรง, สัมบูรณ, 2 kW -
SV-M300AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 3 kW -
SV-M300AS แกนตรง, สัมบูรณ, 3 kW -
SV-M500AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 5 kW -
SV-M500AS แกนตรง, สัมบูรณ, 5 kW -
SV-B005AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 50 W -
SV-B005AS แกนตรง, สัมบูรณ, 50 W -
SV-B005CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 50 W -
SV-B005CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 50 W -
SV-B010AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 100 W -
SV-B010AS แกนตรง, สัมบูรณ, 100 W -
SV-B010CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 100 W -
SV-B010CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 100 W -
SV-B020AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 200 W -
SV-B020AS แกนตรง, สัมบูรณ, 200 W -
SV-B020CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 200 W -
SV-B020CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 200 W -
SV-B040AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 400 W -
SV-B040AS แกนตรง, สัมบูรณ, 400 W -
SV-B040CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 400 W -
SV-B040CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 400 W -
SV-B075AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 750 W -
SV-B075AS แกนตรง, สัมบูรณ, 750 W -
SV-B075CK แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 750 W -
SV-B075CS แกนตรง, เพิ่มค่า, 750 W -
SV-B100AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 1 kW -
SV-B100AS แกนตรง, สัมบูรณ, 1 kW -
SV-B150AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 1.5 kW -
SV-B150AS แกนตรง, สัมบูรณ, 1.5 kW -
SV-B200AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 2 kW -
SV-B200AS แกนตรง, สัมบูรณ, 2 kW -
SV-B300AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 3 kW -
SV-B300AS แกนตรง, สัมบูรณ, 3 kW -
SV-B500AK แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 5 kW -
SV-B500AS แกนตรง, สัมบูรณ, 5 kW -

การควบคุมอื่นๆ

แหล่งจ่ายไฟ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MS2-H100 กระแสเอาต์พุต 4.5 A, 100 W -
MS2-H150 กระแสเอาต์พุต 6.5 A, 150 W -
MS2-H300 กระแสเอาต์พุต 12.5 A, 300 W -
MS2-H50 กระแสเอาต์พุต 2.1 A, 50 W -
MS2-H75 กระแสเอาต์พุต 3.2 A, 75 W -

สวิตช์ Ethernet

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
NE-V08 8 พอร์ต -
NE-Q05 5 พอร์ต, ฟังก์ชัน QoS -
NE-Q05P 5 พอร์ต, ฟังก์ชัน QoS และ PoE -

เคาน์เตอร์ / ไทม์เมอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
RC-14 LED 7 Segment 6 หลัก 48 มม.□, ตั้งค่าล่วงหน้าหนึ่งระดับ, แหล่งจ่ายไฟ DC -
RC-16 LCD 7 Segment 6 หลัก 48 มม.□, ตั้งค่าล่วงหน้าหนึ่งระดับ, แหล่งจ่ายไฟ DC -
RC-19 LED 7 Segment 4 หลัก 48 มม.□, ตั้งค่าล่วงหน้าหนึ่งระดับ, แหล่งจ่ายไฟ DC -

เลเซอร์มาร์กเกอร์ / เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์วันผลิต

