ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ
คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. รุ่นที่ได้รับการรับรอง
  4. รุ่นที่ได้รับการรับรอง

รุ่นที่ได้รับการรับรอง

โปรดป้อนชื่อ/หมายเลขรุ่น ชื่อซีรี่ส์ หรือคำค้นหาที่ต้องการ

  • * ข้อควรพิจารณา: ฟังก์ชันการค้นหานี้ตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

เซนเซอร์ (Sensor)

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-W500 ชนิดสายเคเบิล -
LR-W500C คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด -
LR-W70 ชนิดลำแสงขนาดเล็ก/ลำแสงคู่, ชนิดสายเคเบิล 2 ม. -
LR-W70C ชนิดลำแสงขนาดเล็ก/ลำแสงคู่, คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด 4 ขา -
LR-WF10 ชนิดไฟเบอร์, ชนิดสายเคเบิล 2 ม. -
LR-WF10C ชนิดไฟเบอร์, คอนเนคเตอร์ M12 ชนิด 4 ขา -
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-TB2000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB2000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB2000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 -
LR-TB5000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB5000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB5000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 -
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
PS-N10 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child -
PS-N11CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN -
PS-N11CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP -
PS-N11N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN -
PS-N11P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP -
PS-N12CN แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN -
PS-N12CP แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP -
PS-N12N แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN -
PS-N12P แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP -

เลเซอร์เซนเซอร์

เลเซอร์เซนเซอร์ชนิดแอมพลิฟายเออร์ในตัว

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LR-TB2000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB2000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB2000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 2 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 -
LR-TB5000 ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิล, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB5000C ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 2 -
LR-TB5000CL ระยะท่ตีรวจจับได้ 5 ม., สายเคเบิลที่มีคอนเนคตอร์ M12, คลาสของเลเซอร์ 1 -
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -

เลเซอร์เซนเซอร์ชนิดแยกแอมพลิฟายเออร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IX-1000 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตหลัก -
IX-1050 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตขยาย -
IX-055 หัวเซนเซอร์ 55 มม. -
IX-080 หัวเซนเซอร์ 80 มม. -
IX-150 หัวเซนเซอร์ 150 มม. -
IX-360 หัวเซนเซอร์ 360 มม. -
IX-CP50 แผงควบคุม IX ซีรี่ส์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IL-030 หัวเซนเซอร์ -
IL-065 หัวเซนเซอร์ -
IL-100 หัวเซนเซอร์ -
IL-300 หัวเซนเซอร์ -
IL-600 หัวเซนเซอร์ -
IL-S025 หัวเซนเซอร์ -
IL-S065 หัวเซนเซอร์ -
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -

โพสิชันนิ่งเซนเซอร์

เลเซอร์เซนเซอร์ชนิด Reflective

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IX-1000 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตหลัก -
IX-1050 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตขยาย -
IX-055 หัวเซนเซอร์ 55 มม. -
IX-080 หัวเซนเซอร์ 80 มม. -
IX-150 หัวเซนเซอร์ 150 มม. -
IX-360 หัวเซนเซอร์ 360 มม. -
IX-CP50 แผงควบคุม IX ซีรี่ส์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IL-030 หัวเซนเซอร์ -
IL-065 หัวเซนเซอร์ -
IL-100 หัวเซนเซอร์ -
IL-300 หัวเซนเซอร์ -
IL-600 หัวเซนเซอร์ -
IL-S025 หัวเซนเซอร์ -
IL-S065 หัวเซนเซอร์ -
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV2-CP50 -

เซนเซอร์วัดค่า

เลเซอร์โปรไฟล์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
LJ-X8000 คอนโทรลเลอร์ แบบ 2D/3D -
LJ-X8000A คอนโทรลเลอร์ เอาต์พุตข้อมูลดิบ -
LJ-X8000E คอนโทรลเลอร์ 2D -
LJ-X8002 คอนโทรลเลอร์ แบบ 2D/3D -
LJ-X8020 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8060 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8080 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8200 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8400 หัวเซนเซอร์ -
LJ-X8900 หัวเซนเซอร์ -

