ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ยูนิตการควบคุม (PLC)
  4. PLC (ชนิดชิ้นส่วนย่อย)
  5. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
  6. รุ่น
  7. ยูนิตการกำหนดตำแหน่งความเร็วสูง

คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้KV-8000 ซีรีส์

ยูนิตการกำหนดตำแหน่งความเร็วสูง

KV-SH04PL

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

KV-SH04PL*1

ชนิด

ยูนิตการกำหนดตำแหน่งความเร็วสูง

จำนวนแกนควบคุม

4 แกน

อินพุต

ลิมิตสวิตช์ทิศทางบวก (ลบ), เซนเซอร์ตำแหน่งเริ่มต้น เซนเซอร์หยุด, การเริ่มต้นทันทีแบบต่อเนื่อง, 1 จุดต่อแกนสำหรับจุดทั้งหมด 4 จุด, สามารถใช้อินพุต 24 VDC ได้
อินพุตบังคับหยุด, 1 จุดที่ใช้ร่วมกันโดยทั้งแกน, สามารถใช้อินพุต 24 VDC ได้
อินพุตเฟส Z (+) (-), สิ้นสุดเซอร์โว, เซอร์โวสถานะพร้อม, การเตือนไดรฟ์, 1 จุดต่อแกนสำหรับจุดทั้งหมด 4 จุด, สามารถใช้อินพุต 5 VDC ได้

เอาต์พุต

เอาต์พุตพัลส์ (ความแตกต่างของ Line Driver): เทียบเท่ากับ AM26C31 (สูงสุด 20 mA)
เอาต์พุตพัลส์ (Open Collector): อัตราการโหลด: 30 VDC, 0.1 A หรือน้อยกว่า
รีเซ็ตการเตือนไดรฟ์, เซอร์โว ON, ล้างเคาน์เตอร์ความคลาดเคลื่อน, อัตราการโหลด: 30 VDC, 0.1 A หรือน้อยกว่า

ความถี่เอาต์พุต

1 Hz ถึง 8 MHz

รูปแบบเอาต์พุต

ความแตกต่างของ Line Driver/Open Collector (สลับต่อแกนผ่านสวิตช์ฮาร์ดแวร์)
โหมด 1 พัลส์/โหมด 2 พัลส์/2 เฟส 1X/2 เฟส 2X/2 เฟส 4X

โหมดควบคุม

โหมดมาตรฐาน, โหมดความเร็วสูง

ระยะเวลาควบคุม

โหมดมาตรฐาน: 500 µs, โหมดความเร็วสูง: 62.5 µs

เวลาเริ่มต้น

โหมดมาตรฐาน: ตั้งแต่ 500 µs, โหมดความเร็วสูง: ตั้งแต่ 8 µs (การเริ่มต้นทันทีแบบต่อเนื่อง: 1 µs)

การใช้งานพื้นฐาน

โหมดมาตรฐาน: การกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น/JOG, การประมาณค่าแบบเส้นตรง (2 ถึง 4 แกน), การควบคุมตำแหน่ง (ABS/INC), การควบคุมความเร็ว (ทิศทาง +/-)
โหมดความเร็วสูง: การกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น/JOG, การควบคุมตำแหน่ง (ABS/INC), การควบคุมความเร็ว (ทิศทาง +/-)

ฟังก์ชัน

โหมดมาตรฐาน:
การเปลี่ยนความเร็ว, การเปลี่ยนชิ้นงาน, เซนเซอร์หยุด, แก้ไขความเร็ว, หยุดที่มุมที่กำหนด,
อินเทอร์รัปต์การทำงานแบบต่อเนื่อง, บังคับจุดถัดไป, การควบคุมการติดตามตำแหน่งสัมบูรณ์, การควบคุมการติดตามชนิดซิงค์
โหมดความเร็วสูง:
การเปลี่ยนความเร็ว, การเปลี่ยนชิ้นงาน, เซนเซอร์หยุด, การเริ่มต้นทันทีแบบต่อเนื่อง

หน่วยของตำแหน่ง

โหมดมาตรฐาน: มม., องศา (มุม), PLS (จำนวนพัลส์), ฟังก์ชันการแปลงค่าตำแหน่งทศนิยม 0 ถึง 9
โหมดความเร็วสูง: PLS (จำนวนพัลส์)

การควบคุมการกำหนดตำแหน่ง

ช่วงการตั้งค่าตำแหน่ง

-2,147,483,648 ถึง 2,147,483,647

เส้นโค้งการเพิ่มความเร็ว/ลดความเร็ว

โหมดมาตรฐาน: เส้นตรง, SIN, โหมดความเร็วสูง: เส้นตรง

อัตราการเร่งความเร็ว/การชะลอความเร็ว

การตั้งค่าการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็วแต่ละค่า

เวลาในการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็ว

โหมดมาตรฐาน: 0 ถึง 65,535 ms

M-code

0 ถึง 65,000, โหมด WITH/AFTER

จำนวนจุด

100 จุด/แกน

การกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

วิธีกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้น

ชนิด Dog (สามารถเลือก "มีเฟส Z" หรือ "ไม่มีเฟส Z" ได้ด้วยการกดปุ่ม), Inching ชนิด Dog ("มีเฟส Z" หรือ "ไม่มีเฟส Z")*2
เซนเซอร์ตำแหน่งเริ่มต้น (ขอบ/จุดกึ่งกลาง/เฟส Z), ขอบของลิมิตสวิตช์, การกลับไปยังตำแหน่งเริ่มต้นเฟส Z ทันที, ชนิดชุดข้อมูล

JOG/Inching

Inching (สามารถระบุจำนวนพัลส์ได้)*2, JOG

การป้อนค่า (Teaching)

การป้อนค่าพิกัดปัจจุบัน

อินพุตกำลังไฟ 24 V (I/O)

24 VDC (-15 %/+20 %)

เอาต์พุตกระแสไฟ 5-V

5 VDC (±10 %), 200 mA หรือน้อยกว่า

ฟังก์ชันอื่น

การเริ่มต้นพร้อมกันหลายแกนตามอินเทอร์รัปต์ของยูนิต/การซิงโครไนซ์ระหว่างยูนิต

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

200 mA หรือน้อยกว่า, I/O ภายนอก: 260 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 230 กรัม

*1 สำหรับ KV-8000/KV-7000 ซีรี่ส์
*2 ไม่สามารถตั้งค่าโหมดความเร็วสูงได้

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)