เครื่องอ่านโค้ด 1D และ 2D ขนาดกะทัดรัด

SR-700 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น เครื่องอ่านโค้ด 1D และ 2D ขนาดกะทัดรัด SR-700 ซีรีส์

12 ผลิตภัณฑ์

N-L20 - ยูนิตการสื่อสาร Ethernet คอนเนคเตอร์ชนิด

N-L20

ยูนิตการสื่อสาร Ethernet คอนเนคเตอร์ชนิด

SR-700 - เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

SR-700

เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

SR-700HA - เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

SR-700HA

เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

SR-710 - เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

SR-710

เครื่องอ่านโค้ดชนิดอยู่กับที่ขนาดกะทัดรัดพิเศษ

N-L1 - ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด Ethernet ยกเลิกการผลิต

N-L1

ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด Ethernet

N-R2 - ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C

N-R2

ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-232C

N-R4 - ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485

N-R4

ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด RS-422A/485

N-UB - ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB

N-UB

ยูนิตการสื่อสารเฉพาะ, ชนิด USB

SR-H4W - Setting Software ยกเลิกการผลิต

SR-H4W

Setting Software

SR-H5W - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า ยกเลิกการผลิต

SR-H5W

ซอฟต์แวร์ตั้งค่า

SR-H6W - ซอฟต์แวร์การตั้งค่า (AutoID Network Navigator) ยกเลิกการผลิต

SR-H6W

ซอฟต์แวร์การตั้งค่า (AutoID Network Navigator)

NX-C03R - สายเคเบิลต่อขยาย 3 ม. - คอนเนคเตอร์กลมแบบ 12 ขา

NX-C03R

สายเคเบิลต่อขยาย 3 ม. - คอนเนคเตอร์กลมแบบ 12 ขา

NX-C05R - สายเคเบิลต่อขยาย 5 ม. - คอนเนคเตอร์กลมแบบ 12 ขา

NX-C05R

สายเคเบิลต่อขยาย 5 ม. - คอนเนคเตอร์กลมแบบ 12 ขา

OP-27937 - D-sub 9 ขา - สายครอส D-sub 9 ขา (2 ม.)

OP-27937

D-sub 9 ขา - สายครอส D-sub 9 ขา (2 ม.)

OP-80616 - คอนเนคเตอร์กลมแบบ 12 ขา - คอนเนคเตอร์แปลงสำหรับ D-sub 9 ขา (0.2 ม.)

OP-80616

คอนเนคเตอร์กลมแบบ 12 ขา - คอนเนคเตอร์แปลงสำหรับ D-sub 9 ขา (0.2 ม.)

SR-UR1 - ยูนิตการสื่อสารชนิด USB

SR-UR1

ยูนิตการสื่อสารชนิด USB