ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-500F ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: ดิจิตอลไมโครสโคป - VHX-F ซีรีส์

รุ่น ไมโครสโคปแบบดิจิตอล VHX-500F ซีรีส์

17 ผลิตภัณฑ์

VHX-500FE - ไมโครสโคปแบบดิจิตอล ยกเลิกการผลิต

VHX-500FE

ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VHX-500K - ไมโครสโคปแบบดิจิตอล ยกเลิกการผลิต

VHX-500K

ไมโครสโคปแบบดิจิตอล

VH-100 - เลนส์กำลังขยายคงที่ (100 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-100

เลนส์กำลังขยายคงที่ (100 เท่า)

VH-1000 - เลนส์กำลังขยายคงที่ (1000 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-1000

เลนส์กำลังขยายคงที่ (1000 เท่า)

VH-1001 - เลนส์กำลังขยายคงที่ (1000 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-1001

เลนส์กำลังขยายคงที่ (1000 เท่า)

VH-20 - เลนส์กำลังขยายคงที่ (20 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-20

เลนส์กำลังขยายคงที่ (20 เท่า)

VH-200 - เลนส์กำลังขยายคงที่ (200 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-200

เลนส์กำลังขยายคงที่ (200 เท่า)

VH-50 - เลนส์กำลังขยายคงที่ (50 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-50

เลนส์กำลังขยายคงที่ (50 เท่า)

VH-500 - เลนส์กำลังขยายคงที่ (500 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-500

เลนส์กำลังขยายคงที่ (500 เท่า)

VH-501 - เลนส์กำลังขยายคงที่ (500 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-501

เลนส์กำลังขยายคงที่ (500 เท่า)

VH-B31 - เลนส์ลำกล้อง ยกเลิกการผลิต

VH-B31

เลนส์ลำกล้อง

VH-B32 - เลนส์ลำกล้อง ยกเลิกการผลิต

VH-B32

เลนส์ลำกล้อง

VH-B61 - เลนส์ลำกล้อง ยกเลิกการผลิต

VH-B61

เลนส์ลำกล้อง

VH-B64 - เลนส์ลำกล้อง ยกเลิกการผลิต

VH-B64

เลนส์ลำกล้อง

VH-C1001 - เลนส์ส่องแสงเหนือวัตถุ (1000 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-C1001

เลนส์ส่องแสงเหนือวัตถุ (1000 เท่า)

VH-C501 - เลนส์ส่องแสงเหนือวัตถุ (500 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-C501

เลนส์ส่องแสงเหนือวัตถุ (500 เท่า)

VH-V100 - เลนส์ประสิทธิภาพสูง (100 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-V100

เลนส์ประสิทธิภาพสูง (100 เท่า)

VH-V200 - เลนส์ประสิทธิภาพสูง (200 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-V200

เลนส์ประสิทธิภาพสูง (200 เท่า)

VH-W100 - เลนส์ระยะไกล (100 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-W100

เลนส์ระยะไกล (100 เท่า)

VH-W200 - เลนส์ระยะไกล (200 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-W200

เลนส์ระยะไกล (200 เท่า)

VH-W50 - เลนส์ระยะไกล (50 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-W50

เลนส์ระยะไกล (50 เท่า)

VH-Z00R - เลนส์ซูมกำลังขยายต่ำ ประสิทธิภาพสูง (0.1 x ถึง 50 x)

VH-Z00R

เลนส์ซูมกำลังขยายต่ำ ประสิทธิภาพสูง (0.1 x ถึง 50 x)

VH-Z00W - เลนส์ซูมกำลังขยายต่ำประสิทธิภาพสูง (0-50 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z00W

เลนส์ซูมกำลังขยายต่ำประสิทธิภาพสูง (0-50 เท่า)

VH-Z05 - เลนส์ซูมกำลังขยายต่ำ (0-40 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z05

เลนส์ซูมกำลังขยายต่ำ (0-40 เท่า)

VH-Z100 - เลนส์ซูมช่วงการวัดกว้าง (100-1000 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z100

เลนส์ซูมช่วงการวัดกว้าง (100-1000 เท่า)

VH-Z100R - เลนส์ซูมช่วงกว้าง (100 x ถึง 1000 x)

VH-Z100R

เลนส์ซูมช่วงกว้าง (100 x ถึง 1000 x)

VH-Z100UR - เลนส์ซูมอเนกประสงค์ (100 x ถึง 1000 x) ยกเลิกการผลิต

VH-Z100UR

เลนส์ซูมอเนกประสงค์ (100 x ถึง 1000 x)

VH-Z100UW - เลนส์ซูมเอนกประสงค์ (100x ถึง 1000x) ยกเลิกการผลิต

VH-Z100UW

เลนส์ซูมเอนกประสงค์ (100x ถึง 1000x)

VH-Z100W - เลนส์ซูมช่วงการวัดกว้าง (100-1000 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z100W

เลนส์ซูมช่วงการวัดกว้าง (100-1000 เท่า)

VH-Z150 - เลนส์ซูมกำลังขยายขนาดกลาง (150 x ถึง 800 x) ยกเลิกการผลิต

VH-Z150

เลนส์ซูมกำลังขยายขนาดกลาง (150 x ถึง 800 x)

VH-Z20 - เลนส์ซูมประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กพิเศษ (20-200 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z20

เลนส์ซูมประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กพิเศษ (20-200 เท่า)

VH-Z20R - เลนส์ซูมขนาดเล็กพิเศษ ประสิทธิภาพสูง (20 x ถึง 200 x)

