เซนเซอร์ตรวจจับไฟฟ้าสถิต SK ซีรีส์

แปลงข้อมูล ค่าไฟฟ้าสถิต เป็นระบบดิจิตอล เพื่อบันทึกค่าอย่างง่ายดาย

การวัดค่าไฟฟ้าสถิต ในพื้นที่การผลิต อย่างมีประสิทธิภาพ

SK ซีรีส์ - เซนเซอร์ตรวจจับไฟฟ้าสถิต

SK ซีรีส์ ยังช่วยให้สามารถตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เกิดข้อบกพร่องโดยมีสาเหตุจากไฟฟ้าสถิตหรือไม่ ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ SKสามารถใช้เพื่อตรวจสอบการกำจัดไฟฟ้าสถิตได้ ทำให้ผู้ใช้ได้รู้ว่าเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่

คุณลักษณะ

รุ่นที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย

ให้คุณเลือกระหว่างชนิดมือถือที่ทำให้การวัดระดับไฟฟ้าสถิตเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบาย หรือชนิดติดตั้งอยู่กับที่ซึ่งมีขนาดกะทัดรัดสำหรับการวัดระดับไฟฟ้าสถิตในสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง

การตรวจวัดความเที่ยงตรงสูงและช่วงการวัดกว้าง

KEYENCE สามารถตอบสนองความต้องการต่างๆ
ของคุณได้ ตั้งแต่การวัดความเที่ยงตรงสูง ที่มีความละเอียดในการแสดงผลตั้งแต่ 1 V จนถึงการวัดค่าวัตถุที่มีประจุสูง ได้สูงสุดถึง ±50 kV

มีฟังก์ชันตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต

SK-H050 มีคุณสมบัติเด่นด้วยฟังก์ชันตรวจสอบประจุ ที่สามารถวัดความเร็วในการกำจัดไฟฟ้าสถิตและสมดุล ของประจุไอออน ทั้งสองค่านี้แสดงถึงประสิทธิภาพ ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตของเครื่องสร้างประจุไอออน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถวัดประสิทธิภาพระบบกำจัด ไฟฟ้าสถิตของเครื่องสร้างประจุไอออนได้สะดวก

* จำเป็นต้องใช้ร่วมกับชุดตรวจสอบของเครื่องสร้าง ประจุไอออน SK-H055 ซึ่งจำหน่ายแยกต่างหาก

ไฟฟ้าสถิต + ความชื้น การวัดพร้อมกัน

ความสัมพันธ์ระหว่างความชืน้ กับประจุไฟฟ้ าสถิต (ตัวอย่างทวั่ ไป)

การวัดระดับไฟฟ้าสถิตและความชื้นไปพร้อมกันจะทำให้สามารถระบุพื้นที่ที่อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตได้ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการหาวิธีรับมือกับไฟฟ้าสถิตได้อย่างเหมาะสมที่สุด