ยูนิต EtherNet/IP® KV-EP21V

KV-EP21V - ยูนิต EtherNet/IP®

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

KV-EP21V

ชนิด

ยูนิต EtherNet/IP®

แอปพลิเคชัน PC

จำนวนช่องเสียบ: TCP 8/UDP 0, หมายเลขพอร์ต: 8,500 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)*1

การสื่อสารลิงก์ระดับสูง

จำนวนช่องเสียบ: TCP รวม 15/UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 8,501 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)*2*3

การสื่อสารด้วยโปรโตคอล MC

จำนวนช่องเสียบ: TCP รวม 15/UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 5,000 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)*2*3*4

การเชื่อมต่อ VT3

จำนวนช่องเสียบ: TCP 0/UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 8,502 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)

เซิร์ฟเวอร์ FTP

จำนวนช่องเสียบ: TCP 4, หมายเลขพอร์ต: 20, 21

การปรับข้อมูลนาฬิกาอัตโนมัติ

จำนวนช่องเสียบ: UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 123

ส่งและรับเมล์ (SMTP, POP3)

จำนวนช่องเสียบ: TCP 2, หมายเลขพอร์ต: 25, 110

DNS

จำนวนช่องเสียบ: UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 53

ไคลเอนท์ FTP

จำนวนช่องเสียบ: TCP 2, หมายเลขพอร์ต: 20, 21 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)

Simple PLC link

จำนวนช่องเสียบ: UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 5,001 (ตั้งค่าได้ในช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 65,535)

ฟังก์ชันการสื่อสารตามรอบ EtherNet/IP®

จำนวนช่องเสียบ: TCP รวม 320/UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 2,222

ฟังก์ชันการสื่อสารด้วยข้อความ EtherNet/IP®

จำนวนช่องเสียบ: TCP รวม 320/UDP 1, หมายเลขพอร์ต: 44,818

ยูนิต CPU ที่เชื่อมต่อได้

KV-8000/7500/7300/5500/5000/3000

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

100 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 120 กรัม

*1 KV STUDIO, KV COM+, DATA BUILDER
*2 ในการสื่อสารลิงก์ระดับสูงและการสื่อสารด้วยโปรโตคอล MC สามารถใช้ช่องเสียบ TCP และ UDP ได้พร้อมกัน
*3 ในการสื่อสาร Upper link และการสื่อสารด้วยโปรโตคอล MC สามารถใช้ช่องเสียบ TCP ได้ถึง 15 ช่อง
*4 ในการสื่อสารด้วยโปรโตคอล MC สามารถตั้งค่าหมายเลขพอร์ตให้กับช่องเสียบ TCP และ UDP แต่ละช่องแยกกันได้

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