รุ่นที่ได้รับการรับรอง

ข้อมูลสำหรับการตรวจสอบการรับรองผลิตภัณฑ์และความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

การรับรอง CSA

มาตรฐาน CSA คือมาตรฐาน UL ในส่วนของประเทศแคนาดา ซึ่งคือระบบการรับรองสหรัฐฯ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อตในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิค เนื่องจากทั้งสหรัฐฯ และแคนาดาได้ลงนามใน MRA (ข้อตกลงการจดจำร่วมกัน - Mutual Recognition Agreement) การรับรองจึงสามารถได้รับการจดจำร่วมกัน หาก CSA รับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน UL เครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์จะแสดงความสอดคล้องกับมาตรฐาน UL ด้วยเครื่องหมาย C-CSA-US (เครื่องหมาย NRTL)

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ณ วันที่ 21 มีนาคม 2024

เซนเซอร์ (Sensor)

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ (Photoelectric Sensor)

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-X100 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) -
LR-X100C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) -
LR-X100CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) -
LR-X250 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) -
LR-X250C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) -
LR-X250CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) -
LR-X50 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) -
LR-X50C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) -
LR-X50CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) -
LR-XN11N ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก NPN -
LR-XN11P ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก PNP -
LR-XN12N ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย NPN -
LR-XN12P ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย PNP -
LR-XN10 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด Zero line ยูนิตขยาย -
LR-XN11C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด คอนเนคเตอร์ M8 ยูนิตหลัก -
LR-XH100 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. -
LR-XH100(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. -
LR-XH250 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. -
LR-XH250(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. -
LR-XH50 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. -
LR-XH50(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-TB2000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB2000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB2000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 -
LR-TB5000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB5000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB5000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 -
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PS-N10 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child -
PS-N11CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN -
PS-N11CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP -
PS-N11N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
PS-N11P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
PS-N12CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN -
PS-N12CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP -
PS-N12N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
PS-N12P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -
PS-05 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-201 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-201C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-202 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว -
PS-205 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-206 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ -
PS-45 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-46 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-47 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-47C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-48 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-49 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-49C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-52 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-52C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-56 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-58 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PS-05 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-201 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-201C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-202 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว -
PS-205 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-206 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ -
PS-45 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-46 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-47 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-47C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-48 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-49 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-49C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-52 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-52C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-56 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-58 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PS-05 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-201 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-201C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-202 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว -
PS-205 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล -
PS-206 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ -
PS-45 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-46 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-47 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-47C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก -
PS-48 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-49 หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-49C หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล -
PS-52 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-52C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-55C หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-56 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง -
PS-58 หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก -
PS-58R เซนเซอร์โตอิเล็กทริค หัว -
PS-58T เซนเซอร์โตอิเล็กทริค หัว -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์ตรวจจับสี

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-W500 ชนิดสายเคเบิล -
LR-W500C คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด -
LR-W70 ชนิดลำแสงขนาดเล็ก/ลำแสงคู่, ชนิดสายเคเบิล 2 ม. -
LR-W70C ชนิดลำแสงขนาดเล็ก/ลำแสงคู่, คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด 4 ขา -
LR-WF10 ชนิดไฟเบอร์, ชนิดสายเคเบิล 2 ม. -
LR-WF10C ชนิดไฟเบอร์, คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด 4 ขา -
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์เซนเซอร์ (Laser Sensor)

เซนเซอร์ที่ใช้หลักการตรวจจับแบบระยะทาง

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-X100 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) -
LR-X100C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) -
LR-X100CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) -
LR-X250 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) -
LR-X250C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) -
LR-X250CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) -
LR-X50 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดสายเคเบิล (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) -
LR-X50C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) -
LR-X50CG ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นมาตรฐาน ชนิดคอนเนคเตอร์ M8 สายเคเบิลหุ้มป้องกัน (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) -
LR-XN11N ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก NPN -
LR-XN11P ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตหลัก PNP -
LR-XN12N ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย NPN -
LR-XN12P ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย PNP -
LR-XN10 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด Zero line ยูนิตขยาย -
LR-XN11C ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิด คอนเนคเตอร์ M8 ยูนิตหลัก -
LR-XH100 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. -
LR-XH100(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 100 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. -
LR-XH250 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. -
LR-XH250(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 250 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. -
LR-XH50 ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 2 ม. -
LR-XH50(10M) ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ หัวเซนเซอร์ (ระยะการตรวจจับ: 50 มม.) ความยาวสายเคเบิลส่วนหัว 10 ม. -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-TB2000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB2000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB2000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 -
LR-TB5000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB5000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB5000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 -
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IX-1000 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตหลัก -
IX-1050 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตขยาย -
IX-055 หัวเซนเซอร์ 55 มม. -
IX-080 หัวเซนเซอร์ 80 มม. -
IX-150 หัวเซนเซอร์ 150 มม. -
IX-360 หัวเซนเซอร์ 360 มม. -
IX-CP50 แผงควบคุม IX ซีรีส์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IL-030 หัวเซนเซอร์ -
IL-065 หัวเซนเซอร์ -
IL-100 หัวเซนเซอร์ -
IL-300 หัวเซนเซอร์ -
IL-600 หัวเซนเซอร์ -
IL-S025 หัวเซนเซอร์ -
IL-S065 หัวเซนเซอร์ -
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -

ด้านบนสุดของหน้า

โพสิชันนิ่งเซนเซอร์ (Positioning Sensor)

เลเซอร์เซนเซอร์ชนิด Reflective

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IX-1000 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตหลัก -
IX-1050 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตขยาย -
IX-055 หัวเซนเซอร์ 55 มม. -
IX-080 หัวเซนเซอร์ 80 มม. -
IX-150 หัวเซนเซอร์ 150 มม. -
IX-360 หัวเซนเซอร์ 360 มม. -
IX-CP50 แผงควบคุม IX ซีรีส์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IL-030 หัวเซนเซอร์ -
IL-065 หัวเซนเซอร์ -
IL-100 หัวเซนเซอร์ -
IL-300 หัวเซนเซอร์ -
IL-600 หัวเซนเซอร์ -
IL-S025 หัวเซนเซอร์ -
IL-S065 หัวเซนเซอร์ -
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -

