รุ่น สวิตช์ Ethernet NE ซีรีส์

2 ผลิตภัณฑ์

NE-V08 - 8 พอร์ต ยกเลิกการผลิต

NE-V08

8 พอร์ต

NE-Q05P - 5 พอร์ต, ฟังก์ชัน QoS และ PoE

NE-Q05P

5 พอร์ต, ฟังก์ชัน QoS และ PoE