ยูนิตการใช้ข้อมูล KV-XD02

KV-XD02 - ยูนิตการใช้ข้อมูล

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

KV-XD02

ข้อมูลจำเพาะของยูนิต

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยาย KV-5000/3000 ซีรีส์: 0 ถึง +50°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1*2
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยาย KV-8000/7000 ซีรีส์: 0 ถึง +55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*1*2

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยาย KV-5000/3000 ซีรีส์: 10 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยาย KV-8000/7000 ซีรีส์: 5 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1

อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยาย KV-5000/3000 ซีรีส์: −20 ถึง +70°C*1
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยาย KV-8000/7000 ซีรีส์: −25 ถึง +75°C*1

ความชื้นสัมพัทธ์ในการเก็บรักษา

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยาย KV-5000/3000 ซีรีส์: 10 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยาย KV-8000/7000 ซีรีส์: 5 ถึง 95% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*1

แรงดันไฟฟ้า ของแหล่ง จ่ายไฟ

เมื่อใช้งานชุดขั้วต่อเทอร์มินัล แหล่งจ่ายไฟ

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยาย KV-5000/3000 ซีรีส์: 24 VDC (−10%/+10%)
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยาย KV-8000/7000 ซีรีส์: 24 VDC (−15%/+20%)

เมื่อใช้ KV-PU1

องค์ประกอบของระบบโดยใช้ยูนิตขยาย KV-5000/3000 ซีรีส์: 100 ถึง 240 VAC (−15%/+10%)
องค์ประกอบของระบบโดยใช้เฉพาะยูนิตขยาย KV-8000/7000 ซีรีส์: 100 ถึง 240 VAC (−15%/+10%)

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

ยูนิต CPU ที่เชื่อมต่อได้

KV-8000 ซีรีส์

จำนวนยูนิตสูงสุดที่เชื่อมต่อได้

1

อินเตอร์เฟซการเชื่อมต่อ

ขั้วต่อแบบแยกส่วน RJ-45 8 ตำแหน่ง × 2 พอร์ต

อัตราการส่งข้อมูล

100 Mbps, 1000 Mbps *3

สื่อในการส่งข้อมูล

100 Mbps: Category 5 หรือสูงกว่า UTP หรือ STP (แนะนำให้ใช้ STP)
1000 Mbps: Category 5e หรือสูงกว่า UTP หรือ STP (แนะนำให้ใช้ STP ชนิดสายชิลด์ 2 ชั้น)
*4

ความยาวสายเคเบิลสูงสุด

100 Mbps: 100 ม.
1000 Mbps: 100 ม.
*5

จำนวนฮับที่สามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด

100 Mbps: 2
1000 Mbps: 1
*6

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

500 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 320 กรัม

ข้อมูลจำเพาะทั่วไปอื่นๆ

เหมือนกับยูนิต CPU

*1 ช่วงรับประกันที่ระบบสามารถใช้ได้
*2 ระบุตามอุณหภูมิในแผงควบคุมที่อยู่ด้านล่างของยูนิต
*3 รองรับฟังก์ชันการสลับ 100 Mbps/1000 Mbps MDI/MDI-X แบบอัตโนมัติ
*4 STP = สายเคเบิลสายเกลียวคู่แบบหุ้มฉนวน, UTP = สายเคเบิลสายเกลียวคู่แบบไม่หุ้มฉนวน
*5 ความยาวสายเคเบิลสูงสุดอิงตามระยะห่างระหว่าง KV-XD02 และสวิตช์ Ethernet
*6 ไม่จำกัดจำนวนสูงสุดเมื่อใช้สวิตช์ Ethernet

รุ่นอื่นๆ