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

การตรวจวัดด้วยความเที่ยงตรงสูง (เซนเซอร์วัดระยะชนิด Reflective)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
CL-3000 คอนโทรลเลอร์ -
CL-L007 หัวเซนเซอร์ (รุ่นกะทัดรัดขนาด ø8・ชนิด Quad) -
CL-L015 หัวเซนเซอร์ (15 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L030 หัวเซนเซอร์ (30 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L070 หัวเซนเซอร์ (70 มม.・ชนิด Quad) -
CL-P007 หัวเซนเซอร์ (รุ่นกะทัดรัดขนาด ø8・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P015 หัวเซนเซอร์ (15 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P030 หัวเซนเซอร์ (30 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P070 หัวเซนเซอร์ (70 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-PT010 หัวเซนเซอร์ (รุ่นการวัดโปรไฟล์) -
CL-D500 จอแสดงผล -
CL-H100 ยูนิตขยาย -
CL-H200 ยูนิตรีเลย์ -
CL-E100 ชุดเข้ารหัส -
CL-EC100 ยูนิต EtherCAT -
CL-L007N ออปติคัลยูนิต (รุ่นกะทัดรัดขนาด ø8・ชนิด Quad) -
CL-L015N ออปติคัลยูนิต (15 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L030N ออปติคัลยูนิต (30 มม.・ชนิด Quad) -
CL-L070N ออปติคัลยูนิต (70 มม.・ชนิด Quad) -
CL-P007N ออปติคัลยูนิต (รุ่นกะทัดรัดขนาด ø8・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P015N ออปติคัลยูนิต (15 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P030N ออปติคัลยูนิต (30 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-P070N ออปติคัลยูนิต (70 มม.・ชนิดเฉพาะจุด) -
CL-PT010N ออปติคัลยูนิต (รุ่นการวัดโปรไฟล์) -

เซนเซอร์วัดระยะชนิด Reflective

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IX-1000 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตหลัก -
IX-1050 เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ ยูนิตขยาย -
IX-055 หัวเซนเซอร์ 55 มม. -
IX-080 หัวเซนเซอร์ 80 มม. -
IX-150 หัวเซนเซอร์ 150 มม. -
IX-360 หัวเซนเซอร์ 360 มม. -
IX-CP50 แผงควบคุม IX ซีรี่ส์ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IL-030 หัวเซนเซอร์ -
IL-065 หัวเซนเซอร์ -
IL-100 หัวเซนเซอร์ -
IL-300 หัวเซนเซอร์ -
IL-600 หัวเซนเซอร์ -
IL-S025 หัวเซนเซอร์ -
IL-S065 หัวเซนเซอร์ -
IL-1000 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1050 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN -
IL-1500 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
IL-1550 แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -

ระบบการวัด

กล้องวัดขนาดอัตโนมัติ / โปรไฟล์ โปรเจคเตอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IM-7000 คอนโทรลเลอร์ -
IM-7500 คอนโทรลเลอร์ -
IM-7010 ส่วนหัว -
IM-7020 ส่วนหัว -
IM-7030 ส่วนหัว -
IM-7030T ส่วนหัว -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IM-6700 คอนโทรลเลอร์ -
IM-6125 หัวตรวจวัด: รุ่นมุมกว้าง -
IM-6145 หัวตรวจวัด: รุ่นความแม่นยำสูง -
IM-6225 หัวตรวจวัด: รุ่นไฟส่องเป็นวงแหวนแบบตั้งโปรแกรมได้/มุมกว้าง -
IM-6225T สำหรับหัวหัวที่มียูนิตเครื่องวัดความสูงแบบสัมผัส -

เครื่องวัดขนาด 3 มิติ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VR-3200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-3000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ คอนโทรลเลอร์ -
VR-3000K เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ คอนโทรลเลอร์ -
VR-5000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D คอนโทรลเลอร์ -
VR-3050 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-3100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-5100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว -
VR-5200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว -
VR-S200 แท่น X-Y แบบมอเตอร์ -

