ยูนิต CPU พร้อมพอร์ต EtherNet/IP® ในตัว KV-7500

KV-7500 - ยูนิต CPU พร้อมพอร์ต EtherNet/IP® ในตัว

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

KV-7500

ชนิด

ยูนิต CPU

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

KV-5000/3000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้ ยูนิตขยาย: 24 VDC (±10 %)
KV-7000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะ ยูนิตขยายเท่านั้น: 24 VDC (-15 %/+20 %)

อุณหภูมิแวดล้อม

KV-5000/3000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้ ยูนิตขยาย: 0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
KV-7000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะ ยูนิตขยายเท่านั้น: 0 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

KV-5000/3000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้ ยูนิตขยาย: 10 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
KV-7000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะ ยูนิตขยายเท่านั้น: 5 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

อุณหภูมิแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ

KV-5000/3000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้ ยูนิตขยาย: -20 ถึง +70 °C
KV-7000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะ ยูนิตขยายเท่านั้น: -25 ถึง +75 °C

ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษา

KV-5000/3000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้ ยูนิตขยาย: 10 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)
KV-7000 ซีรี่ส์ การกำหนดค่าระบบโดยใช้เฉพาะ ยูนิตขยายเท่านั้น: 5 ถึง 95 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

ไม่มีฝุ่นหรือก๊าซกัดกร่อน

ความสูง

2,000 ม. หรือน้อยกว่า

ความต้านทานของสัญญาณรบกวน

1,500 Vp-p หรือมากกว่า, ความกว้างพัลส์: 1 µs, 50 ns (ตามเครื่องจำลองสัญญาณรบกวน)
ตามมาตรฐาน IEC (IEC 61000-4-2/3/4/6)

การทนต่อแรงดันไฟฟ้า

1,500 VAC นาน 1 นาที (ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O และระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอกและตัวเครื่อง)

ความต้านทานของฉนวน

50 MΩ หรือมากกว่า
(ระหว่างขั้วแหล่งจ่ายไฟและขั้วเทอร์มินัล I/O และระหว่างขั้วเทอร์มินัลภายนอก และตัวเครื่อง วัดโดยเมกโอห์มมิเตอร์ (Megohmmeter) 500 VDC)

การป้องกันการกระแทก

อัตราเร่ง: 150 m/s2, เวลาทำงาน: 11 ms, 2 ครั้งในทิศทางตามแกน X, Y และ Z

ระดับมลภาวะ

2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ความทนทานต่อการสั่นสะเทือน

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ: ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด: 3.5 มม.*1

การสั่นสะเทือนเป็นระยะ: ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 9.8 m/s2*1

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง: ความถี่ 5 ถึง 9 Hz

ครึ่งแอมพลิจูด: 1.75 มม.*1

การสั่นสะเทือนต่อเนื่อง: ความถี่ 9 ถึง 150 Hz

อัตราเร่ง: 4.9 m/s2*1

ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพ

โหมดควบคุมทางคณิตศาสตร์

โหมดโปรแกรมการจัดเก็บ

โหมดควบคุม I/O

โหมดรีเฟรช

ภาษาโปรแกรม

แลดเดอร์ขยาย, KV Script, นีโมนิก (Mnemonic)

จำนวนคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: 80 class, 181 คำสั่ง
คำสั่งประยุกต์: 50 class, 67 คำสั่ง
คำสั่งการทำงาน ทางคณิตศาสตร์: 125 class, 318 คำสั่ง
คำสั่งขยาย: 76 class, 131 คำสั่ง
รวม: 331 class, 697 คำสั่ง

ความเร็วในการประมวลผลคำสั่ง

คำสั่งพื้นฐาน: ต่ำสุด 0.96 ns
คำสั่งประยุกต์: ต่ำสุด 5.75 ns
คำสั่งจุดลอยตัวแบบ Double-precision: ต่ำสุด 58 ns

ความจุหน่วยความจำ CPU

64 MB

ความจุของโปรแกรม

ประมาณ 1,500k ระดับ

จำนวนยูนิตสูงสุดที่จะติดตั้ง

16 ยูนิต (เมื่อใช้ยูนิตขยาย KV-7000 ซีรี่ส์เท่านั้น)
48 ยูนิต (เมื่อใช้ยูนิตขยาย KV-7000 ซีรี่ส์, ยูนิตขยาย KV-5000/3000 ซีรี่ส์) (เมื่อใช้ยูนิตขยาย (KV-EB1))

จำนวนจุด I/O สูงสุด

สูงสุด 3,072 จุดสำหรับการขยาย
(KV-EB1S/KV-EB1R: 2 ยูนิตที่ใช้, ยูนิต 64 จุดที่ใช้)

อุปกรณ์ชนิดบิต

รีเลย์อินพุต R

รวมทั้งสิ้น 16,000 จุด 1 บิต

รีเลย์เอาต์พุต R

รีเลย์เสริมภายใน R

รีเลย์ลิงก์ B

32,768 จุด 1 บิต

รีเลย์เสริมภายใน MR

64,000 จุด 1 บิต

แลทช์รีเลย์ LR

16,000 จุด 1 บิต

คอนโทรลรีเลย์ CR

1,280 จุด 1 บิต

อุปกรณ์ชนิดเวิร์ด

ไทม์เมอร์ T

4,000 จุด 32 บิต

เคาน์เตอร์ C

หน่วยความจำข้อมูล DM

65,535 จุด 16 บิต

หน่วยความจำข้อมูลขยาย EM

การบันทึกไฟล์

ช่องปัจจุบัน FM

524,288 จุด 16 บิต

โหมดหมุน ZF

การบันทึกลิงก์ W

32,768 จุด 16 บิต

หน่วยความจำข้อมูลชั่วคราว TM

512 จุด 16 บิต

อุปกรณ์ชนิดเวิร์ด Z

12 จุด 32 บิต

หน่วยความจำควบคุม CM

6,000 จุด 16 บิต

จำนวนคำแนะนำ/ป้ายที่จัดเก็บไว้ในยูนิตหลัก

คำแนะนำอุปกรณ์

ประมาณ 224,000

ป้าย (Label)

ประมาณ 285,000

ฟังก์ชันคงค่าการแสดงผลเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

หน่วยความจำโปรแกรม

Flash ROM, สามารถเขียนได้ 10,000 ครั้ง

อุปกรณ์

Nonvolatile RAM

ไทม์เมอร์ปฏิทิน

คอนเดนเซอร์ข้อมูลสำรองจะอยู่ได้นานประมาณ 15 วัน (25 °C)
(ประมาณ 5 ปีโดยใช้ KV-B1 (แบตเตอรี่) (25 °C))

ฟังก์ชันการตรวจสอบตัวเอง

ข้อผิดพลาดของ CPU, ข้อผิดพลาดของ RAM, อื่นๆ

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

200 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 270 กรัม
ยูนิตที่เชื่อมต่อบัส: ประมาณ 130 กรัม

*1 ตรงตามข้อ กำหนด JIS B 3502 และ IEC 61131-2, 10 ครั้ง ในทิศทาง ตามแกน X, Y และ Z (100 นาที)

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