แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แบบชาร์จใหม่ได้ BT-AB1

BT-AB1 - แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน แบบชาร์จใหม่ได้

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

รุ่นอื่นๆ