CMM

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
XM-1600 คอนโทรลเลอร์ -
XM-1500 คอนโทรลเลอร์ -
XM-1000 ชุดของหัว -
XM-1200 เครื่องมือวัดขนาดที่มีกล้องรับสัญญาณ ชนิด1โพรบ -
XM-R1200 มากเกอร์ฐานรองชิ้นงานทำจากอลูมิเนียม -
XM-S1200 ฐานรองชิ้นงานทำจากอลูมิเนียม -
XM-T1000 ชุดของหัว (2 หัวเข็ม) -
XM-T1200 เครื่องมือวัดขนาดที่มีกล้องรับสัญญาณ ชนิด2โพรบ -
XM-P1000 โพรบ -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
WM-3000 เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพืน้ ที่กว้าง -
WM-C3000 ยูนิตกล้อง -
WM-P3000 โพรบ -
WM-BC1 เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ -

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ

เซนเซอร์ตรวจจับการไหล

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-XA1 คอนโทรลเลอร์ ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนราง DIN -
FD-XA1E คอนโทรลเลอร์ ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนราง DIN -
FD-XA2 คอนโทรลเลอร์ ยูนิตขยายชนิดติดตั้งบนราง DIN -
FD-XA2E คอนโทรลเลอร์ ยูนิตขยายชนิดติดตั้งบนราง DIN -
FD-XA5 คอนโทรลเลอร์ ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
FD-XA5E คอนโทรลเลอร์ ยูนิตหลักชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม -
FD-XS1 หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 1,000 มล./นาที -
FD-XS1E หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 1,000 มล./นาที -
FD-XS20 หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 20.00 ลิตร/นาที -
FD-XS20E หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 20.00 ลิตร/นาที -
FD-XS8 หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 8,000 มล./นาที -
FD-XS8E หัวเซนเซอร์ อัตราการไหลสูงสุด 8,000 มล./นาที -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-Q10C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 8A/10A ชนิด -
FD-Q20C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 15A/20A ชนิด -
FD-Q32C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 25A/32A ชนิด -
FD-Q50C เซนเซอร์ยูนิตหลัก 40A/50A ชนิด -
MU-N11 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก -
MU-N12 ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
FD-R125 มิเตอร์วัดการไหล 100A/125AA -
FD-R200 มิเตอร์วัดการไหล 150A/200A -
FD-R50 มิเตอร์วัดการไหล 40A/50A -
FD-R80 มิเตอร์วัดการไหล 65A/80A -

เพรสเชอร์เซนเซอร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
GP-M001 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันบวกและลบ, ±100 kPa -
GP-M010 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa -
GP-M025 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 2.5 MPa -
GP-M100 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 10 MPa -
GP-M250 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 25 MPa -
GP-M400 ยูนิตหลัก, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 40 MPa -