ด้านบนสุดของหน้า

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV3-500CA กล้องอัจฉริยะ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF สี -
IV3-500MA กล้องอัจฉริยะ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF ขาวดำ -
IV3-600CA กล้องอัจฉริยะ รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง ชนิด AF สี -
IV3-600MA กล้องอัจฉริยะ รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง ชนิด AF ขาวดำ -
IV3-G120 แอมพลิฟายเออร์เซนเซอร์ขนาดกะทัดรัด -
IV3-G500CA หัวเซนเซอร์รุ่นกะทัดรัด รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF สี -
IV3-G500MA หัวเซนเซอร์รุ่นกะทัดรัด รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF ขาวดำ -
IV3-G600CA หัวเซนเซอร์รุ่นกะทัดรัด รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง ชนิด AF สี -
IV3-G600MA หัวเซนเซอร์รุ่นกะทัดรัด รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง ชนิด AF ขาวดำ -
IV3-CP50 แผงควบคุม -
IV3-L5C ชุดไฟส่องสว่างการถ่ายภาพด้วย AI สำหรับกล้องอัจฉริยะ -
IV3-L5M ชุดไฟส่องสว่างการถ่ายภาพด้วย AI สำหรับกล้องอัจฉริยะ -
IV3-L6C ชุดไฟส่องสว่างการถ่ายภาพด้วย AI สำหรับกล้องอัจฉริยะ -
IV3-L6M ชุดไฟส่องสว่างการถ่ายภาพด้วย AI สำหรับกล้องอัจฉริยะ -
IV3-LG5C ชุดไฟส่องสว่างภาพ AI สำหรับรุ่นกะทัดรัด -
IV3-LG5M ชุดไฟส่องสว่างภาพ AI สำหรับรุ่นกะทัดรัด -
IV3-LG6C ชุดไฟส่องสว่างภาพ AI สำหรับรุ่นกะทัดรัด -
IV3-LG6M ชุดไฟส่องสว่างภาพ AI สำหรับรุ่นกะทัดรัด -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV2-G30 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ โหมดมาตรฐาน -
IV2-G30F เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ โหมดเพื่อการเรียนรู้/รุ่นมาตรฐาน -
IV2-G150MA หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์ มุมมองภาพแคบ ชนิด AF ขาวดำ -
IV2-G300CA หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์มุมมอง ภาพกว้าง ชนิด AF สี -
IV2-G500CA หัวเซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF สี -
IV2-G500MA หัวเซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF ขาวดำ -
IV2-G600MA หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์มุมมอง ภาพกว้าง ชนิด AF ขาวดำ -
IV2-CP50 แผงควบคุม -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV2-CP50 แผงควบคุม -

ด้านบนสุดของหน้า

ยูนิตสื่อสาร

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดขนาด (Measurement Sensor)

โปรไฟล์เซนเซอร์ (Profile Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LJ-X8000 คอนโทรลเลอร์ แบบ 2D/3D -
LJ-X8000A คอนโทรลเลอร์ เอาต์พุตข้อมูลดิบ -
LJ-X8000E คอนโทรลเลอร์ 2D -
LJ-X8002 คอนโทรลเลอร์ แบบ 2D/3D -
LJ-X8020 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8060 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8080 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8200 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8300 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8400 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8900 หัวเซนเซอร์ -
CB-NEC20E ยูนิต EtherCAT -
CB-NEP20E โมดูล EtherNet/IP® -
CB-NPN20E โมดูล PROFINET -

ด้านบนสุดของหน้า

ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ (Displacement Sensor)

การตรวจวัดด้วยความเที่ยงตรงสูง (เซนเซอร์วัดระยะชนิด Reflective)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CL-3000 คอนโทรลเลอร์ -
CL-L007 หัวเซนเซอร์ (รุ่นกะทัดรัดขนาด ø8・ชนิด Quad) -
CL-L015 หัวเซนเซอร์ (15 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L030 หัวเซนเซอร์ (30 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L070 หัวเซนเซอร์ (70 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L150 หัวเซนเซอร์ (150 มม.・ชนิด Quad) -
CL-P007 หัวเซนเซอร์ (รุ่นกะทัดรัดขนาด ø8・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P015 หัวเซนเซอร์ (15 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P030 หัวเซนเซอร์ (30 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P070 หัวเซนเซอร์ (70 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P150 หัวเซนเซอร์ (150 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-PT010 หัวเซนเซอร์ (รุ่นการวัดโปรไฟล์) -
CL-S015 หัวเซนเซอร์ (รุ่นความแม่นยำสูง เป็นพิเศษ 15 มม.) -
CL-V020 หัวเซนเซอร์ (รุ่นกันสุญญากาศและ ทนความร้อน 20 มม.) -
CL-V050 หัวเซนเซอร์ (รุ่นกันสุญญากาศและ ทนความร้อน 50 มม.) -
CL-D500 จอแสดงผล -
CL-H100 ยูนิตขยาย -
CL-H200 ยูนิตรีเลย์ -
CL-E100 ชุดเข้ารหัส -
CL-EC100 ยูนิต EtherCAT -
CL-H150 ยูนิตขยาย (มีเอาต์พุตแบบอะนาล็อก) -
CL-L007N ออปติคัลยูนิต (รุ่นกะทัดรัดขนาด ø8・ชนิด Quad) -
CL-L015N ออปติคัลยูนิต (15 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L030N ออปติคัลยูนิต (30 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L070N ออปติคัลยูนิต (70 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L150N ออปติคัลยูนิต (150 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L150N ออปติคัลยูนิต (150 มม.・ชนิด Quad) -
CL-P007N ออปติคัลยูนิต (รุ่นกะทัดรัดขนาด ø8・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P015N ออปติคัลยูนิต (15 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P030N ออปติคัลยูนิต (30 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P070N ออปติคัลยูนิต (70 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P150N ออปติคัลยูนิต (150 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P150N ออปติคัลยูนิต (150 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-PT010N ออปติคัลยูนิต (รุ่นการวัดโปรไฟล์) -
CL-S015N ออปติคัลยูนิต (รุ่นความแม่นยำสูง เป็นพิเศษ 15 มม.) -
CL-V020N ออปติคัลยูนิต (รุ่นกันสุญญากาศและทนความร้อน 20 มม.) -
CL-V050N ออปติคัลยูนิต (รุ่นกันสุญญากาศและทนความร้อน 50 มม.) -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดระยะชนิด Reflective

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IX-1000 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตหลัก -
IX-1050 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตขยาย -
IX-055 หัวเซนเซอร์ 55 มม. -
IX-080 หัวเซนเซอร์ 80 มม. -
IX-150 หัวเซนเซอร์ 150 มม. -
IX-360 หัวเซนเซอร์ 360 มม. -
IX-CP50 แผงควบคุม IX ซีรีส์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IL-030 หัวเซนเซอร์ -
IL-065 หัวเซนเซอร์ -
IL-100 หัวเซนเซอร์ -
IL-300 หัวเซนเซอร์ -
IL-600 หัวเซนเซอร์ -
IL-S025 หัวเซนเซอร์ -
IL-S065 หัวเซนเซอร์ -
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์สแกนไมโครมิเตอร์ (Laser Scan Micrometer)