เลเซอร์มาร์กเกอร์ (Laser Marker)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MD-X2000 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis พื้นที่มาตรฐาน -
MD-X2020 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis พื้นที่กว้าง -
MD-X2050 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis จุดที่โฟกัส -
MD-X2500 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis พื้นที่มาตรฐาน -
MD-X2520 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis พื้นที่กว้าง -
MD-X1000 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-X1000C ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน/ตัวสัมผัส) -
MD-X1020 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง) -
MD-X1020C ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง/ตัวสัมผัส) -
MD-X1050 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (ประเภทลำแสงขนาดเล็ก) -
MD-X1500 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-X1500C ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน/ตัวสัมผัส) -
MD-X1520 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง) -
MD-X1520C ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง/ตัวสัมผัส) -
MC-P1 คอนโซลทั่วไปชนิด -
MD-C1 โมดูลความปลอดภัย ของเลเซอร์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MD-U1000C เลเซอร์มาร์กเกอร์ UV แบบ 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-U1020C เลเซอร์มาร์กเกอร์ UV แบบ 3-Axis (พื้นที่กว้าง) -
MC-P1 คอนโซลทั่วไปชนิด -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MD-F3100 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-F3100C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน/รุ่นตัวสัมผัส) -
MD-F3120 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง) -
MD-F3120C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง/รุ่น) -
MD-F3200 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-F3200C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน/รุ่นที่มีคอนแทคเตอร์ในตัว) -
MD-F3220 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง) -
MD-F3220C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง/รุ่นที่มีคอนแทคเตอร์ในตัว) -
MD-F5100 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-F5100C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน/รุ่นตัวสัมผัส) -
MD-F5120 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง) -
MD-F5120C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง/รุ่น) -
MD-F5200 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-F5200C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน/รุ่นที่มีคอนแทคเตอร์ในตัว) -
MD-F5220 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง) -
MD-F5220C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง/รุ่นที่มีคอนแทคเตอร์ในตัว) -
MC-P1 คอนโซลทั่วไปชนิด -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
ML-Z9600 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/คอนโทรลเลอร์ (ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9610 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9610T เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9620 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9620T เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9650 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9650T เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9500A เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/คอนโทรลเลอร์ (ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9500W เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/คอนโทรลเลอร์ -
ML-Z9510A เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9510TA เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9510TW เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน) -
ML-Z9510W เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน) -
ML-Z9520A เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9520TA เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9520TW เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CE) -
ML-Z9520W เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ตามมาตรฐาน CE) -
ML-Z9550A เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9550TA เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9550TW เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ความยาวคลื่นสั้น) -
ML-Z9550W เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก) -
MC-P1 คอนโซลทั่วไปชนิด -

เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์วันผลิต

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MK-G1000 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรม -
MK-G1000PW เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรม -
MK-G1100 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรม -
MK-GE100 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรม -
MK-P5 คอนโซล -
MK-B1W แบ็กอัพโมดูล -
MK-C1 กล้องช่วยปฏิบัติการ -
MK-D1A MK Dock -
MK-D1B MK ด็อก (สำหรับติดตั้ง ในเครื่องพิมพ์) -
MK-QD1 คอนเนคเตอร์ที่เชื่อมต่อได้ในคลิกเดียว -
OP-88480 สายแปลง QD 6-พิน (2 ม.) -
OP-88481 สายแปลง QD 12-พิน (2 ม.) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MK-U2000 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอเนกประสงค์ -
MK-U6000 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอเนกประสงค์ หมึกดำ -
MK-U6000PW เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอเนกประสงค์ หมึกสีขาว -
MK-U6100 เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทเอนกประสงค์ รุ่นตัวอักษรขนาดเล็ก -
MK-P4 คอนโซล -

ไมโครสโคป (Microscope)

ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-7000 ดิจิตอลไมโครสโคป -
VHX-S650E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมองด้วยแท่นวาง XYZ แบบมอเตอร์ความแม่นยำสูง -
VHX-S660E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมองขนาดใหญ่ (XYZ แบบมอเตอร์) -
VHX-S700F แท่นวางแกน Z แบบมอเตอร์ -
VHX-S750E ระบบการตรวจสอบ ทุกมุมมอง (แท่นวางแกน XY แบบมอเตอร์, แกน Z โฟกัสด้วยมอเตอร์) -
VHX-S770E ระบบการตรวจสอบ ทุกมุมมองขนาดใหญ่ (แท่นวางแกน XY แบบมอเตอร์, แกน Z โฟกัสด้วยมอเตอร์) -
VHX-7020 กล้อง ประสิทธิภาพสูง -
VHX-7100 ครบวงจร -
VHX-E100 เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายปานกลางที่มีความละเอียดสูง (100 x ถึง 500 x) -
VHX-E20 เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำ ความละเอียดสูง (20 x ถึง 100 x) -
VHX-E2500 เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายสูงสุดที่มีความละเอียดสูง (2500 x ถึง 6000 x) -
VHX-E500 เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายสูงที่มีความละเอียดสูง (500 x ถึง 2500 x) -
VH-M100E ระบบการวัดแกน XY -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-6000 ไมโครสโคปแบบดิจิตอล: คอนโทรลเลอร์ -
VHX-S600E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (Z แบบมอเตอร์) -
VHX-S600F -
VHX-S650E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมองด้วยแท่นวาง XYZ แบบมอเตอร์ความแม่นยำสูง -
VHX-S660E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมองขนาดใหญ่ (XYZ แบบมอเตอร์) -
VHX-6020 กล้อง -
VHX-6100 กล้อง -
VH-M100E ระบบการวัดแกน XY -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-5000 คอนโทรลเลอร์ -
VHX-5020 กล้อง -
VHX-5100 กล้องมัลติสแกน -
VH-M100E ระบบการวัดแกน XY -
VHX-S500E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แกน Z แบบมอเตอร) -
VHX-S550E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แกน XYZ แบบมอเตอร์) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-900F ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
VHX-950F ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
VH-M100E ระบบการวัดแกน XY -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-970F ดิจิตอลไมโครสโคป -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-2000E ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
VHX-S15CE เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (คอนโทรลเลอร์) -
VHX-1020 กล้อง -
VHX-1100 กล้อง -
VH-M100E ระบบการวัดแกน XY -
VHX-S15F เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (แท่นวาง S30) -
VHX-S15H เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (แท่นวาง S5) -
VHX-S50 ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แท่นวางแบบมอเตอร์แกน Z) -
VHX-S90BE ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แท่นวางแบบมอเตอร์แกน XY) -
VHX-S90F ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แท่นวางแบบมอเตอร์แกน Z) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-700F ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
VHX-700FE ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-1000E ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
VHX-1020 กล้อง -
VHX-1100 กล้อง -
VH-M100E ระบบการวัดแกน XY -
VHX-S50 ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แท่นวางแบบมอเตอร์แกน Z) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-500FE ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-S15CE เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (คอนโทรลเลอร์) -
VHX-S15F เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (แท่นวาง S30) -
VHX-S15H เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (แท่นวาง S5) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VH-M100E ระบบการวัดแกน XY -

เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VR-3200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-3000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ คอนโทรลเลอร์ -
VR-3000K เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ คอนโทรลเลอร์ -
VR-5000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D คอนโทรลเลอร์ -
VR-3050 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-3100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-5100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว -
VR-5200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว -
VR-S200 แท่น X-Y แบบมอเตอร์ -
VR-S300 แท่นวางแบบมอเตอร์ -

เทอร์มินัลพกพา

เทอร์มินัลพกพา

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
BT-AUC51 แท่นชาร์จ (มีสาย USB Type-C) -
BT-AUC54 แท่นชาร์จ 4 ช่อง (มีอะแดปเตอร์ AC) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
BT-A700G Handheld Mobile Computer -
BT-AUC7UL แท่นการสื่อสาร USB/LAN -
BT-ACG74 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 4 ช่อง -
BT-AUC74 แท่นชาร์จ 4 ช่อง -
BT-AB1 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แบบชาร์จใหม่ได้ -
OP-88389 อะแดปเตอร์ AC -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
OP-87680 อะแดปเตอร์ AC -
ภาพรวมเกี่ยวกับการใช้ CE Marking

เครื่องหมาย CE เมื่อติดบนผลิตภัณฑ์ จะแสดงให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทั้งหมดตามที่บัญญัติไว้โดยบทบัญญัติแห่งอียู ผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์นี้สามารถแจกจ่ายได้อย่างเสรีภายในตลาดอียู