1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
  5. พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดสองสายที่ทนต่อประกายไฟ

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดสองสายที่ทนต่อประกายไฟ

EV-F ซีรี่ส์

EV-F ซีรี่ส์ - พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดสองสายที่ทนต่อประกายไฟ

พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดทนต่อประกายไฟ

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก EV-F ซีรี่ส์ พรอกซิมิตี้เซนเซอร์ชนิดสองสายที่ทนต่อประกายไฟ แคตตาล็อก

คุณลักษณะ

  • รุ่นทนต่อประกายไฟ
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 66-(0)2-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site

เซนเซอร์ (Sensor)