การตรวจวัดด้วยความเที่ยงตรงสูง (เซนเซอร์วัดระยะชนิด 2 หัว)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
TM-X5000 คอนโทรลเลอร์ -
TM-X5006 หัวเซนเซอร์ (ø6 มม.) -
TM-X5040 หัวเซนเซอร์ (ø40 มม.) -
TM-X5065 หัวเซนเซอร์ (ø65 มม.) -
TM-X5120 หัวเซนเซอร์ (ø120 มม.) -
TM-MP120 จอแสดงผลเฉพาะ ขนาด 12 นิ้ว -
CB-NEC20E ยูนิต EtherCAT -
CB-NEP20E โมดูล EtherNet/IP® -
CB-NPN20E โมดูล PROFINET -
TM-CX10U รีพีทเตอร์สายเคเบิลต่อขยาย -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องมือวัด

โปรไฟล์โปรเจคเตอร์ (Profile Projector)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IM-8000 คอนโทรลเลอร์ -
IM-8005 แท่นวางขนาด ø100 มม. รุ่นที่มีชุดไฟส่องสว่างรูปวงแหวน แบบยึดกับที่ -
IM-8010 แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 200 มม. ชุดไฟส่องสว่างรูปวงแหวน แบบตั้งโปรแกรมได้ -
IM-8020 แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 200 มม. รุ่นที่มีชุดไฟส่องสว่างรูปวงแหวนแบบ ตั้งโปรแกรมได้ /ยูนิตโพรบแสง -
IM-8030 แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 300 × 200 มม. รุ่นแท่นวางขนาดใหญ่ที่มีชุดไฟส่องสว่างรูป วงแหวนแบบตั้งโปรแกรมได้ /ยูนิตโพรบแสง -
IM-8030T แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 300 × 200 มม. รุ่นแท่นวางขนาดใหญ่ที่มีชุดไฟส่องสว่างรูป วงแหวนแบบตั้งโปรแกรมได้ /ยูนิตโพรบแสง /ยูนิตการวัดความสูงแบบสัมผัส -
IM-RU1 ชุดหมุน -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LM-1000 คอนโทรลเลอร์ -
LM-1100 ส่วนหัว -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IM-7000 คอนโทรลเลอร์ -
IM-7500 คอนโทรลเลอร์ -
IM-7010 ส่วนหัว -
IM-7020 ส่วนหัว -
IM-7030 ส่วนหัว -
IM-7030T ส่วนหัว -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IM-6700 คอนโทรลเลอร์ -
IM-6125 หัวตรวจวัด: รุ่นมุมกว้าง -
IM-6145 หัวตรวจวัด: รุ่นความแม่นยำสูง -
IM-6225 หัวตรวจวัด: รุ่นไฟส่องเป็นวงแหวนแบบตั้งโปรแกรมได้/มุมกว้าง -
IM-6225T สำหรับหัวหัวที่มียูนิตเครื่องวัดความสูงแบบสัมผัส -

ด้านบนสุดของหน้า

ระบบการวัด 3 รูปแบบในเครื่องเดียว

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LM-X100L ส่วนหัว รุ่นเลเซอร์หลายสี -
LM-X100T ส่วนหัว รุ่นโพรบแบบสัมผัส -
LM-X100TL ส่วนหัว รุ่นเลเซอร์หลายสีและโพรบแบบสัมผัส -
IM-RU1 ชุดหมุน -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องวัดรูปทรงและความเรียบผิว

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VR-6000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D คอนโทรลเลอร์ -
VR-6100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว (รุ่นมาตรฐาน) -
VR-6200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว (รุ่นอัตโนมัติเต็มรูปแบบ) -
VR-RU2 ยูนิตการหมุนด้วยมอเตอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VR-3200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-3000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ คอนโทรลเลอร์ -
VR-3000K เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ คอนโทรลเลอร์ -
VR-5000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D คอนโทรลเลอร์ -
VR-3050 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-3100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-5100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว -
VR-5200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว -
VR-S200 แท่น X-Y แบบมอเตอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องวัดพิกัด CMM

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
XM-1600 คอนโทรลเลอร์ -
XM-1500 คอนโทรลเลอร์ -
XM-1000 ชุดของหัว -
XM-1200 เครื่องมือวัดขนาดที่มีกล้องรับสัญญาณ ชนิด1โพรบ -
XM-2000 ยูนิตการวัด (1 โพรบ) -
XM-2200 ยูนิตการวัด (1 โพรบ) -
XM-5000 เคร่อื งมือวัดพิกัด ชนิดโพรบมือถือ -
XM-5000A เคร่อื งมือวัดพิกัด ชนิดโพรบมือถือ -
XM-S1200 ฐานรองชิ้นงานทำจากอลูมิเนียม -
XM-T1000 ชุดของหัว (2 หัวเข็ม) -
XM-T1200 เครื่องมือวัดขนาดที่มีกล้องรับสัญญาณ ชนิด2โพรบ -
XM-T2000 ยูนิตการวัด (2 โพรบ) -
XM-T2200 ยูนิตการวัด (2 โพรบ) -
XM-P1000 โพรบ -
XM-P2000 โพรบ -
XM-P5000 XM-5000 โพรบ -
XM-P5000A XM-5000A โพรบ -
XM-BC1 เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
WM-3000 เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพืน้ ที่กว้าง -
WM-3500 -
WM-P3000 โพรบ -
WM-BC1 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์นิรภัย (Safety Sensor)

สวิตช์ประตูนิรภัย (Safety Door Switches)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GS-10PC ชนิดไม่สัมผัส ชนิดฟังก์ชันแบบทั่วไป PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-11N10 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-11N5 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-11P10 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-11P5 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-11PC ชนิดไม่สัมผัส ชนิดมาตรฐาน PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-13P5 ชนิดไม่สัมผัส ชนิดประสิทธิภาพสูง PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-13PC ชนิดไม่สัมผัส ชนิดประสิทธิภาพสูง PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-51N10 ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-51N5 ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-51P10 ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-51P5 ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-51PC ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-53PC ใช้ไฟฟ้าปลดล็อค ชนิดประสิทธิภาพสูง PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-71N10 ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-71N5 ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน NPN สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-71P10 ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (10 ม.) -
GS-71P5 ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP สายเคเบิลมาตรฐาน (5 ม.) -
GS-71PC ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดมาตรฐาน PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -
GS-73PC ใช้ไฟฟ้าล็อค ชนิดประสิทธิภาพสูง PNP ชนิดคอนเนคเตอร์ M12 -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดค่าอื่นๆ (Process Sensor)

