โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้หลายระดับ

PW ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้หลายระดับ PW ซีรีส์

PW ซีรีส์ - โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์แบบมีแอมพลิฟายเออร์ในตัวชนิดใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้หลายระดับ

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ ที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าขนาดต่างๆ ได้ทั้ง AC/DC

คุณลักษณะ

  • ระยะตรวจจับไกล
  • ใช้กับแรงดันไฟฟ้าขนาดต่างๆ ได้ทั้ง AC/DC
  • ลำแสงกำลังสูง