แบตเตอรี่ ของโพรบ XM-B1

XM-B1 - แบตเตอรี่ ของโพรบ

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

  • UL Recognition(c/us)

รุ่นอื่นๆ