เซนเซอร์วัดอัตราการไหล (Flow Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-XA1 คอนโทรลเลอร์ ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนราง DIN -
FD-XA1E คอนโทรลเลอร์ ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนราง DIN -
FD-XA2 คอนโทรลเลอร์ ยูนิตขยายชนิดติดตั้งบนราง DIN -
FD-XA2E คอนโทรลเลอร์ ยูนิตขยายชนิดติดตั้งบนราง DIN -
FD-XA5 คอนโทรลเลอร์ ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
FD-XA5E คอนโทรลเลอร์ ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
FD-XS1 หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 1,000 มล./นาที -
FD-XS1E หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 1,000 มล./นาที -
FD-XS20 หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 20.00 ลิตร/นาที -
FD-XS20E หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 20.00 ลิตร/นาที -
FD-XS8 หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 8,000 มล./นาที -
FD-XS8E หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 8,000 มล./นาที -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-H10 เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นมาตรฐาน 8 A/10 A -
FD-H10K เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง 8 A/10 A -
FD-H20 เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นมาตรฐาน 15 A/20 A -
FD-H20K เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง 15 A/20 A -
FD-H22F เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นวัดสายอ่อน ø13–22.9 -
FD-H32 เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นมาตรฐาน 25 A/32 A -
FD-H32F เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นวัดสายอ่อน ø23–32.9 -
FD-H32K เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นวัดท่ออุณหภูมิสูง 25 A/32 A -
FD-H47F เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นวัดสายอ่อน ø33–47.9 -
FD-H63F เซนเซอร์ตรวจจับการไหล รุ่นวัดสายอ่อน ø48–63 -
FI-C20D เซนเซอร์วัดความเข้มข้น ชนิดโพรบ -
FI-C40F เซนเซอร์วัดความเข้มข้น ชนิดท่อ -
FI-T100 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 65 A/80 A/90 A/100 A -
FI-T15 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 10 A/15 A -
FI-T200 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 125 A/150 A/200 A -
FI-T25 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 20 A/25 A -
FI-T50 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 32 A/40 A/50 A -
FI-T8 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ 6 A/8 A -
FI-1000 การตรวจสอบกระบวนการอย่างครบถ้วน ยูนิตจอแสดงผล -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-Q10C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 8A/10A ชนิด -
FD-Q20C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 15A/20A ชนิด -
FD-Q32C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 25A/32A ชนิด -
FD-Q50C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 40A/50A ชนิด -
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-R125 มิเตอร์วัดการไหล 100A/125AA -
FD-R200 มิเตอร์วัดการไหล 150A/200A -
FD-R50 มิเตอร์วัดการไหล 40A/50A -
FD-R80 มิเตอร์วัดการไหล 65A/80A -

ด้านบนสุดของหน้า

เซนเซอร์วัดแรงดัน (Pressure Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GP-M001 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, ±100 kPa -
GP-M010 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa -
GP-M025 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 2.5 MPa -
GP-M100 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 10 MPa -
GP-M250 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 25 MPa -
GP-M400 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 40 MPa -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต (Ionizer)

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต (Ionizer)

ชนิดบาร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-E036A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 360 มม. -
SJ-E036H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 360 มม. -
SJ-E036L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 360 มม. -
SJ-E036N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 360 มม. -
SJ-E060A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 600 มม. -
SJ-E060H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 600 มม. -
SJ-E060L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 600 มม. -
SJ-E060N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 600 มม. -
SJ-E084A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 840 มม. -
SJ-E084H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 840 มม. -
SJ-E084L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 840 มม. -
SJ-E084N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 840 มม. -
SJ-E108A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1080 มม. -
SJ-E108H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1080 มม. -
SJ-E108L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1080 มม. -
SJ-E108N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1080 มม. -
SJ-E132A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1320 มม. -
SJ-E132H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1320 มม. -
SJ-E132L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1320 มม. -
SJ-E132N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1320 มม. -
SJ-E156A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1560 มม. -
SJ-E156H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1560 มม. -
SJ-E156L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1560 มม. -
SJ-E156N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1560 มม. -
SJ-E180A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1800 มม. -
SJ-E180H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1800 มม. -
SJ-E180L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1800 มม. -
SJ-E180N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1800 มม. -
SJ-E204A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2040 มม. -
SJ-E204H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2040 มม. -
SJ-E204L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 2040 มม. -
SJ-E204N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 2040 มม. -
SJ-E228A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2280 มม. -
SJ-E228H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2280 มม. -
SJ-E228L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 2280 มม. -
SJ-E228N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 2280 มม. -
SJ-E252A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2520 มม. -
SJ-E252H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2520 มม. -
SJ-E252L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 2520 มม. -
SJ-E252N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 2520 มม. -
SJ-E300A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 3000 มม. -
SJ-E300H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 3000 มม. -
SJ-E300L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 3000 มม. -
SJ-E300N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 3000 มม. -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-H036 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 360 มม. -
SJ-H036A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 360 มม. -
SJ-H036C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 360 มม. -
SJ-H036V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 360 มม. -
SJ-H060 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 600 มม. -
SJ-H060A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 600 มม. -
SJ-H060C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 600 มม. -
SJ-H060V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 600 มม. -
SJ-H084 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 840 มม. -
SJ-H084A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 840 มม. -
SJ-H084C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 840 มม. -
SJ-H084V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 840 มม. -
SJ-H108 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1080 มม. -
SJ-H108A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1080 มม. -
SJ-H108C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1080 มม. -
SJ-H108V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1080 มม. -
SJ-H132 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1320 มม. -
SJ-H132A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1320 มม. -
SJ-H132C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1320 มม. -
SJ-H132V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1320 มม. -
SJ-H156 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1560 มม. -
SJ-H156A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1560 มม. -
SJ-H156C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1560 มม. -
SJ-H156V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1560 มม. -
SJ-H180 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1800 มม. -
SJ-H180A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1800 มม. -
SJ-H180C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1800 มม. -
SJ-H180V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1800 มม. -
SJ-H204 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2040 มม. -
SJ-H204A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2040 มม. -
SJ-H204C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2040 มม. -
SJ-H204V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 2040 มม. -
SJ-H228 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2280 มม. -
SJ-H228A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2280 มม. -
SJ-H228C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2280 มม. -
SJ-H228V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 2280 มม. -
SJ-H252 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2520 มม. -
SJ-H252A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2520 มม. -
SJ-H252C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2520 มม. -
SJ-H252V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 3000 มม. -
SJ-H300 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 3000 มม. -
SJ-H300A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 3000 มม. -
SJ-H300C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 3000 มม. -
SJ-H300V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 3000 มม. -

