การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ

กระบวนการของอุปกรณ์ตรวจสอบซึ่งรวมถึงแรงดันและการไหล

รุ่นต่างๆ

เซนเซอร์ตรวจจับการไหล

เซนเซอร์ตรวจจับการไหล

ตรวจสอบอัตราการไหลของของเหลวและปริมาณการไหลสะสม

แคตตาล็อก

เพรสเชอร์เซนเซอร์

เพรสเชอร์เซนเซอร์

ทำการตรวจสอบแรงดันสำหรับการใช้งานแบบนิวแมติกและไฮดรอลิก

แคตตาล็อก

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ

สามารถวัดอุณหภูมิแบบความเร็วสูงระยะไกลแบบไม่สัมผัสได้สูงถึง 1315° C

แคตตาล็อก

เครื่องบันทึก

เครื่องบันทึก

เครื่องบันทึกสัญญาณเอนกประสงค์แบบหน้าจอสัมผัสที่มีเครื่องพิมพ์ในตัว ซึ่งเป็นการรวมข้อดีของแบบกระดาษและแบบไร้กระดาษไว้ในหนึ่งเดียว

แคตตาล็อก