จอสัมผัสขาวดำ TFT (สีขาว/สีชมพู/สีแดง) ชนิด RS-422/485 4 นิ้ว VT3-W4MTA

VT3-W4MTA - จอสัมผัสขาวดำ TFT (สีขาว/สีชมพู/สีแดง) ชนิด RS-422/485 4 นิ้ว

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