รุ่น เครื่องจ่ายไฟแบบสลับได้ขนาดกะทัดรัด MS2 ซีรีส์

15 ผลิตภัณฑ์

MS2-H100 - กระแสเอาต์พุต 4.5 A, 100 W

MS2-H100

กระแสเอาต์พุต 4.5 A, 100 W

MS2-H150 - กระแสเอาต์พุต 6.5 A, 150 W

MS2-H150

กระแสเอาต์พุต 6.5 A, 150 W

MS2-H300 - กระแสเอาต์พุต 12.5 A, 300 W

MS2-H300

กระแสเอาต์พุต 12.5 A, 300 W

MS2-H50 - กระแสเอาต์พุต 2.1 A, 50 W

MS2-H50

กระแสเอาต์พุต 2.1 A, 50 W

MS2-H75 - กระแสเอาต์พุต 3.2 A, 75 W

MS2-H75

กระแสเอาต์พุต 3.2 A, 75 W

OP-42168 - ขายึดด้านหน้าสำหรับ MS-H50

OP-42168

ขายึดด้านหน้าสำหรับ MS-H50

OP-42169 - ขายึดด้านล่างสำหรับ MS-H50

OP-42169

ขายึดด้านล่างสำหรับ MS-H50

OP-42170 - ขายึดด้านข้างสำหรับ MS-H50

OP-42170

ขายึดด้านข้างสำหรับ MS-H50

OP-42172 - ตัวยึดด้านล่างสำหรับ 75/100 W ยกเลิกการผลิต

OP-42172

ตัวยึดด้านล่างสำหรับ 75/100 W

OP-42174 - ขายึดด้านหน้าสำหรับ 150 W

OP-42174

ขายึดด้านหน้าสำหรับ 150 W

OP-42175 - ขายึดด้านล่างสำหรับ 150 W

OP-42175

ขายึดด้านล่างสำหรับ 150 W

OP-42207 - ยูนิตทำงานแบบขนานสำหรับ MS ซีรีส์

OP-42207

ยูนิตทำงานแบบขนานสำหรับ MS ซีรีส์

OP-51624 - ตัวยึดด้านหน้าสำหรับ MS2-H50

OP-51624

ตัวยึดด้านหน้าสำหรับ MS2-H50

OP-51625 - ตัวยึดด้านล่างสำหรับ MS2-H50

OP-51625

ตัวยึดด้านล่างสำหรับ MS2-H50

OP-51626 - ตัวยึดด้านข้างสำหรับ MS2-H50

OP-51626

ตัวยึดด้านข้างสำหรับ MS2-H50

OP-51627 - ตัวยึดด้านหน้าสำหรับ MS2-H75/H100

OP-51627

ตัวยึดด้านหน้าสำหรับ MS2-H75/H100