เซนเซอร์วัดค่าอื่นๆ (Process Sensor)

กระบวนการของอุปกรณ์ตรวจสอบซึ่งรวมถึงแรงดันและการไหล

รุ่นต่างๆ

เซนเซอร์วัดอัตราการไหล (Flow Sensor)

เซนเซอร์วัดอัตราการไหล (Flow Sensor)

ตรวจสอบอัตราการไหลของของเหลวและปริมาณการไหลสะสม

แคตตาล็อก

เซนเซอร์วัดแรงดัน (Pressure Sensor)

เซนเซอร์วัดแรงดัน (Pressure Sensor)

ทำการตรวจสอบแรงดันสำหรับการใช้งานแบบนิวแมติกและไฮดรอลิก

แคตตาล็อก

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor)

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (Temperature Sensor)

สามารถวัดอุณหภูมิแบบความเร็วสูงระยะไกลแบบไม่สัมผัสได้สูงถึง 1315° C

แคตตาล็อก

เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger)

เครื่องบันทึกข้อมูล (Data Logger)

เครื่องบันทึกสัญญาณเอนกประสงค์แบบหน้าจอสัมผัสที่มีเครื่องพิมพ์ในตัว ซึ่งเป็นการรวมข้อดีของแบบกระดาษและแบบไร้กระดาษไว้ในหนึ่งเดียว

แคตตาล็อก