รุ่น วิชันซิสเต็มที่ปรับแต่งได้ XG-X ซีรีส์

105 ผลิตภัณฑ์

XG-X1000 - ใช้กับกล้องความละเอียด 0.47 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์

XG-X1000

ใช้กับกล้องความละเอียด 0.47 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์

XG-X1200 - ใช้กับกล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์

XG-X1200

ใช้กับกล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์

XG-X1500 - ใช้กับกล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์

XG-X1500

ใช้กับกล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์

XG-X2000 - ใช้กับกล้องความละเอียด 0.47 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์

XG-X2000

ใช้กับกล้องความละเอียด 0.47 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์

XG-X2200 - ใช้กับกล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์

XG-X2200

ใช้กับกล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์

XG-X2500 - ใช้กับกล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์

XG-X2500

ใช้กับกล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์

XG-X2700 - ใช้กับกล้องความละเอียด 21 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์

XG-X2700

ใช้กับกล้องความละเอียด 21 เมกะพิกเซล คอนโทรลเลอร์

CA-035C - กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (สี)

CA-035C

กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (สี)

CA-035M - กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (ขาวดำ)

CA-035M

กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (ขาวดำ)

CA-200C - กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (สี)

CA-200C

กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (สี)

CA-200M - กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (ขาวดำ)

CA-200M

กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม (ขาวดำ)

CA-H035C - กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี)

CA-H035C

กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี)

CA-H035M - กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-H035M

กล้องความละเอียด 0.31 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-H048CX - กล้องความละเอียด 0.47 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (สี)

CA-H048CX

กล้องความละเอียด 0.47 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (สี)

CA-H048MX - กล้องความละเอียด 0.47 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-H048MX

กล้องความละเอียด 0.47 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-H200C - กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี)

CA-H200C

กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี)

CA-H200CX - กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (สี)

CA-H200CX

กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (สี)

CA-H200M - กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-H200M

กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-H200MX - กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-H200MX

กล้องความละเอียด 2 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-H2100C - กล้องสี 21 ล้านพิกเซลความเร็ว 16x

CA-H2100C

กล้องสี 21 ล้านพิกเซลความเร็ว 16x

CA-H2100M - กล้องขาวดำ 21 ล้านพิกเซลความเร็ว 16x

CA-H2100M

กล้องขาวดำ 21 ล้านพิกเซลความเร็ว 16x

CA-H500C - กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี)

CA-H500C

กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (สี)

CA-H500CX - กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (สี)

CA-H500CX

กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (สี)

CA-H500M - กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-H500M

กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-H500MX - กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-H500MX

กล้องความละเอียด 5 เมกะพิกเซล ประสิทธิภาพสูง ความเร็ว 16× (ขาวดำ)

CA-HF2100C - ใช้งานร่วมกับ LumiTrax™ ได้ กล้องความละเอียด 21 เมกะพิกเซล สี

CA-HF2100C

ใช้งานร่วมกับ LumiTrax™ ได้ กล้องความละเอียด 21 เมกะพิกเซล สี

CA-HF2100M - ใช้งานร่วมกับ LumiTrax™ ได้ กล้องความละเอียด 21 เมกะพิกเซล ขาวดำ

CA-HF2100M

ใช้งานร่วมกับ LumiTrax™ ได้ กล้องความละเอียด 21 เมกะพิกเซล ขาวดำ

CA-HF6400C - กล้องความละเอียด 64 เมกะพิกเซล สี

CA-HF6400C

กล้องความละเอียด 64 เมกะพิกเซล สี

CA-HF6400M - กล้องความละเอียด 64 เมกะพิกเซล ขาวดำ

CA-HF6400M

กล้องความละเอียด 64 เมกะพิกเซล ขาวดำ

CA-HX048C - รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ความเร็ว 16x ยกเลิกการผลิต

CA-HX048C

รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ความเร็ว 16x

CA-HX048M - รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ความเร็ว 16x ยกเลิกการผลิต

CA-HX048M

รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ความเร็ว 16x

CA-HX200C - รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ขนาด 2 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x ยกเลิกการผลิต

CA-HX200C

รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ขนาด 2 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x

CA-HX200M - รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ขนาด 2 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x ยกเลิกการผลิต

CA-HX200M

รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ขนาด 2 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x

CA-HX500C - รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ขนาด 5 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x ยกเลิกการผลิต

CA-HX500C

รองรับกล้องถ่ายภาพสี LumiTrax™ ขนาด 5 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x

CA-HX500M - รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ขนาด 5 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x ยกเลิกการผลิต

CA-HX500M

รองรับกล้องถ่ายภาพขาวดำ LumiTrax™ ขนาด 5 ล้านพิกเซล ความเร็ว 16x

CA-E200 - ยูนิตอินพุตกล้องสแกนแนว

CA-E200

ยูนิตอินพุตกล้องสแกนแนว

XG-H1XE - ซอฟต์แวร์สำหรับระบบการประมวลผล ข้อมูลภาพ

XG-H1XE

ซอฟต์แวร์สำหรับระบบการประมวลผล ข้อมูลภาพ

OP-87983 - คอนโทรลเลอร์มือถือ (USB)

OP-87983

คอนโทรลเลอร์มือถือ (USB)

OP-51657 - สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบขนานเฉพาะขนาด 3 ม.

OP-51657

สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบขนานเฉพาะขนาด 3 ม.

CA-CH10 - สายเคเบิลกล้อง 10 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH10

สายเคเบิลกล้อง 10 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH10BP - สายเคเบิลกล้องที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 10 ม.

CA-CH10BP

สายเคเบิลกล้องที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 10 ม.

CA-CH10BX - สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 10 ม.

CA-CH10BX

สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 10 ม.

CA-CH10L - สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 10 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH10L

สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 10 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH10P - ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สายเคเบิลกล้อง 10 ม. ยกเลิกการผลิต

CA-CH10P

ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สายเคเบิลกล้อง 10 ม.

CA-CH10R - สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 10 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH10R

สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 10 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH10RX - สายเคเบิลกล้องความเร็วสูงทนต่อการดัดงอ 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์ ยกเลิกการผลิต

CA-CH10RX

สายเคเบิลกล้องความเร็วสูงทนต่อการดัดงอ 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CH10X - สายเคเบิลกล้องความเร็วสูง 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CH10X

สายเคเบิลกล้องความเร็วสูง 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CH17R - ความยืดหยุ่นสูง (High-Flex) สายเคเบิลกล้อง 17 ม.

CA-CH17R

ความยืดหยุ่นสูง (High-Flex) สายเคเบิลกล้อง 17 ม.

CA-CH3 - สายเคเบิลกล้อง 3 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH3

สายเคเบิลกล้อง 3 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH3BX - สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 3 ม.

CA-CH3BX

สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 3 ม.

CA-CH3L - สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 3 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH3L

สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 3 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH3P - ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สายเคเบิลกล้อง 3 ม. ยกเลิกการผลิต

CA-CH3P

ทนทานต่อสภาพแวดล้อม สายเคเบิลกล้อง 3 ม.

CA-CH3R - สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 3 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH3R

สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 3 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH3X - สายเคเบิลกล้องความเร็วสูง 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CH3X

สายเคเบิลกล้องความเร็วสูง 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CH5 - สายเคเบิลกล้อง 5 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH5

สายเคเบิลกล้อง 5 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH5BP - สายเคเบิลกล้องที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 5 ม.

CA-CH5BP

สายเคเบิลกล้องที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 5 ม.

CA-CH5BPE - สายเคเบิลกล้องต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 5 ม.

CA-CH5BPE

สายเคเบิลกล้องต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อม 5 ม.

CA-CH5BX - สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 5 ม.

CA-CH5BX

สายเคเบิลต่อขยายที่มีความยืดหยุ่นสูงสำหรับรีพีทเตอร์โดยเฉพาะ 5 ม.

CA-CH5L - สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 5 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH5L

สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 5 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH5R - สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 5 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CH5R

สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 5 ม. สำหรับกล้องความเร็วสูง

CA-CN1 - สายเคเบิลกล้อง 1 ม.

CA-CN1

สายเคเบิลกล้อง 1 ม.

CA-CN10 - สายเคเบิลกล้อง 10 ม.

CA-CN10

สายเคเบิลกล้อง 10 ม.

CA-CN10L - สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 10 ม.

CA-CN10L

สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 10 ม.

CA-CN10LX - สายเคเบิลรูปตัว L 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN10LX

สายเคเบิลรูปตัว L 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN10R - สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 10 ม.

CA-CN10R

สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 10 ม.

CA-CN10RX - สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN10RX

สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN10X - สายเคเบิลกล้อง 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN10X

สายเคเบิลกล้อง 10 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN17 - สายเคเบิลกล้อง 17 ม.

CA-CN17

สายเคเบิลกล้อง 17 ม.

CA-CN17L - สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 17 ม.

CA-CN17L

สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 17 ม.

CA-CN17LX - สายเคเบิลรูปตัว L 17 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN17LX

สายเคเบิลรูปตัว L 17 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN17R - สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 17 ม.

CA-CN17R

สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 17 ม.

CA-CN17RX - สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 17 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN17RX

สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 17 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN17X - สายเคเบิลกล้อง 17 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN17X

สายเคเบิลกล้อง 17 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN3 - สายเคเบิลกล้อง 3 ม.

CA-CN3

สายเคเบิลกล้อง 3 ม.

CA-CN3L - สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 3 ม.

CA-CN3L

สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 3 ม.

CA-CN3LX - สายเคเบิลรูปตัว L 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN3LX

สายเคเบิลรูปตัว L 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN3R - สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 3 ม.

CA-CN3R

สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 3 ม.

CA-CN3RX - สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN3RX

สายเคเบิลทนต่อการดัดงอ 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN3X - สายเคเบิลกล้อง 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN3X

สายเคเบิลกล้อง 3 ม. สำหรับรีพีทเตอร์

CA-CN5 - สายเคเบิลกล้อง 5 ม.

CA-CN5

สายเคเบิลกล้อง 5 ม.

CA-CN5L - สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 5 ม.

CA-CN5L

สายเคเบิลกล้องคอนเนคเตอร์รูปตัว L 5 ม.

CA-CN5R - สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 5 ม.

CA-CN5R

สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 5 ม.

CA-CN7RE - สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 7 ม. สำหรับการต่อขยาย

CA-CN7RE

สายเคเบิลกล้องทนต่อการดัดงอ 7 ม. สำหรับการต่อขยาย