สายเคเบิลต่อขยาย ของหัวเซนเซอร์ (สำหรับ CL-S/CL-V) 2 ม. CL-CV2

CL-CV2 - สายเคเบิลต่อขยาย ของหัวเซนเซอร์ (สำหรับ CL-S/CL-V) 2 ม.

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

CL-CV2

ชนิด

สายเคเบิลต่อขยาย ของหัวเซนเซอร์ (สำหรับ CL-S/CL-V)

ความยาว

2 ม.

น้ำหนัก

100 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