1. หน้าหลัก
  2. เกี่ยวกับเรา
  3. ภาพรวมบริษัท

เกี่ยวกับเราภาพรวมบริษัท

คีย์เอ็นซ์มุ่งมั่นในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทํางานของลูกค้าของเรา

เราคือใคร

คีย์เอ็นซ์เติบโตอย่างมั่นคงมาโดยตลอดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนกลายเป็นผู้นำระดับโลกใน
ด้านการพัฒนานวัตกรรม ระบบอัตโนมัติสำหรับสุตสาหกรรม และอุปกรณ์การตรวจสอบ รวมจนถึง
เครื่องอ่านบาร์โค้ด เลเซอร์มาร์กเกอร์ ระบบวิชัน เครื่องมือวัด ไมโครสโคป เซนเซอร์ และเครื่อง
กำจัดไฟฟ้าสถิต

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ของเราไม่เพียงตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน แต่ยังสามารถ
รองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคตในอุตสาหกรรมการผลิตและการวิจัยต่างๆอีกมากมาย
เราไม่หยุดยั้งที่จะคาดการณ์ถึงความต้องการในอนาคตของตลาดเพื่อนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาแห่ง
อนาคตล่วงหน้า

ความภาคภูมิใจของของคีย์เอ็นซ์ไม่ใช่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ของเราเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึง
การให้บริการของเราด้วย ลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์จากการร่วมงานกับวิศวกรฝ่ายขาย
ที่เปี่ยมด้วยความรู้ของเรา ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาการประยุกต์ใช้งานและตอบคำถามทางเทคนิค
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างรวดเร็ว

ผลลัพธ์ทางธุรกิจของเราคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการให้ความสำคัญต่อปรัชญาทางธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่อง
และความสำเร็จของเราก็ยังเป็นที่ยอมรับไปทั่วในโลกธุรกิจ
โดย KEYENCE ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มของบริษัทที่ยอดเยี่ยมมาอย่างต่อเนื่อง
เช่น “บริษัทสุดยอดนวัตกรรมโลก” (Forbes) เป็นต้น รวมถึงยังเป็นหนึ่งใน 5 บริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
ซึ่งมีการจัดอันดับโดยอ้างอิงจากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ในเดือนมีนาคม ปี 2563

จนถึงวันนี้คีย์เอ็นซ์ให้บริการแก่ลูกค้ามากกว่า 300,000 ราย ในกว่า 110 ประเทศทั่วโลก ที่ซึ่งชื่อ
ของเราบ่งบอกถึงความเป็นเลิศในด้านนวัตกรรม

  • [ยอดขาย] 4.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ [อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีมากกว่า 10% ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา]
  • [เครือข่ายทั่วโลก] กว่า 300,000 ลูกค้า [230 สำนักงาน 46 ประเทศ]
  • [ผลิตภัณฑ์มีเทคโนโลยีที่บุกเบิกเป็น รายแรกของโลกหรือรายแรกในอุตสาหกรรม] 70% [การลงทุนด้านเทคโนโลยีแห่งอนาคต]
  • [บริษัทนวัตกรรม 100 อันดับแรกของโลก] รายการ Forbes 2011-2018 [บริษัทที่มีการคิดค้นนวัตกรรมมากที่สุดของโลก]