รุ่น เซนเซอร์วัดอุณหภูมิอินฟราเรดดิจิตอล FT ซีรีส์

21 ผลิตภัณฑ์

FT-50A - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

FT-50A

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

FT-50AP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

FT-50AP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

FT-50AW - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

FT-50AW

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

FT-50AWP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

FT-50AWP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

FT-55A - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

FT-55A

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

FT-55AP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

FT-55AP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

FT-55AW - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

FT-55AW

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

FT-55AWP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

FT-55AWP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

FT-H40K - หัวเซนเซอร์, ชนิดทนต่ออุณหภูมิสูง

FT-H40K

หัวเซนเซอร์, ชนิดทนต่ออุณหภูมิสูง

FT-H50K - หัวเซนเซอร์, ชนิดทนต่ออุณหภูมิสูง

FT-H50K

หัวเซนเซอร์, ชนิดทนต่ออุณหภูมิสูง

OP-42130 - สายเคเบิลปลายสายเปลือยเสริม φ4.5, 5 แกน (น้ำตาล, น้ำเงิน, ดำ, ส้ม, ชมพู) ยกเลิกการผลิต

OP-42130

สายเคเบิลปลายสายเปลือยเสริม φ4.5, 5 แกน (น้ำตาล, น้ำเงิน, ดำ, ส้ม, ชมพู)

FT-S1 - กล่องปิดผนึกพร้อมฟังก์ชันลมเป่า

FT-S1

กล่องปิดผนึกพร้อมฟังก์ชันลมเป่า

FT-S2 - กรอบเจอร์เมเนียมสำหรับกล่องปิดผนึก

FT-S2

กรอบเจอร์เมเนียมสำหรับกล่องปิดผนึก

OP-42367 - ขั้วต่อเชื่อมต่อหัว (2 ชิ้น)

OP-42367

ขั้วต่อเชื่อมต่อหัว (2 ชิ้น)

OP-51476 - ฝาครอบป้องกันด้านหน้า/ขายึดแผงควบคุม

OP-51476

ฝาครอบป้องกันด้านหน้า/ขายึดแผงควบคุม

OP-76877 - ขายึดเพื่อยึดแอมพลิฟายเออร์ชนิดราง DIN (1 ชิ้น)

OP-76877

ขายึดเพื่อยึดแอมพลิฟายเออร์ชนิดราง DIN (1 ชิ้น)