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต / เครื่องสร้างประจุไอออน

ชนิดบาร์

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-E036A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 360 มม. -
SJ-E036H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 360 มม. -
SJ-E036L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 360 มม. -
SJ-E036N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 360 มม. -
SJ-E060A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 600 มม. -
SJ-E060H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 600 มม. -
SJ-E060L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 600 มม. -
SJ-E060N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 600 มม. -
SJ-E084A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 840 มม. -
SJ-E084H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 840 มม. -
SJ-E084L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 840 มม. -
SJ-E084N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 840 มม. -
SJ-E108A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1080 มม. -
SJ-E108H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1080 มม. -
SJ-E108L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1080 มม. -
SJ-E108N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1080 มม. -
SJ-E132A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1320 มม. -
SJ-E132H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1320 มม. -
SJ-E132L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1320 มม. -
SJ-E132N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1320 มม. -
SJ-E156A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1560 มม. -
SJ-E156H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1560 มม. -
SJ-E156L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1560 มม. -
SJ-E156N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1560 มม. -
SJ-E180A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1800 มม. -
SJ-E180H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1800 มม. -
SJ-E180L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 1800 มม. -
SJ-E180N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 1800 มม. -
SJ-E204A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2040 มม. -
SJ-E204H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2040 มม. -
SJ-E204L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 2040 มม. -
SJ-E204N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 2040 มม. -
SJ-E228A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2280 มม. -
SJ-E228H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2280 มม. -
SJ-E228L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 2280 มม. -
SJ-E228N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 2280 มม. -
SJ-E252A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2520 มม. -
SJ-E252H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2520 มม. -
SJ-E252L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 2520 มม. -
SJ-E252N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 2520 มม. -
SJ-E300A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 3000 มม. -
SJ-E300H ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 3000 มม. -
SJ-E300L ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นการไหลต่ำขนาด 3000 มม. -
SJ-E300N ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นเครือข่ายขนาด 3000 มม. -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-H036 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 360 มม. -
SJ-H036A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 360 มม. -
SJ-H036C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 360 มม. -
SJ-H036V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 360 มม. -
SJ-H060 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 600 มม. -
SJ-H060A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 600 มม. -
SJ-H060C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 600 มม. -
SJ-H060V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 600 มม. -
SJ-H084 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 840 มม. -
SJ-H084A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 840 มม. -
SJ-H084C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 840 มม. -
SJ-H084V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 840 มม. -
SJ-H108 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1080 มม. -
SJ-H108A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1080 มม. -
SJ-H108C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1080 มม. -
SJ-H108V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1080 มม. -
SJ-H132 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1320 มม. -
SJ-H132A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1320 มม. -
SJ-H132C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1320 มม. -
SJ-H132V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1320 มม. -
SJ-H156 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1560 มม. -
SJ-H156A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1560 มม. -
SJ-H156C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1560 มม. -
SJ-H156V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1560 มม. -
SJ-H180 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 1800 มม. -
SJ-H180A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 1800 มม. -
SJ-H180C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 1800 มม. -
SJ-H180V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 1800 มม. -
SJ-H204 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2040 มม. -
SJ-H204A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2040 มม. -
SJ-H204C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2040 มม. -
SJ-H204V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 2040 มม. -
SJ-H228 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2280 มม. -
SJ-H228A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2280 มม. -
SJ-H228C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2280 มม. -
SJ-H228V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 2280 มม. -
SJ-H252 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 2520 มม. -
SJ-H252A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 2520 มม. -
SJ-H252C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 2520 มม. -
SJ-H252V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 3000 มม. -
SJ-H300 ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นประสิทธิภาพสูงขนาด 3000 มม. -
SJ-H300A ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นมาตรฐานขนาด 3000 มม. -
SJ-H300C ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นซิลิโคนขนาด 3000 มม. -
SJ-H300V ยูนิตหลักชนิดแท่ง, รุ่นสะอาดขนาด 3000 มม. -

ชนิดพัดลม

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-L005F เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิดพัดลมขนาดเล็ก -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SJ-F2000 ยูนิตหลักชนิดพัดลม -
SJ-F2010 ยูนิตหลักชนิดพัดลม -
SJ-F2500 ยูนิตหลักชนิดพัดลม, ความเร็วและความเที่ยงตรงสูง -
SJ-F5000 ยูนิตหลักชนิดพัดลม -
SJ-F5010 ยูนิตหลักชนิดพัดลม -
SJ-F5500 ยูนิตหลักชนิดพัดลม, ความเร็วและความเที่ยงตรงสูง -

เซนเซอร์ตรวจจับไฟฟ้าสถิต

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SK-H050 ยูนิตหลัก -
SK-H055 Ioniser monitoring unit -

วิชันซิสเต็ม (Vision System / Auto ID)

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
IV2-CP50 -

ออโต้ ไอดี (Auto ID)

เครื่องอ่านโค้ด 2D

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-2000 เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D -
SR-2000W เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D -
SR-UR1 ยูนิตการสื่อสารชนิด USB -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-1000 เครื่องอ่านโค้ดโฟกัสอัตโนมัติ -
SR-1000W เครื่องอ่านโค้ดโฟกัสอัตโนมัติ -
SR-UR1 ยูนิตการสื่อสารชนิด USB -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-750 เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะใกล้ -
SR-750HA เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดความละเอียดสูง -
SR-751 เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะกลาง -
SR-752 เครื่องอ่านโค้ด 2D ที่ใช้ร่วมกับอีเธอร์เน็ตได้, ชนิดระยะไกล -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-700 เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
SR-700HA เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
SR-710 เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ -
SR-UR1 ยูนิตการสื่อสารชนิด USB -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-650 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะใกล้ -
SR-650HA เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง -
SR-651 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะกลาง -
SR-652 เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล -