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดพัดลม

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-F700 พัดลมกำจัด ไฟฟ้าสถิต -
SJ-FB01 เซนเซอร์ป้อนกลับ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-L005F เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดพัดลมขนาดเล็ก -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-F2000 ยูนิตหลักชนิดพัดลม -
SJ-F2010 ยูนิตหลักชนิดพัดลม -
SJ-F2500 ยูนิตหลักชนิดพัดลม, ความเร็วและความเที่ยงตรงสูง -
SJ-F5000 ยูนิตหลักชนิดพัดลม -
SJ-F5010 ยูนิตหลักชนิดพัดลม -
SJ-F5500 ยูนิตหลักชนิดพัดลม, ความเร็วและความเที่ยงตรงสูง -

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดหัวฉีด / เฉพาะจุด

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-L005M เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดหัวฉีดขนาดกะทัดรัด ชนิดหัวฉีด -
SJ-L005MT เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดหัวฉีดขนาดกะทัดรัด ชนิดท่อ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-M020 ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ยาว 2 ม. และเข็มชนิดมาตรฐาน -
SJ-M020(0.6M) ชนิด SJ-M020 0.6-m -
SJ-M020(1.2M) ชนิด SJ-M020 1.2-m -
SJ-M020G ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ยาว 2 ม. และเข็มชนิด CAB -
SJ-M020G(0.6M) ชนิด SJ-M020G 0.6-m -
SJ-M020G(1.2M) ชนิด SJ-M020G 1.2-m -
SJ-M030 ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด มาตรฐาน -
SJ-M030C ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดซิลิโคนขนาด 220 มม. -
SJ-M030G ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิด CAB ขนาด 220 มม. -
SJ-M030V ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มขนาด 220 มม. -
SJ-M030VC ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มสะอาดขนาด 220 มม. -
SJ-M070 ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด มาตรฐาน -
SJ-M070C ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดซิลิโคนขนาด 380 มม. -
SJ-M070G ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิด CAB ขนาด 380 มม. -
SJ-M070V ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มขนาด 380 มม. -
SJ-M070VC ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มสะอาดขนาด 380 มม. -
SJ-M200 แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด -
SJ-M300 แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด -
SJ-M300 แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด -

ด้านบนสุดของหน้า

ชนิดปืน

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-L005G ปืนกำจัดไฟฟ้าสถิตกำลังแรงสูงรุ่นทนทานเป็นพิเศษ -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องวัดไฟฟ้าสถิต / เครื่องวัดประจุไฟฟ้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SK-H050 ยูนิตหลัก -
SK-H055 Ionizer monitoring unit -

ด้านบนสุดของหน้า

กล้องตรวจสอบชิ้นงาน (Vision Camera)

วิชันซิสเต็ม (Vision System)

วิชันซิสเต็ม

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VS-C1500CX กล้องอัจฉริยะ C-mount สี 15 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-C1500MX กล้องอัจฉริยะ C-mount ขาวดำ 15 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-C160CX กล้องอัจฉริยะ C-mount สี 1.6 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-C160MX กล้องอัจฉริยะ C-mount ขาวดำ 1.6 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-C2500CX กล้องอัจฉริยะ C-mount สี 25 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-C2500MX กล้องอัจฉริยะ C-mount ขาวดำ 25 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-C320CX กล้องอัจฉริยะ C-mount สี 3.2 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-C320MX กล้องอัจฉริยะ C-mount ขาวดำ 3.2 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-C500CX กล้องอัจฉริยะ C-mount สี 5 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-C500MX กล้องอัจฉริยะ C-mount ขาวดำ 5 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-L1500CX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะมาตรฐาน สี 15 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-L1500MX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะมาตรฐาน ขาวดำ 15 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-L160CX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะมาตรฐาน สี 1.6 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-L160MX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะมาตรฐาน ขาวดำ 1.6 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-L320CX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะมาตรฐาน สี 3.2 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-L320MX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะมาตรฐาน ขาวดำ 3.2 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-L500CX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะมาตรฐาน สี 5 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-L500MX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะมาตรฐาน ขาวดำ 5 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-S1500CX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะสั้น สี 15 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-S1500MX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะสั้น ขาวดำ 15 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-S160CX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะสั้น สี 1.6 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-S160MX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะสั้น ขาวดำ 1.6 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-S320CX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะสั้น สี 3.2 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-S320MX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะสั้น ขาวดำ 3.2 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-S500CX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะสั้น สี 5 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
VS-S500MX กล้องอัจฉริยะซูม ระยะสั้น ขาวดำ 5 ล้านพิกเซล ประสิทธิภาพสูง -
CA-DEB10X ไฟวงแหวนอัจฉริยะความเข้มสูง (สีน้ำเงิน) -
CA-DEIR10X ไฟวงแหวนอัจฉริยะความเข้มสูง (ใกล้อินฟราเรด) -
CA-DER10X ไฟวงแหวนอัจฉริยะความเข้มสูง (สีแดง) -
CA-DEW10X ไฟวงแหวนอัจฉริยะความเข้มสูง (สีขาว) -
CG-LC10 ยูนิตแปลงไฟส่องสว่าง (เชื่อมต่อโดยตรงกับกล้อง) -
CG-LC100 คอนโทรลเลอร์ไฟที่ทนต่อสภาพแวดล้อม -
CG-MP120T จอแสดงผลเสริมขนาด 12 นิ้ว -
CG-MU100 ยูนิตขยายการแสดงผล -
CG-SW100 ฮับสวิตช์ PoE (ข้อมูลจำเพาะทางอุตสาหกรรม) -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CA-DRM10X แสงไฟแบบมัลติสเปกตรัม (ชนิด 100 มม.) -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CA-DZW5 ไฟแบบเส้น, สีขาว, 50 มม. -

