วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)

ดำเนินการตรวจสอบอัตโนมัติและการระบุชิ้นส่วนโดยใช้เครื่องอ่านโค้ดและวิชันซิสเต็มที่มีหลากชนิดของเรา

รุ่นต่างๆ

วิชันซิสเต็ม (Vision System)

วิชันซิสเต็ม (Vision System)

ใช้วิชันซิสเต็มในการใช้งานอันหลากหลาย รวมถึงการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบตำแหน่งหุ่นยนต์ และที่อื่นๆ ที่ต้องการใช้ข้อมูลภาพ

แคตตาล็อก

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

วิชันเซนเซอร์ที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ในตัวเพื่อผลลัพธ์ที่มีเสถียรภาพ

แคตตาล็อก

ออโต้ ไอดี (Auto ID)

ออโต้ ไอดี (Auto ID)

เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1-D / 2-D ชนิดมือถือและแบบติดตั้งกับที่สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม

แคตตาล็อก