สายเคเบิลต่อขยาย ของหัวเซนเซอร์ (สำหรับ CL-S/CL-V) 15 ม. CL-CV15

CL-CV15 - สายเคเบิลต่อขยาย ของหัวเซนเซอร์ (สำหรับ CL-S/CL-V) 15 ม.

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

CL-CV15

ชนิด

สายเคเบิลต่อขยาย ของหัวเซนเซอร์ (สำหรับ CL-S/CL-V)

ความยาว

15 ม.

น้ำหนัก

250 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