คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ KV-5000/3000 ซีรีส์

KV-5000/3000 ซีรีส์ - คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้

PLCความเร็วสูงพิเศษมีการควบคุมแบบเรียลไทม์

แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ทดแทน

ฟังก์ชัน Machine Operation Recorder ในตัว

KV-8000 ซีรีส์ - คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้

  • การบันทึก แสดงผล และวิเคราะห์ที่ช่วยลดช่วงการหยุดทำงาน การบันทึกอุปกรณ์ทั้งหมด
  • ระบบควบคุมการกำหนดตำแหน่ง/การเคลื่อนที่ KV-X MOTION
  • ไม่จำเป็นต้องใช้โปรแกรมแลดเดอร์ KV-X COM
  • PLC หนึ่งเดียวที่ปฏิวัติแนวคิดด้านความเร็วและการจัดเก็บข้อมูล

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก KV ซีรีส์ คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์