เครื่องมือวัดโปรไฟล์ความเร็วสูง ระบบเทเลเซนตริก

TM-X5000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น เครื่องมือวัดโปรไฟล์ความเร็วสูง ระบบเทเลเซนตริก TM-X5000 ซีรีส์

29 ผลิตภัณฑ์

TM-MP120 - จอแสดงผลเฉพาะ ขนาด 12 นิ้ว

TM-MP120

จอแสดงผลเฉพาะ ขนาด 12 นิ้ว

CA-U4 (CA-U4#) - แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

CA-U4 (CA-U4#)

แหล่งจ่ายไฟโหมดสวิตช์ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

CB-C10R - สายเคเบิลเชื่อมต่อหัว (สายเคเบิลชนิดยืดหยุ่นสูง 10 ม.)

CB-C10R

สายเคเบิลเชื่อมต่อหัว (สายเคเบิลชนิดยืดหยุ่นสูง 10 ม.)

CB-C10RX - สายเคเบิลเชื่อมต่อหัว (สายเคเบิลต่อขยายชนิดยืดหยุ่นสูง 10 ม.)

CB-C10RX

สายเคเบิลเชื่อมต่อหัว (สายเคเบิลต่อขยายชนิดยืดหยุ่นสูง 10 ม.)

CB-C3R - สายเคเบิลเชื่อมต่อหัว (สายเคเบิลชนิดยืดหยุ่นสูง 3 ม.)

CB-C3R

สายเคเบิลเชื่อมต่อหัว (สายเคเบิลชนิดยืดหยุ่นสูง 3 ม.)

CB-C5R - สายเคเบิลเชื่อมต่อหัว (สายเคเบิลชนิดยืดหยุ่นสูง 5 ม.)

CB-C5R

สายเคเบิลเชื่อมต่อหัว (สายเคเบิลชนิดยืดหยุ่นสูง 5 ม.)

OP-26487 - สายต่อเชื่อมอุปกรณ์ (แบบตรง 2.5 ม.)

OP-26487

สายต่อเชื่อมอุปกรณ์ (แบบตรง 2.5 ม.)

OP-51657 - สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบขนานเฉพาะขนาด 3 ม.

OP-51657

สายเคเบิลเชื่อมต่อแบบขนานเฉพาะขนาด 3 ม.

OP-66842 - สายเคเบิลของจอมอนิเตอร์ RGB ยาว (3 ม.)

OP-66842

สายเคเบิลของจอมอนิเตอร์ RGB ยาว (3 ม.)

OP-87033 - สายเคเบิลตัวส่ง/ตัวรับยาว 1 ม.

OP-87033

สายเคเบิลตัวส่ง/ตัวรับยาว 1 ม.

OP-87034 - สายเคเบิลตัวส่ง/ตัวรับยาว 3 ม.

OP-87034

สายเคเบิลตัวส่ง/ตัวรับยาว 3 ม.

TM-CX10U - รีพีทเตอร์สายเคเบิลต่อขยาย

TM-CX10U

รีพีทเตอร์สายเคเบิลต่อขยาย

OP-87506 - เมาส์เฉพาะ คอนโทรลเลอร์

OP-87506

เมาส์เฉพาะ คอนโทรลเลอร์

CA-SD16G - การ์ด SD (เกรดอุตสาหกรรม) 16 GB

CA-SD16G

การ์ด SD (เกรดอุตสาหกรรม) 16 GB

CA-SD1G - การ์ด SD 1 GB (รุ่นสำหรับอุตสาหกรรม)

CA-SD1G

การ์ด SD 1 GB (รุ่นสำหรับอุตสาหกรรม)

CA-SD4G - การ์ด SD 4 GB (SDHC: รุ่นสำหรับอุตสาหกรรม)

CA-SD4G

การ์ด SD 4 GB (SDHC: รุ่นสำหรับอุตสาหกรรม)

OP-26486 - คอนเนคเตอร์แบบ D-Sub 9 ขา

OP-26486

คอนเนคเตอร์แบบ D-Sub 9 ขา

OP-87262 - ขาตั้งสำหรับติดตั้งจอ LCD ขนาด 12 นิ้วโดยเฉพาะ

OP-87262

ขาตั้งสำหรับติดตั้งจอ LCD ขนาด 12 นิ้วโดยเฉพาะ

OP-87601 - ขาตั้งเฉพาะสำหรับเมาส์

OP-87601

ขาตั้งเฉพาะสำหรับเมาส์

OP-88575 - ฝาครอบป้องกัน (ชุด 2 ชิ้นสำหรับ TM-X5040)

OP-88575

ฝาครอบป้องกัน (ชุด 2 ชิ้นสำหรับ TM-X5040)

OP-88576 - ฝาครอบป้องกัน (ชุด 2 ชิ้นสำหรับ TM-X5065)

OP-88576

ฝาครอบป้องกัน (ชุด 2 ชิ้นสำหรับ TM-X5065)