เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบดิจิตอลด้วยวิธีการโคริโอลิส

FD-S ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบดิจิตอลด้วยวิธีการโคริโอลิส FD-S ซีรีส์

FD-S ซีรีส์ - เซนเซอร์ตรวจจับการไหลแบบดิจิตอลด้วยวิธีการโคริโอลิส

การตรวจจับการไหลขั้นต่ำในยูนิต 0.1 mL แม้เป็นของเหลวที่ไม่นำไฟฟ้า

คุณลักษณะ

  • การไหลขั้นต่ำ ความละเอียด: 0.1 mL/min
  • การไหลของน้ำมัน น้ำมัน แรงดันสูง (5 MPa) และอุณหภูมิสูง (100°C)
  • การไหลด้วยความเร็วสูง เวลาตอบสนอง: 50 ms