1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
  5. เลเซอร์เซนเซอร์ อเนกประสงค์

เลเซอร์เซนเซอร์ อเนกประสงค์

LR-T ซีรีส์

เลเซอร์เซนเซอร์อเนกประสงค์ LR-T ซีรีส์

คุณลักษณะ

ประสิทธิภาพการตรวจจับที่เหนือกว่า

ประสิทธิภาพการตรวจจับที่เหนือกว่า

เทคโนโลยีล้ำสมัยและคุณสมบัติที่ดัดแปลงได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย

ความสะดวกในการติดตั้งและการตั้งค่าที่ง่ายดาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

ความหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบ

ความหลากหลายที่ไม่มีใครเทียบ

ประยุกต์ใช้ได้ในการใช้งานทุกรูปแบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

การประยุกต์ใช้งานของผลิตภัณฑ์

การประยุกต์ใช้งานของผลิตภัณฑ์

เลเซอร์เซ็นเซอร์อเนกประสงค์สามารถตรวจจับได้สิ่งใดได้บ้าง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

คอนโทรลเลอร์แบบเซนเซอร์หลายตัว MU-N ซีรี่ ส์

เพิ่ มความสะดวกในการเข้าถึงด้วยคอนโทรลเลอร์แบบติดได

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแคตตาล็อก

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  • NU ซีรีส์ - ยูนิตการสื่อสารกับเครือข่าย

    ลดการใช้สายไฟและเวลาการติดตั้งลงอย่างมาก ใช้สายเคเบิลสื่อสารเพียงสายเดียวในการเดินสายระหว่าง PC/PLC และ NU ซีรีส์

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)