ด้านบนสุดของหน้า

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CA-DBB13 ไฟแท่ง, สีน้ำเงิน, 132 มม. -
CA-DBB5 ไฟแท่ง, สีน้ำเงิน, 50 มม. -
CA-DBB8 ไฟแท่ง, สีน้ำเงิน, 82 มม. -
CA-DBR13 ไฟแท่ง, สีแดง, 132 มม. -
CA-DBR5 ไฟแท่ง, สีแดง, 50 มม. -
CA-DBR8 ไฟแท่ง, สีแดง, 82 มม. -
CA-DBW12W ไฟแท่ง, สีขาว, 120 มม. -
CA-DBW13 ไฟแท่ง, สีขาว, 132 มม. -
CA-DBW15P ไฟบาร์ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อม -
CA-DBW24W ไฟแท่ง, สีขาว, 240 มม. -
CA-DBW34H ไฟแท่งขนาดใหญ่ ความเข้มแสงสูง, สีขาว, 340 มม. -
CA-DBW5 ไฟแท่ง, สีขาว, 50 มม. -
CA-DBW50H ไฟแท่งขนาดใหญ่ ความเข้มแสงสูง, สีขาว, 500 มม. -
CA-DBW8 ไฟแท่ง, สีขาว, 82 มม. -
CA-DC40E -
CA-DC60E ยูนิตสำหรับ ควบคุมไฟ LED -
CA-DDB15 ไฟรูปทรงโดม, สีน้ำเงิน, ø152 -
CA-DDB8 ไฟรูปทรงโดม, สีน้ำเงิน, ø87 -
CA-DDR15 ไฟรูปทรงโดม, สีแดง, ø152 -
CA-DDR8 ไฟรูปทรงโดม, สีแดง, ø87 -
CA-DDW15 ไฟรูปทรงโดม, สีขาว, ø152 -
CA-DDW8 ไฟรูปทรงโดม, สีขาว, ø87 -
CA-DLR10 ไฟชนิดมุมต่ำ, สีแดง100-70 -
CA-DLR12 ไฟชนิดมุมต่ำ, สีแดง 125-95 -
CA-DLR7 ไฟชนิดมุมต่ำ, สีแดง 75-46 -
CA-DPB2 สปอตไลต์, สีน้ำเงิน -
CA-DPR2 สปอตไลต์, สีแดง -
CA-DPU2 อะแดปเตอร์แปลงไฟเฉพาะ -
CA-DPW2 สปอตไลต์, สีขาว -
CA-DQB10 ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม (แบบตรง), สีน้ำเงิน, 109 x 109 -
CA-DQB15 ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม (แบบตรง), สีน้ำเงิน, 150 x 150 -
CA-DQW10 ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม (แบบตรง), สีขาว, 109 x 109 -
CA-DQW10M ไฟแบบหลายมุม (สี่เหลี่ยมจัตุรัส), สีขาว, 100 x 100 -
CA-DQW12M ไฟแบบหลายมุม (สี่เหลี่ยมจัตุรัส), สีขาว, 120 x 120 -
CA-DQW15 ไฟรูปทรงสี่เหลี่ยม (แบบตรง), สีขาว, 150 x 150 -
CA-DQW40X ไฟ LumiTrax™ ขนาดใหญ่ 400 มม -
CA-DQW7M ไฟแบบหลายมุม (สี่เหลี่ยมจัตุรัส), สีขาว, 70 x 70 -
CA-DRB10F ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง, ชนิดแบนเรียบ), สีน้ำเงิน, 100-50 -
CA-DRB13M ไฟแบบหลายมุม (วงแหวน), สีน้ำเงิน, 130-86 -
CA-DRB3 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีน้ำเงิน 38-15 -
CA-DRB4F ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง, ชนิดแบนเรียบ), สีน้ำเงิน, 43-15 -
CA-DRB5 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีน้ำเงิน 50-28 -
CA-DRB7 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีน้ำเงิน 70-39 -
CA-DRB8M ไฟแบบหลายมุม (วงแหวน), สีน้ำเงิน, 80-36 -
CA-DRB9 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีน้ำเงิน 90-50 -
CA-DRM10X แสงไฟแบบมัลติสเปกตรัม (ชนิด 100 มม.) -
CA-DRM20X แสงไฟแบบมัลติสเปกตรัม (ชนิด 200 มม.) -
CA-DRM5X แสงไฟแบบมัลติสเปกตรัม (ชนิด 50 มม.) -
CA-DRR10F ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง, ชนิดแบนเรียบ), สีแดง, 100-50 -
CA-DRR13M ไฟแบบหลายมุม (วงแหวน), สีแดง, 130-86 -
CA-DRR3 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีแดง 38-15 -
CA-DRR4F ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง, ชนิดแบนเรียบ), สีแดง, 43-15 -
CA-DRR5 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีแดง 50-28 -
CA-DRR7 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีแดง 70-39 -
CA-DRR8M ไฟแบบหลายมุม (วงแหวน), สีแดง, 80-36 -
CA-DRR9 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีแดง 90-50 -
CA-DRW10F ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง, ชนิดแบนเรียบ), สีขาว, 100-50 -
CA-DRW13M ไฟแบบหลายมุม (วงแหวน), สีขาว, 130-86 -
CA-DRW13P ไฟวงแหวนทนทานต่อสภาพแวดล้อม -
CA-DRW3 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีขาว 38-15 -
CA-DRW4F ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง, ชนิดแบนเรียบ), สีขาว, 43-15 -
CA-DRW5 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีขาว 50-28 -
CA-DRW7 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีขาว 70-39 -
CA-DRW8M ไฟแบบหลายมุม (วงแหวน), สีขาว, 80-36 -
CA-DRW9 ไฟชนิดวงแหวน (แบบตรง), สีขาว 90-50 -
CA-DSB15 แบ็คไลต์, สีน้ำเงิน, 150-150 -
CA-DSB2 แบ็คไลต์, สีน้ำเงิน, 32-32 -
CA-DSB3 แบ็คไลต์, สีน้ำเงิน, 32-62 -
CA-DSB7 แบ็คไลต์, สีน้ำเงิน, 77-77 -
CA-DSR15 แบ็คไลต์, สีแดง, 150-150 -
CA-DSR2 แบ็คไลต์, สีแดง, 32-32 -
CA-DSR3 แบ็คไลต์, สีแดง, 32-62 -
CA-DSR9 แบ็คไลต์, สีแดง, 92-92 -
CA-DSW15 แบ็คไลต์, สีขาว, 150-150 -
CA-DSW2 แบ็คไลต์, สีขาว, 32-32 -
CA-DSW3 แบ็คไลต์, สีขาว, 32-62 -
CA-DSW30 แบ็คไลต์, สีขาว -
CA-DSW7 แบ็คไลต์, สีขาว, 77-77 -
CA-DXB3 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง), สีน้ำเงิน, 30 -
CA-DXB5 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง), สีน้ำเงิน, 50 -
CA-DXB7 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง), สีน้ำเงิน, 70 -
CA-DXR3 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง), สีแดง, 30 -
CA-DXR5 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง), สีแดง, 50 -
CA-DXR7 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง), สีแดง, 70 -
CA-DXW3 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง), สีขาว, 30 -
CA-DXW5 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง), สีขาว, 50 -
CA-DXW7 ไฟโคแอกเซียล (แบบแนวดิ่ง), สีขาว, 70 -
CA-DZW5 ไฟแบบเส้น, สีขาว, 50 มม. -

