เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตประสิทธิภาพสูงแบบเฉพาะจุด

SJ-M ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิตประสิทธิภาพสูงแบบเฉพาะจุด SJ-M ซีรีส์

39 ผลิตภัณฑ์

SJ-M100 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด

SJ-M100

แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด

SJ-M010 - ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด

SJ-M010

ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด

SJ-M020 - ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ยาว 2 ม. และเข็มชนิดมาตรฐาน

SJ-M020

ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ยาว 2 ม. และเข็มชนิดมาตรฐาน

SJ-M020G - ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ยาว 2 ม. และเข็มชนิด CAB

SJ-M020G

ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ยาว 2 ม. และเข็มชนิด CAB

SJ-M030 - ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด มาตรฐาน

SJ-M030

ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด มาตรฐาน

SJ-M030C - ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดซิลิโคนขนาด 220 มม.

SJ-M030C

ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดซิลิโคนขนาด 220 มม.

SJ-M030G - ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิด CAB ขนาด 220 มม.

SJ-M030G

ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิด CAB ขนาด 220 มม.

SJ-M030V - ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มขนาด 220 มม.

SJ-M030V

ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มขนาด 220 มม.

SJ-M030VC - ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มสะอาดขนาด 220 มม.

SJ-M030VC

ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มสะอาดขนาด 220 มม.

SJ-M070 - ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด มาตรฐาน

SJ-M070

ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด มาตรฐาน

SJ-M070G - ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิด CAB ขนาด 380 มม.

SJ-M070G

ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิด CAB ขนาด 380 มม.

SJ-M070V - ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มขนาด 380 มม.

SJ-M070V

ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มขนาด 380 มม.

SJ-M070VC - ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มสะอาดขนาด 380 มม.

SJ-M070VC

ยูนิตหลักชนิดเฉพาะจุด, ชนิดมีฉนวนหุ้มสะอาดขนาด 380 มม.

SJ-M200 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด

SJ-M200

แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด

SJ-M300 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด

SJ-M300

แอมพลิฟายเออร์ยูนิตชนิดเฉพาะจุด

SJ-C3 - สายเคเบิลต่อขยาย 3 ม. สำหรับ SJ-M100/200/300/400 หรือ SJ-F100

SJ-C3

สายเคเบิลต่อขยาย 3 ม. สำหรับ SJ-M100/200/300/400 หรือ SJ-F100

OP-31784 - ขายึดรูปตัว L ยกเลิกการผลิต

OP-31784

ขายึดรูปตัว L

OP-42213 - หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-R/SJ-M030/M070

OP-42213

หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-R/SJ-M030/M070

OP-42214 - หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-R/SJ-M030C/M070C

OP-42214

หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-R/SJ-M030C/M070C

OP-51607 - หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-M020

OP-51607

หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-M020

OP-51614 - ฝาป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสำหรับ SJ-M010

OP-51614

ฝาป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสำหรับ SJ-M010

OP-51644 - หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-M030G/M070G/SJ-G

OP-51644

หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-M030G/M070G/SJ-G

OP-75351 - หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-M020G

OP-75351

หัวเข็มอิเล็กโทรดสำหรับ SJ-M020G

OP-75354 - ฝาป้องกันการคายประจุไฟฟ้า

OP-75354

ฝาป้องกันการคายประจุไฟฟ้า

SJ-MG01 - ชุดประกอบปืนพ่นลม

SJ-MG01

ชุดประกอบปืนพ่นลม

SJ-ML - หัวฉีดแบบตัว L สำหรับยูนิตชนิดตัว L

SJ-ML

หัวฉีดแบบตัว L สำหรับยูนิตชนิดตัว L

SJ-ML1 - หัวฉีดแบบแบนสำหรับยูนิตชนิดตัว L

SJ-ML1

หัวฉีดแบบแบนสำหรับยูนิตชนิดตัว L

SJ-ML2 - หัวฉีดกระจายแบบแบนสำหรับยูนิตชนิดตัว L

SJ-ML2

หัวฉีดกระจายแบบแบนสำหรับยูนิตชนิดตัว L

SJ-ML3 - หัวฉีดแบบท่อเกลียวสำหรับยูนิตชนิดตัว L

SJ-ML3

หัวฉีดแบบท่อเกลียวสำหรับยูนิตชนิดตัว L

SJ-ML4 - หัวฉีดแบบท่อเกลียวแบบมีท่อย่อย 2 ทิศทางสำหรับยูนิตชนิดตัว L

SJ-ML4

หัวฉีดแบบท่อเกลียวแบบมีท่อย่อย 2 ทิศทางสำหรับยูนิตชนิดตัว L

SJ-MS1 - หัวฉีดแบบแบนสำหรับยูนิตชนิดตรง

SJ-MS1

หัวฉีดแบบแบนสำหรับยูนิตชนิดตรง

SJ-MS2 - หัวฉีดกระจายแบบแบนสำหรับยูนิตชนิดตรง

SJ-MS2

หัวฉีดกระจายแบบแบนสำหรับยูนิตชนิดตรง

SJ-MS3 - หัวฉีดแบบท่อเกลียวสำหรับยูนิตชนิดตรง

SJ-MS3

หัวฉีดแบบท่อเกลียวสำหรับยูนิตชนิดตรง

SJ-MS4 - หัวฉีดแบบท่อเกลียวแบบมีท่อย่อย 2 ทิศทางสำหรับยูนิตชนิดตรง

SJ-MS4

หัวฉีดแบบท่อเกลียวแบบมีท่อย่อย 2 ทิศทางสำหรับยูนิตชนิดตรง

SJ-U1 - อะแดปเตอร์ AC ยกเลิกการผลิต

SJ-U1

อะแดปเตอร์ AC

SJ-U2 - อะแดปเตอร์ AC ยกเลิกการผลิต

SJ-U2

อะแดปเตอร์ AC