VH-Z20R

เลนส์ซูมขนาดเล็กพิเศษ ประสิทธิภาพสูง (20 x ถึง 200 x)

VH-Z20UR - เลนส์ซูมอเนกประสงค์ (20 x ถึง 200 x) ยกเลิกการผลิต

VH-Z20UR

เลนส์ซูมอเนกประสงค์ (20 x ถึง 200 x)

VH-Z20UW - เลนส์ซูมเอนกประสงค์ (20x ถึง 200x) ยกเลิกการผลิต

VH-Z20UW

เลนส์ซูมเอนกประสงค์ (20x ถึง 200x)

VH-Z20W - เลนส์ซูมประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กพิเศษ (20-200 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z20W

เลนส์ซูมประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กพิเศษ (20-200 เท่า)

VH-Z25 - เลนส์ซูม (25-175 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z25

เลนส์ซูม (25-175 เท่า)

VH-Z250 - เลนส์ซูมกำลังขยายสูงชนิดไฟคู่ (250-2500 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z250

เลนส์ซูมกำลังขยายสูงชนิดไฟคู่ (250-2500 เท่า)

VH-Z250R - เลนส์ซูมกำลังขยายสูง ชนิดไฟคู่ (250 x ถึง 2500 x)

VH-Z250R

เลนส์ซูมกำลังขยายสูง ชนิดไฟคู่ (250 x ถึง 2500 x)

VH-Z250W - เลนส์ซูมกำลังขยายสูงชนิดไฟคู่ (250-2500 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z250W

เลนส์ซูมกำลังขยายสูงชนิดไฟคู่ (250-2500 เท่า)

VH-Z35 - เลนส์ซูมระยะไกล (35-245 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z35

เลนส์ซูมระยะไกล (35-245 เท่า)

VH-Z35K - เลนส์ซูมระยะไกล (35-245 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z35K

เลนส์ซูมระยะไกล (35-245 เท่า)

VH-Z450 - เลนส์ซูมกำลังขยายสูง (450-3000 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z450

เลนส์ซูมกำลังขยายสูง (450-3000 เท่า)

VH-Z50 - เลนส์ซูมประสิทธิภาพสูงชนิดระยะไกล (50-500 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z50

เลนส์ซูมประสิทธิภาพสูงชนิดระยะไกล (50-500 เท่า)

VH-Z500 - เลนส์ซูมความละเอียดสูง (500-5000 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z500

เลนส์ซูมความละเอียดสูง (500-5000 เท่า)

VH-Z500R - เลนส์ซูม ความละเอียดสูง (500 x ถึง 5000 x)

VH-Z500R

เลนส์ซูม ความละเอียดสูง (500 x ถึง 5000 x)

VH-Z500W - เลนส์ซูมความละเอียดสูง (500-5000 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z500W

เลนส์ซูมความละเอียดสูง (500-5000 เท่า)

VH-Z50L - เลนส์ซูมระยะโฟกัสยาว ประสิทธิภาพสูง (50 x ถึง 500 x)

VH-Z50L

เลนส์ซูมระยะโฟกัสยาว ประสิทธิภาพสูง (50 x ถึง 500 x)

VH-Z50W - เลนส์ซูมประสิทธิภาพสูงชนิดระยะไกล (50-500 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z50W

เลนส์ซูมประสิทธิภาพสูงชนิดระยะไกล (50-500 เท่า)

VH-Z75 - เลนส์ซูมกำลังขยายปานกลางแบบ HD (75-750 เท่า) ยกเลิกการผลิต

VH-Z75

เลนส์ซูมกำลังขยายปานกลางแบบ HD (75-750 เท่า)

VH-B - ชุดประกอบเลนส์ลำกล้อง ยกเลิกการผลิต

VH-B

ชุดประกอบเลนส์ลำกล้อง

VH-BA - ชุดประกอบเลนส์ Real Bore

VH-BA

ชุดประกอบเลนส์ Real Bore

VH-F - ชุดประกอบไฟเบอร์สโคป

VH-F

ชุดประกอบไฟเบอร์สโคป

VH-F111 - ไฟเบอร์สโคป ยกเลิกการผลิต

VH-F111

ไฟเบอร์สโคป

VH-F61 - ไฟเบอร์สโคป ยกเลิกการผลิต

VH-F61

ไฟเบอร์สโคป

VH-K150 - ชุดประกอบไฟแบบต่างๆ สำหรับ VH-Z150 ยกเลิกการผลิต

VH-K150

ชุดประกอบไฟแบบต่างๆ สำหรับ VH-Z150

VH-K20 - ชุดประกอบไฟแบบต่างๆ สำหรับ VH-Z20

VH-K20

ชุดประกอบไฟแบบต่างๆ สำหรับ VH-Z20

VH-K25 - ชุดประกอบไฟแบบต่างๆ สำหรับ VH-Z25 ยกเลิกการผลิต

VH-K25

ชุดประกอบไฟแบบต่างๆ สำหรับ VH-Z25

VH-S30B - ยูนิตหลักระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง

VH-S30B

ยูนิตหลักระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง

VH-S30F - ที่ยึดเลนส์ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง

VH-S30F

ที่ยึดเลนส์ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง

VH-S30K - ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง ยกเลิกการผลิต

VH-S30K

ระบบการตรวจสอบทุกมุมมอง

VH-S5 - ระบบตรวจสอบกำลังขยายสูงทนทานต่อการสั่นสะเทือน

VH-S5

ระบบตรวจสอบกำลังขยายสูงทนทานต่อการสั่นสะเทือน