ชนิดมีจอแสดงผลในตัวติดตั้งบนแผงควบคุม

KV-P ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว
การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 16 เอาต์พุต KV-E16TP

KV-E16TP - ทรานซิสเตอร์ (แหล่ง) 16 เอาต์พุต

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

  • CE Marking
  • UL Recognition(c/us)

รุ่นอื่นๆ