เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดกะทัดรัดที่สามารถใช้งานกับระบบอีเธอร์เน็ตได้

SR-650 ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: เครื่องอ่านโค้ดด้วยระบบ AI - SR-X ซีรีส์

รุ่น เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดกะทัดรัดที่สามารถใช้งานกับระบบอีเธอร์เน็ตได้ SR-650 ซีรีส์

10 ผลิตภัณฑ์

SR-650 - เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะใกล้ ยกเลิกการผลิต

SR-650

เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะใกล้

SR-650HA - เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง ยกเลิกการผลิต

SR-650HA

เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง

SR-651 - เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะกลาง ยกเลิกการผลิต

SR-651

เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะกลาง

SR-652 - เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล ยกเลิกการผลิต

SR-652

เครื่องอ่านโค้ด 2D ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล

SR-H5W - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า ยกเลิกการผลิต

SR-H5W

ซอฟต์แวร์ตั้งค่า

SR-H65WE - ซอฟต์แวร์การตั้งค่า AutoID Network Navigator (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ) ยกเลิกการผลิต

SR-H65WE

ซอฟต์แวร์การตั้งค่า AutoID Network Navigator (เวอร์ชันภาษาอังกฤษ)

SR-H6W - ซอฟต์แวร์การตั้งค่า (AutoID Network Navigator) ยกเลิกการผลิต

SR-H6W

ซอฟต์แวร์การตั้งค่า (AutoID Network Navigator)

OP-87224 - สายเคเบิลควบคุม 2 ม.

OP-87224

สายเคเบิลควบคุม 2 ม.

OP-87225 - สายเคเบิลควบคุม 5 ม.

OP-87225

สายเคเบิลควบคุม 5 ม.

OP-87226 - สายเคเบิลควบคุม 10 ม.

OP-87226

สายเคเบิลควบคุม 10 ม.

OP-87353 - สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 2 ม.

OP-87353

สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 2 ม.

OP-87354 - สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 5 ม.

OP-87354

สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 5 ม.

OP-87355 - สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 10 ม.

OP-87355

สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 10 ม.

OP-87356 - สายเคเบิล Ethernet 2 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-87356

สายเคเบิล Ethernet 2 ม.

OP-87357 - สายเคเบิล Ethernet 5 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-87357

สายเคเบิล Ethernet 5 ม.

OP-87358 - สายเคเบิล Ethernet 10 ม. ยกเลิกการผลิต

OP-87358

สายเคเบิล Ethernet 10 ม.

OP-87359 - สายเคเบิล Ethernet, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 2 ม.

OP-87359

สายเคเบิล Ethernet, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 2 ม.

OP-87360 - สายเคเบิล Ethernet, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 5 ม.

OP-87360

สายเคเบิล Ethernet, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 5 ม.

OP-87361 - สายเคเบิล Ethernet, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 10 ม.

OP-87361

สายเคเบิล Ethernet, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 10 ม.

OP-87362 - ชนิดชุดประกอบปลั๊ก Ethernet

OP-87362

ชนิดชุดประกอบปลั๊ก Ethernet