ด้านบนสุดของหน้า

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV3-500CA กล้องอัจฉริยะ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF สี -
IV3-500MA กล้องอัจฉริยะ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF ขาวดำ -
IV3-600CA กล้องอัจฉริยะ รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง ชนิด AF สี -
IV3-600MA กล้องอัจฉริยะ รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง ชนิด AF ขาวดำ -
IV3-G120 แอมพลิฟายเออร์เซนเซอร์ขนาดกะทัดรัด -
IV3-G500CA หัวเซนเซอร์รุ่นกะทัดรัด รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF สี -
IV3-G500MA หัวเซนเซอร์รุ่นกะทัดรัด รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF ขาวดำ -
IV3-G600CA หัวเซนเซอร์รุ่นกะทัดรัด รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง ชนิด AF สี -
IV3-G600MA หัวเซนเซอร์รุ่นกะทัดรัด รุ่นเซนเซอร์มุมมองภาพกว้าง ชนิด AF ขาวดำ -
IV3-CP50 แผงควบคุม -
IV3-L5C ชุดไฟส่องสว่างการถ่ายภาพด้วย AI สำหรับกล้องอัจฉริยะ -
IV3-L5M ชุดไฟส่องสว่างการถ่ายภาพด้วย AI สำหรับกล้องอัจฉริยะ -
IV3-L6C ชุดไฟส่องสว่างการถ่ายภาพด้วย AI สำหรับกล้องอัจฉริยะ -
IV3-L6M ชุดไฟส่องสว่างการถ่ายภาพด้วย AI สำหรับกล้องอัจฉริยะ -
IV3-LG5C ชุดไฟส่องสว่างภาพ AI สำหรับรุ่นกะทัดรัด -
IV3-LG5M ชุดไฟส่องสว่างภาพ AI สำหรับรุ่นกะทัดรัด -
IV3-LG6C ชุดไฟส่องสว่างภาพ AI สำหรับรุ่นกะทัดรัด -
IV3-LG6M ชุดไฟส่องสว่างภาพ AI สำหรับรุ่นกะทัดรัด -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV2-G30 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ โหมดมาตรฐาน -
IV2-G30F เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ โหมดเพื่อการเรียนรู้/รุ่นมาตรฐาน -
IV2-G150MA หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์ มุมมองภาพแคบ ชนิด AF ขาวดำ -
IV2-G300CA หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์มุมมอง ภาพกว้าง ชนิด AF สี -
IV2-G500CA หัวเซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF สี -
IV2-G500MA หัวเซนเซอร์ รุ่นมาตรฐาน ชนิด AF ขาวดำ -
IV2-G600MA หัวเซนเซอร์ รุ่นเซนเซอร์มุมมอง ภาพกว้าง ชนิด AF ขาวดำ -
IV2-CP50 แผงควบคุม -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV2-CP50 แผงควบคุม -

ด้านบนสุดของหน้า

อุปกรณ์ควบคุม (PLC)

HMI

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VT5-W07 จอสัมผัสสี TFT แบบไวด์สกรีน 7 นิ้ว -
VT5-W07M จอสัมผัสขาวดำ TFT แบบไวด์สกรีน 7 นิ้ว -
VT5-W10 จอสัมผัสสี TFT แบบไวด์สกรีน 10 นิ้ว -
VT5-WX12 จอสัมผัส 12 นิ้วพร้อม Windows® OS -
VT5-WX15 จอสัมผัส 15 นิ้วพร้อม Windows® OS -
VT5-X10 จอสัมผัสสี TFT 10 นิ้ว -
VT5-X12 จอสัมผัสสี TFT 12 นิ้ว -
VT5-X15 จอสัมผัสสี TFT 15 นิ้ว -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VT3-Q5H จอสัมผัสสี QVGA TFT 5 นิ้ว -
VT3-Q5HG จอสัมผัสสี TFT QVGA แบบพกพา 5 นิ้ว แหล่งจ่ายไฟ DC -
VT3-V6H จอสัมผัสสี VGA TFT 6 นิ้ว -
VT3-V6HG จอสัมผัสสี TFT VGA แบบพกพา 6 นิ้ว แหล่งจ่ายไฟ DC -
VT-T1 ยูนิตชุดขั้วต่อรีเลย์แบบถอดแยกได้ -

ด้านบนสุดของหน้า

เลเซอร์มาร์กเกอร์ / เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์วันผลิต

เลเซอร์มาร์กเกอร์ (Laser Marker)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MD-X1000 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-X1000C ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน/ตัวสัมผัส) -
MD-X1020 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง) -
MD-X1020C ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง/ตัวสัมผัส) -
MD-X1050 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (ประเภทลำแสงขนาดเล็ก) -
MD-X1500 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-X1500C ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน/ตัวสัมผัส) -
MD-X1520 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง) -
MD-X1520C ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง/ตัวสัมผัส) -
MD-X2000 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis พื้นที่มาตรฐาน -
MD-X2000A ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ ชนิด 3-Axis พืน้ ที่มาตรฐาน -
MD-X2020 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis พื้นที่กว้าง -
MD-X2020A ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ ชนิด 3-Axis พืน้ ที่กว้าง -
MD-X2050 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis จุดที่โฟกัส -
MD-X2050A ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ ชนิด 3-Axis จุดเล็ก -
MD-X2500 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis พื้นที่มาตรฐาน -
MD-X2500A ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ ชนิด 3-Axis พืน้ ที่มาตรฐาน -
MD-X2520 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis พื้นที่กว้าง -
MD-X2520A ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ ชนิด 3-Axis พืน้ ที่กว้าง -
MD-C1 โมดูลความปลอดภัย ของเลเซอร์ -
MD-C2A โมดูลความปลอดภัย ของเลเซอร์ -
MD-C2B โมดูลความปลอดภัย ของเลเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MD-U1000C เลเซอร์มาร์กเกอร์ UV แบบ 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-U1020C เลเซอร์มาร์กเกอร์ UV แบบ 3-Axis (พื้นที่กว้าง) -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MD-F3100 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-F3100C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน/รุ่นตัวสัมผัส) -
MD-F3120 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง) -
MD-F3120C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง/รุ่น) -
MD-F3200 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-F3200C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน/รุ่นที่มีคอนแทคเตอร์ในตัว) -
MD-F3220 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง) -
MD-F3220C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง/รุ่นที่มีคอนแทคเตอร์ในตัว) -
MD-F5100 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-F5100C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน/รุ่นตัวสัมผัส) -
MD-F5120 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง) -
MD-F5120C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง/รุ่น) -
MD-F5200 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-F5200C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน/รุ่นที่มีคอนแทคเตอร์ในตัว) -
MD-F5220 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง) -
MD-F5220C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง/รุ่นที่มีคอนแทคเตอร์ในตัว) -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
ML-Z9600 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/คอนโทรลเลอร์ (ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9610 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9610T เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9620 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9620T เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9650 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9650T เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9500A เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/คอนโทรลเลอร์ (ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9510A เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9510TA เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9520A เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9520TA เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9550A เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9550TA เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -

