พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดสองสายที่ทนต่อประกายไฟ

EV-F ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดสองสายที่ทนต่อประกายไฟ EV-F ซีรีส์

EV-F ซีรีส์ - พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดสองสายที่ทนต่อประกายไฟ

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดทนต่อประกายไฟ

คุณลักษณะ

  • รุ่นทนต่อประกายไฟ