คอนโทรลเลอร์ไฟที่ทนต่อสภาพแวดล้อม CG-LC100

CG-LC100 - คอนโทรลเลอร์ไฟที่ทนต่อสภาพแวดล้อม

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • CSA

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