รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอล CV-035M

CV-035M - กล้องถ่ายภาพขาวดำความเร็วสองเท่าแบบดิจิตอล

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

CV-035M

ชนิด

กล้อง

องค์ประกอบภาพ

ส่วนรับภาพ CCD ขาวดำ 1/3 นิ้ว, อ่านพิกเซลความเร็วสูง 2x ด้วยการใช้พิกเซลสี่เหลี่ยม, 350,000 พิกเซล
ขนาดเซลล์ของยูนิต: 7.4 x 7.4 µm

จำนวนพิกเซลที่ใช้ได้

320000 พิกเซล 656 (H) x 492 (V) *1

ความถี่การถ่ายโอนพิกเซล

24.5MHz

ระบบการสแกน

Progressive (16 ms)
Interlace (8.8 ms)

ระบบการถ่ายโอนข้อมูล

การถ่ายโอนอนุกรมแบบดิจิตอล

ชัตเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

สามารถตั้งค่า 1/15, 1/30, 1/60, 1/120, 1/240, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/20000, 0.05 msec ถึง 9000 msec ได้ด้วยค่าตัวเลข

ฐานยึดเลนส์

การยึด C

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 100 กรัม (ไม่รวมเลนส์)

*1 ในโหมด 310000 พิกเซล พื้นที่การประมวลผลจะเท่ากับ 310000 พิกเซล (640 x 480) ในโหมด 240000 พิกเซล พื้นที่การประมวลผลจะเท่ากับ 240000 พิกเซล (512 x 480)

รุ่นอื่นๆ