กล้องตรวจสอบชิ้นงาน (Vision Camera)

ดำเนินการตรวจสอบอัตโนมัติและการระบุชิ้นส่วนโดยใช้วิชันซิสเต็มและวิชันเซนเซอร์หลากชนิดของเรา

รุ่นต่างๆ

วิชันซิสเต็ม (Vision System)

วิชันซิสเต็ม (Vision System)

ใช้วิชันซิสเต็มในการใช้งานอันหลากหลาย รวมถึงการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบตำแหน่งหุ่นยนต์ และที่อื่นๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลภาพ

แคตตาล็อก

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

วิชันเซนเซอร์ที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ในตัวเพื่อผลลัพธ์ที่มีเสถียรภาพ

แคตตาล็อก