เครื่องอ่านโค้ด 1D

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
SR-UR1 ยูนิตการสื่อสารชนิด USB -

ยูนิตการควบคุม (PLC)

HMI

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VT5-W07 -
VT5-W07M -
VT5-W10 -
VT5-X10 -
VT5-X12 -
VT5-X15 -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VT3-Q5H จอสัมผัสสี QVGA TFT 5 นิ้ว -
VT3-Q5HG จอสัมผัสสี TFT QVGA แบบพกพา 5 นิ้ว แหล่งจ่ายไฟ DC -
VT3-V6H จอสัมผัสสี VGA TFT 6 นิ้ว -
VT3-V6HG จอสัมผัสสี TFT VGA แบบพกพา 6 นิ้ว แหล่งจ่ายไฟ DC -
VT-T1 ยูนิตชุดขั้วต่อรีเลย์แบบถอดแยกได้ -

เลเซอร์มาร์กเกอร์ / เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์วันผลิต

เลเซอร์มาร์กเกอร์ (Laser Marker)

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MD-X1000 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-X1000C ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน/ตัวสัมผัส) -
MD-X1020 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง) -
MD-X1020C ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง/ตัวสัมผัส) -
MD-X1050 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (ประเภทลำแสงขนาดเล็ก) -
MD-X1500 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-X1500C ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน/ตัวสัมผัส) -
MD-X1520 ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง) -
MD-X1520C ไฮบริดเลเซอร์มาร์กเกอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง/ตัวสัมผัส) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MD-U1000C เลเซอร์มาร์กเกอร์ UV แบบ 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-U1020C เลเซอร์มาร์กเกอร์ UV แบบ 3-Axis (พื้นที่กว้าง) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
MD-F3100 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-F3100C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน/รุ่นตัวสัมผัส) -
MD-F3120 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง) -
MD-F3120C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง/รุ่น) -
MD-F3200 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-F3200C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน/รุ่นที่มีคอนแทคเตอร์ในตัว) -
MD-F3220 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง) -
MD-F3220C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง/รุ่นที่มีคอนแทคเตอร์ในตัว) -
MD-F5100 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-F5100C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่มาตรฐาน/รุ่นตัวสัมผัส) -
MD-F5120 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง) -
MD-F5120C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3 แกน (พื้นที่กว้าง/รุ่น) -
MD-F5200 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน) -
MD-F5200C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่มาตรฐาน/รุ่นที่มีคอนแทคเตอร์ในตัว) -
MD-F5220 เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง) -
MD-F5220C เลเซอร์มาร์กเกอร์แบบไฟเบอร์ชนิด 3-Axis (พื้นที่กว้าง/รุ่นที่มีคอนแทคเตอร์ในตัว) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
ML-Z9600 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/คอนโทรลเลอร์ (ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9610 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9610T เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9620 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9620T เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9650 เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9650T เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9500A เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/คอนโทรลเลอร์ (ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9510A เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9510TA เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่มาตรฐาน/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9520A เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9520TA เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (พื้นที่กว้าง/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9550A เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ตามมาตรฐาน CSA) -
ML-Z9550TA เลเซอร์มาร์กเกอร์ CO2 ชนิด 3 แกน/ส่วนหัว (เส้นมาร์กขนาดเล็ก/ความยาวคลื่นสั้น/ตามมาตรฐาน CSA) -

ไมโครสโคป (Microscope)

ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-7000 ดิจิตอลไมโครสโคป -
VHX-S650E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมองด้วยแท่นวาง XYZ แบบมอเตอร์ความแม่นยำสูง -
VHX-S660E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมองขนาดใหญ่ (XYZ แบบมอเตอร์) -
VHX-S700F แท่นวางแกน Z แบบมอเตอร์ -
VHX-S750E ระบบการตรวจสอบ ทุกมุมมอง (แท่นวางแกน XY แบบมอเตอร์, แกน Z โฟกัสด้วยมอเตอร์) -
VHX-S770E ระบบการตรวจสอบ ทุกมุมมองขนาดใหญ่ (แท่นวางแกน XY แบบมอเตอร์, แกน Z โฟกัสด้วยมอเตอร์) -
VHX-7020 กล้อง ประสิทธิภาพสูง -
VHX-7100 ครบวงจร -
VHX-E100 เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายปานกลางที่มีความละเอียดสูง (100 x ถึง 500 x) -
VHX-E20 เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำ ความละเอียดสูง (20 x ถึง 100 x) -
VHX-E2500 เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายสูงสุดที่มีความละเอียดสูง (2500 x ถึง 6000 x) -
VHX-E500 เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายสูงที่มีความละเอียดสูง (500 x ถึง 2500 x) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-6000 ไมโครสโคปแบบดิจิตอล: คอนโทรลเลอร์ -
VHX-S600E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (Z แบบมอเตอร์) -
VHX-S600F -
VHX-S650E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมองด้วยแท่นวาง XYZ แบบมอเตอร์ความแม่นยำสูง -
VHX-S660E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมองขนาดใหญ่ (XYZ แบบมอเตอร์) -
VHX-6020 กล้อง -
VHX-6100 กล้อง -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-5000 คอนโทรลเลอร์ -
VHX-5020 กล้อง -
VHX-5100 กล้องมัลติสแกน -
VHX-S500E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แกน Z แบบมอเตอร) -
VHX-S550E ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แกน XYZ แบบมอเตอร์) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-900F ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
VHX-950F ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-970F ดิจิตอลไมโครสโคป -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-2000E ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
VHX-S15CE เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (คอนโทรลเลอร์) -
VHX-1020 กล้อง -
VHX-1100 กล้อง -
VHX-S15F เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (แท่นวาง S30) -
VHX-S15H เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (แท่นวาง S5) -
VHX-S90BE ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แท่นวางแบบมอเตอร์แกน XY) -
VHX-S90F ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง (แท่นวางแบบมอเตอร์แกน Z) -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-700F ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
VHX-700FE ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-1000E ไมโครสโคปแบบดิจิตอล -
VHX-1020 กล้อง -
VHX-1100 กล้อง -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VHX-S15CE เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (คอนโทรลเลอร์) -
VHX-S15F เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (แท่นวาง S30) -
VHX-S15H เครื่องมือวัดอัตโนมัติ 3 มิติ (แท่นวาง S5) -

เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
VR-3200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-3000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ คอนโทรลเลอร์ -
VR-3000K เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ คอนโทรลเลอร์ -
VR-5000 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D คอนโทรลเลอร์ -
VR-3050 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-3100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3 มิติ ส่วนหัว -
VR-5100 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว -
VR-5200 เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D ส่วนหัว -
VR-S200 แท่น X-Y แบบมอเตอร์ -

เทอร์มินัลพกพา

เทอร์มินัลพกพา

รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
BT-LR1 -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
BT-LR1 -
รุ่น ชื่อรุ่น หมายเหตุ
BT-LR1 -
ภาพรวมเกี่ยวกับ CSA Standards

มาตรฐาน CSA คือมาตรฐาน UL ในส่วนของประเทศแคนาดา ซึ่งคือระบบการรับรองสหรัฐฯ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิิดไฟไหม้และไฟฟ้าช็อตในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิค เนื่องจากทั้งสหรัฐฯ และแคนาดาได้ลงนามใน MRA (ข้อตกลงการจดจำร่วมกัน - Mutual Recognition Agreement) การรับรองจึงสามารถได้รับการจดจำร่วมกัน หาก CSA รับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน UL เครื่องหมายการรับรองผลิตภัณฑ์จะแสดงความสอดคล้องกับมาตรฐาน UL ด้วยเครื่องหมาย C-CSA-US (เครื่องหมาย NRTL)

ด้านบนสุดของหน้า

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด 2034/140-143 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 33
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-369-2777
อีเมล์: info@keyence.co.th
ร่วมงานกับเรา: KEYENCE Career Site