ด้านบนสุดของหน้า

กล้องไมโครสโคป (Microscope)

ดิจิตอลไมโครสโคป

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-7000 ดิจิตอลไมโครสโคป -
VHX-7000N ดิจิตอลไมโครสโคป -
VHX-S650E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมองด้วยแท่นวาง XYZ แบบมอเตอร์ความแม่นยำสูง -
VHX-S660E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมองขนาดใหญ่ (XYZ แบบมอเตอร์) -
VHX-S700F แท่นวางแกน Z แบบมอเตอร์ -
VHX-S750E ระบบการตรวจสอบ ทุกมุมมอง (แท่นวางแกน XY แบบมอเตอร์, แกน Z โฟกัสด้วยมอเตอร์) -
VHX-S770E ระบบการตรวจสอบ ทุกมุมมองขนาดใหญ่ (แท่นวางแกน XY แบบมอเตอร์, แกน Z โฟกัสด้วยมอเตอร์) -
VHX-7020 กล้อง ประสิทธิภาพสูง -
VHX-7100 หัวเซนเซอร์ Fully-Integrated -
VHX-E100 เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายปานกลางที่มีความละเอียดสูง (100 x ถึง 500 x) -
VHX-E20 เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำ ความละเอียดสูง (20 x ถึง 100 x) -
VHX-E2500 เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายสูงสุดที่มีความละเอียดสูง (2500 x ถึง 6000 x) -
VHX-E500 เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายสูงที่มีความละเอียดสูง (500 x ถึง 2500 x) -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-6000 ไมโครสโคปแบบดิจิตอล: คอนโทรลเลอร์ -
VHX-S600E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (Z แบบมอเตอร์) -
VHX-S600F -
VHX-S650E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมองด้วยแท่นวาง XYZ แบบมอเตอร์ความแม่นยำสูง -
VHX-S660E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมองขนาดใหญ่ (XYZ แบบมอเตอร์) -
VHX-6020 กล้อง -
VHX-6100 กล้อง -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-5000 คอนโทรลเลอร์ -
VHX-5020 กล้อง -
VHX-5100 กล้องมัลติสแกน -
VHX-S500E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แกน Z แบบมอเตอร) -
VHX-S550E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แกน XYZ แบบมอเตอร์) -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-900F ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
VHX-950F ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-970F ดิจิตอลไมโครสโคป -
VHX-970FN ดิจิตอลไมโครสโคป -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-2000E ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
VHX-S15CE เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (คอนโทรลเลอร์) -
VHX-1020 กล้อง -
VHX-1100 กล้อง -
VHX-S15F เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (แท่นวาง S30) -
VHX-S15H เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (แท่นวาง S5) -
VHX-S90BE ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แท่นวางแบบมอเตอร์แกน XY) -
VHX-S90F ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แท่นวางแบบมอเตอร์แกน Z) -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-700F ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
VHX-700FE ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-1000E ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
VHX-1020 กล้อง -
VHX-1100 กล้อง -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-S15CE เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (คอนโทรลเลอร์) -
VHX-S15F เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (แท่นวาง S30) -
VHX-S15H เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (แท่นวาง S5) -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องวัดรูปทรงและความเรียบผิว

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VR-6000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D คอนโทรลเลอร์ -
VR-6100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว (รุ่นมาตรฐาน) -
VR-6200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว (รุ่นอัตโนมัติเต็มรูปแบบ) -
VR-RU2 ยูนิตการหมุนด้วยมอเตอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VR-3200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-3000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ คอนโทรลเลอร์ -
VR-3000K เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ คอนโทรลเลอร์ -
VR-5000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D คอนโทรลเลอร์ -
VR-3050 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-3100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-5100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว -
VR-5200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว -
VR-S200 แท่น X-Y แบบมอเตอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องวิเคราะห์ธาตุ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
EA-300 เครื่องวิเคราะห์ธาตุ ด้วยเลเซอร์ -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

เครื่องสแกนบาร์โค้ด

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-EC1 ยูนิตการสื่อสาร EtherCAT® -
SR-PN1 ยูนิตการสื่อสาร PROFINET -
SR-UR1 ยูนิตการสื่อสารชนิด USB -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-2000 เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D -
SR-2000W เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D -
SR-UR1 ยูนิตการสื่อสารชนิด USB -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-1000 เครื่องอ่านโค้ดโฟกัสอัตโนมัติ -
SR-1000W เครื่องอ่านโค้ดโฟกัสอัตโนมัติ -
SR-UR1 ยูนิตการสื่อสารชนิด USB -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-750 เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะใกล้ -
SR-750HA เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดความละเอียดสูง -
SR-751 เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะกลาง -
SR-752 เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะไกล -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-700 เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
SR-700HA เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
SR-710 เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
SR-UR1 ยูนิตการสื่อสารชนิด USB -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-650 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะใกล้ -
SR-650HA เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง -
SR-651 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะกลาง -
SR-652 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-UR1 ยูนิตการสื่อสารชนิด USB -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องสแกนชนิดมือถือ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-EC1 ยูนิตการสื่อสาร EtherCAT® -
SR-PN1 ยูนิตการสื่อสาร PROFINET -
HR-S2 อะแดปเตอร์แปลง SR-EC1/PN1 -
HR-CG4 แท่นชาร์จ 4 ช่อง -

ด้านบนสุดของหน้า

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-G100 เครื่องอ่านโค้ด DPM ชนิดมือถือ -
SR-LR1 ยูนิตการสื่อสาร (Ethernet {2} RS-232C) -
SR-UB1 ยูนิตการสื่อสาร (USB) -
SR-CG14 -

ด้านบนสุดของหน้า

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