สายเคเบิลอีเทอร์เน็ต, M12 X-coded 8 พินเป็น RJ-45, ตามมาตรฐาน NFPA79, 5 ม. OP-88836

OP-88836 - สายเคเบิลอีเทอร์เน็ต, M12 X-coded 8 พินเป็น RJ-45, ตามมาตรฐาน NFPA79, 5 ม.

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