1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
  5. โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์
  6. รุ่น
  7. แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์PS ซีรีส์

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิด DC, NPN

PS-X28

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

PS-X28

ชนิด

ชนิด DC

เอาต์พุต

NPN

การปรับค่าความไวแสง

3 รอบทริมเมอร์

เวลาตอบสนอง

0.5 ms

โหมดการทำงาน

LIGHT-ON/DARK-ON (เลือกได้ด้วยสวิตช์)

เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

สูงสุด 100 mA (40 V)
แรงดันตกค้าง: สูงสุด 1 V

เอาต์พุตเสถียรภาพ

-

วงจรป้องกัน

การป้องกันการกลับขั้ว, การป้องกันการลัดวงจร, อุปกรณ์ลดการกระชาก

ไฟแสดงสถานะ

เอาต์พุต: LED สีแดง, ทำงานอย่างเสถียร: LED สีเขียว

ไทม์เมอร์

ON-delay/OFF-delay/
ไทม์เมอร์ OFF เลือกได้
(40 ms ถึง 5 s)

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

12 ถึง 24 VDC ±10 %, การกระเพื่อม (P-P) 10 % หรือน้อยกว่า

การสิ้นเปลืองไฟ/พลังงาน

สูงสุด 45 mA

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 65 กรัม (รวมสาย 2 ม.),

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)