หัวเซนเซอร์ LJ-X8300

LJ-X8300 - หัวเซนเซอร์

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • CSA

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

LJ-X8300

ระยะอ้างอิง

288 มม.

ช่วงการวัด

แกน Z (ความสูง)

±53 มม.
(F.S.=106 มม.)

แกน X (ความกว้าง)

ด้านใกล้

134 มม.

ระยะอ้างอิง

150 มม.

ด้านไกล

160 มม.

แหล่งกำเนิดแสง

เซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์สีน้ำเงิน

แหล่งกำเนิดแสง

ความยาวคลื่น

405 nm (แสงที่มองเห็นได้)

คลาสของเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 2M (IEC60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10*1)*2

เอาต์พุต

10 mW

ขนาดลำแสง

ประมาณ 215 มม. × 108 µm
(ระยะอ้างอิง)

อัตราการทำซ้ำ

แกน Z (ความสูง)

3 µm*3*4

แกน X (ความกว้าง)

5 µm*3*5

ลิเนียริตี้ (Linearity)

แกน Z (ความสูง)

±0.033% ของ F.S.
(±0.005%)*6

ช่วงห่างของ ข้อมูลโปรไฟล์

แกน X (ความกว้าง)

50 µm (40 µm~)*7*8

จำนวนข้อมูลโปรไฟล์

3200 จุด

HDR (High Dynamic Range - ช่วงไดนามิคสูง)

HDR ในภาพเดียว*9

ฟังก์ชันการตรวจสอบตำแหน่ง ของการฉายแสงเลเซอร์

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีน้ำเงิน (405 nm)

คุณสมบัติด้านอุณหภูมิ

0.01% ของ F.S./°C

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67 (IEC60529)*10

แสงรอบข้าง

หลอดไส้: ไม่เกิน 10,000 ลักซ์*11

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +45°C*12

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

ไม่เกิน 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 57 Hz; แอมพลิจูด 2 เท่า 1.5 มม.; 3 ชั่วโมงในแต่ละทิศทางตามแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

15 G / 6 msec

วัสดุ

อะลูมิเนียม

น้ำหนัก

ประมาณ 1400 กรัม

*1 จำแนกประเภทโดยอ้างอิงจาก IEC60825-1 ตามข้อกำหนดของ FDA (CDRH) Laser Notice No. 56
*2 ห้ามมองที่แหล่งกำเนิดแสงโดยตรงโดยใช้อุปกรณ์ช่วยต่างๆ (เช่น กล้องขยาย แว่นขยาย ไมโครสโคป เทเลสโคป หรือกล้องส่องทางไกล) การมองเลเซอร์เอาต์พุตโดยใช้อุปกรณ์ที่มีเลนส์นั้นอันตรายและอาจทำให้ดวงตาบาดเจ็บได้
*3 ค่าที่วัดได้จากการหาค่าเฉลี่ย 4096 ครั้งที่ระยะอ้างอิง
*4 ชิ้นงานที่วัดคือชิ้นงานมาตรฐานของ KEYENCE ค่าเมื่อวัดความสูงเฉลี่ยของพื้นที่การตั้งค่าเริ่มต้นด้วยเครื่องมือวัดความสูงและตำแหน่ง การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
*5 ชิ้นงานที่วัดคือพินเกจ ค่าเมื่อวัดจุดตัดของพื้นผิวโค้งของพินเกจและระดับขอบด้วยเครื่องมือวัดความสูงและตำแหน่ง การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
*6 ชิ้นงานที่วัดคือชิ้นงานมาตรฐานของ KEYENCE ข้อมูลโปรไฟล์เมื่อวัดด้วยการทำให้เรียบ 64 ครั้ง และหาค่าเฉลี่ย 8 ครั้ง การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ค่าในวงเล็บคือตัวอย่างที่แสดงถึงค่าเฉลี่ยของข้อมูลโปรไฟล์ทั้งหมด
*7 สามารถเปลี่ยนแปลงช่วงห่างของข้อมูลโปรไฟล์ได้ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลง ช่วงการวัดในทิศทาง X ก็จะเปลี่ยนไปด้วย
*8 ไม่สามารถใช้ค่าในวงเล็บได้เมื่อเชื่อมต่อกับ LJ-X8000A
*9 คุณสมบัติที่ช่วยให้วัดได้อย่างเสถียรและมีความแม่นยำสูงด้วยการจับภาพเพียงครั้งเดียว (การรับแสง) ที่การสะท้อนแสงทุกระดับ ตั้งแต่สีดำ (ต่ำ) ไปจนถึงพื้นผิวที่มันวาว (สูง)
*10 ข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ (CB-B*) หรือสายเคเบิลต่อขยาย (CB-B*E) ไม่รวมการเชื่อมต่อ CB-B**L
*11 เมื่อวัดกระดาษสีขาว การส่องสว่างสำหรับพื้นผิวการรับแสงของหัวเซนเซอร์เมื่อฉายแสงลงบนกระดาษสีขาว
*12 ต้องติดตั้งหัวเซนเซอร์กับแผ่นโลหะที่จะใช้งาน

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