ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน

GT ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน GT ซีรีส์

33 ผลิตภัณฑ์

GT-71A - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN

GT-71A

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN

GT-71AP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP

GT-71AP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP

GT-72A - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN

GT-72A

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, NPN

GT-72AP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP

GT-72AP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดราง DIN, PNP

GT-75A - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN

GT-75A

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN

GT-75AP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP

GT-75AP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP

GT-76A - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN

GT-76A

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, NPN

GT-76AP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP

GT-76AP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, PNP

GT-A10 - หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม

GT-A10

หัวเซนเซอร์, รุ่นกระบอกลม

GT-H10L - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ

GT-H10L

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ

GT-H22L - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ

GT-H22L

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ

OP-85498 - สายต่อ M8 ชนิดตรงยาว 2m

OP-85498

สายต่อ M8 ชนิดตรงยาว 2m

OP-23188 - หน้าสัมผัสแบบเข็ม ยกเลิกการผลิต

OP-23188

หน้าสัมผัสแบบเข็ม

OP-25218 - คอนเนคเตอร์ต่อขยายสำหรับแอมพลิฟายเออร์ของราง DIN

OP-25218

คอนเนคเตอร์ต่อขยายสำหรับแอมพลิฟายเออร์ของราง DIN

OP-26751 - ยูนิตปิดท้าย (2 ชิ้น)

OP-26751

ยูนิตปิดท้าย (2 ชิ้น)

OP-60412 - ขายึดยูนิตการสื่อสาร

OP-60412

ขายึดยูนิตการสื่อสาร

OP-76876 - ขายึดเพื่อยึดแอมพลิฟายเออร์แผงควบคุม (1 ชิ้น)

OP-76876

ขายึดเพื่อยึดแอมพลิฟายเออร์แผงควบคุม (1 ชิ้น)

OP-76877 - ขายึดเพื่อยึดแอมพลิฟายเออร์ชนิดราง DIN (1 ชิ้น)

OP-76877

ขายึดเพื่อยึดแอมพลิฟายเออร์ชนิดราง DIN (1 ชิ้น)

OP-77678 - หน้าสัมผัส, ชนิดมาตรฐาน

OP-77678

หน้าสัมผัส, ชนิดมาตรฐาน

OP-77679 - หน้าสัมผัส, ชนิดหน้าเรียบ

OP-77679

หน้าสัมผัส, ชนิดหน้าเรียบ

OP-77680 - หน้าสัมผัส, ชนิดลูกกลิ้ง

OP-77680

หน้าสัมผัส, ชนิดลูกกลิ้ง

OP-77681 - หน้าสัมผัส, ชนิดเข็ม

OP-77681

หน้าสัมผัส, ชนิดเข็ม

OP-77682 - หน้าสัมผัส, ชนิด Superhard

OP-77682

หน้าสัมผัส, ชนิด Superhard

OP-77683 - หน้าสัมผัส, ชนิดออฟเซ็ต

OP-77683

หน้าสัมผัส, ชนิดออฟเซ็ต

OP-77684 - ตัวจัดระยะหน้าสัมผัส

OP-77684

ตัวจัดระยะหน้าสัมผัส

OP-80228 - หน้าสัมผัส, ชนิดฟลูออโรพลาสติก

OP-80228

หน้าสัมผัส, ชนิดฟลูออโรพลาสติก

OP-81970 - หน้าสัมผัส, ชนิดเซรามิค

OP-81970

หน้าสัมผัส, ชนิดเซรามิค

OP-82133 - ตัวควบคุมความเร็ว ยกเลิกการผลิต

OP-82133

ตัวควบคุมความเร็ว