เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพื้นที่กว้าง

WM ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพืน้ ที่กว้าง WM-3000

WM-3000 - เครื่องมือวัดพิกัดชนิดพืน้ ที่กว้าง

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

  • CE Marking
  • CSA
  • Bluetooth

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