เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลเลเซอร์ความเร็วสูง

BL-1300 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลเลเซอร์ความเร็วสูง BL-1300 ซีรีส์

16 ผลิตภัณฑ์

BL-1300 - เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, ซิงเกิลด้านหน้า

BL-1300

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, ซิงเกิลด้านหน้า

BL-1300HA - เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านหน้า

BL-1300HA

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านหน้า

BL-1301 - เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, แรสเตอร์ด้านหน้า

BL-1301

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, แรสเตอร์ด้านหน้า

BL-1301HA - เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านหน้า

BL-1301HA

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านหน้า

BL-1350HA - เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านข้าง

BL-1350HA

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, ซิงเกิลด้านข้าง

BL-1351HA - เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านข้าง

BL-1351HA

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดความละเอียดสูง, แรสเตอร์ด้านข้าง

BL-1370 - เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล, ซิงเกิลด้านหน้า

BL-1370

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล, ซิงเกิลด้านหน้า

BL-1371 - เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล, แรสเตอร์ด้านหน้า

BL-1371

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบดิจิตอลขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดระยะไกล, แรสเตอร์ด้านหน้า

N-L20 - ยูนิตการสื่อสาร Ethernet คอนเนคเตอร์ชนิด

N-L20

ยูนิตการสื่อสาร Ethernet คอนเนคเตอร์ชนิด

N-R2 - ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C

N-R2

ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C

N-R4 - ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485

N-R4

ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485

N-UB - ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB

N-UB

ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB

BL-H13WE - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า AutoID Navigator (รุ่นภาษาอังกฤษ) ยกเลิกการผลิต

BL-H13WE

ซอฟต์แวร์ตั้งค่า AutoID Navigator (รุ่นภาษาอังกฤษ)

SR-H5W - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า ยกเลิกการผลิต

SR-H5W

ซอฟต์แวร์ตั้งค่า

SR-H6W - ซอฟต์แวร์การตั้งค่า (AutoID Network Navigator) ยกเลิกการผลิต

SR-H6W

ซอฟต์แวร์การตั้งค่า (AutoID Network Navigator)

NX-C03R - สายเคเบิลต่อขยาย 3 ม. - คอนเนคเตอร์กลมแบบ 12 ขา

NX-C03R

สายเคเบิลต่อขยาย 3 ม. - คอนเนคเตอร์กลมแบบ 12 ขา

NX-C05R - สายเคเบิลต่อขยาย 5 ม. - คอนเนคเตอร์กลมแบบ 12 ขา

NX-C05R

สายเคเบิลต่อขยาย 5 ม. - คอนเนคเตอร์กลมแบบ 12 ขา

NX-C08R - สายเคเบิลต่อขยาย 8 ม. - คอนเนคเตอร์กลมแบบ 12 ขา

NX-C08R

สายเคเบิลต่อขยาย 8 ม. - คอนเนคเตอร์กลมแบบ 12 ขา

OP-98769 - สายเคเบิลแบบต่อตรง 25 ขา ยกเลิกการผลิต

OP-98769

สายเคเบิลแบบต่อตรง 25 ขา

SR-UR1 - ยูนิตการสื่อสารชนิด USB

SR-UR1

ยูนิตการสื่อสารชนิด USB