เครื่องบันทึกหน้าจอสัมผัสแบบไร้กระดาษ

TR-V ซีรีส์

ยูนิต I/O สำหรับวัดพัลส์ TR-C48

TR-C48 - ยูนิต I/O สำหรับวัดพัลส์

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

TR-C48

อินพุต

จำนวนช่อง

4 channels

ชนิดของอินพุต

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า (หน้าสัมผัส / โซลิด)
เปิดแรงดันไฟฟ้า (ON) : 2.5 V หรือน้อยกว่า, ปิดกระแสไฟ (OFF) : 0.1 mA หรือน้อยกว่า,
กระแสไฟลัดวงจร : 10 mA (Typ.)
อินพุตแรงดันไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด : 6 V, เปิดแรงดันไฟฟ้า (ON) : 2.5 V หรือน้อยกว่า,
ปิดแรงดันไฟฟ้า (OFF) : 4 V หรือมากกว่า, เปิดกระแสไฟ (ON) : 10 mA หรือน้อยกว่า
ความกว้างพัลส์ต่ำสุด : 0.5 ms หรือมากกว่าสำหรับทั้ง ON และ OFF
ไม่หุ้มฉนวนระหว่างช่อง, หุ้มฉนวนระหว่างขั้วเอาต์พุตและขั้วอินพุต / ยูนิตอื่นๆ / ขั้วแหล่งจ่ายไฟ / ขั้ว FG

เอาต์พุตควบคุม

จำนวนช่อง

8 ช่องสัญญาณ

ชนิดเอาต์พุต

เอาต์พุตรีเลย์หน้าสัมผัส
หุ้มฉนวนระหว่างช่อง, หุ้มฉนวนระหว่างขั้วเอาต์พุตและขั้วอินพุต / ยูนิตอื่นๆ / ขั้วแหล่งจ่ายไฟ / ขั้ว FG

อัตราการโหลด

3 A (250 VAC 50/60 Hz)
3 A (30 VDC), 0.1 A (250 VDC)*1

ความต้านทาน ON

50 mΩ หรือน้อยกว่า

อายุใช้งานของรีเลย์

อายุการใช้งานกระแสไฟ : 100000 times หรือมากกว่า (20 times/minute), อายุการใช้งานกลไก :
20 million times หรือมากกว่า

การซิงโครไนซ์ระหว่างยูนิต

±100 µs หรือน้อยกว่า

ช่วง / ช่วงห่างการนับพัลส์

0 ถึง 65535 counts / ระยะเวลาการสุ่มตัวอย่าง

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

ขั้วเทอร์มินัล I/O ไปที่ขั้วเทอร์มินัล FG/ตัวเครื่อง

1500 VAC (50/60 Hz), 1 minute

ขั้วเทอร์มินัล I/O ไปที่ขั้วแหล่งจ่ายไฟ

ขั้วอินพุตไปที่ขั้วเอาต์พุต

ระหว่างขั้วเอาต์พุตด้วยกัน

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

ยูนิตที่ติดกับแผงควบคุม: 0 ถึง +50 °C
ยูนิตแบบพกพา: 0 ถึง +40 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

20 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 290 กรัม (รวมถึงประมาณ 150 กรัม ของชุดขั้วต่อ)

*1 สำหรับโหลดความต้านทาน ต่อยูนิตโดยรวมกันแล้วไม่เกิน 8 A

รุ่นอื่นๆ