รุ่น ดิจิตอล โฟโตอิเล็กทริค เซนเซอร์ PS-N ซีรีส์

32 ผลิตภัณฑ์

PS-N10 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child

PS-N10

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ยูนิต Zero-line Child

PS-N11CN - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN

PS-N11CN

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, NPN

PS-N11CP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP

PS-N11CP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Parent, PNP

PS-N11N - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN

PS-N11N

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, NPN

PS-N11P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP

PS-N11P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Parent, PNP

PS-N12CN - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN

PS-N12CN

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, NPN

PS-N12CP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP

PS-N12CP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดคอนเนคเตอร์ M8, ยูนิต Child, PNP

PS-N12N - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN

PS-N12N

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, NPN

PS-N12P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP

PS-N12P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดสายเคเบิล, ยูนิต Child, PNP

PS-05 - หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก

PS-05

หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก

PS-201 - หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล

PS-201

หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล

PS-201C - หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล

PS-201C

หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล

PS-202 - หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว

PS-202

หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, Slit ในตัว

PS-205 - หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล

PS-205

หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, ระยะไกล

PS-206 - หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ

PS-206

หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดทนทานต่อสภาพแวดล้อม, พื้นที่มุมมองแคบ

PS-45 - หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล

PS-45

หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล

PS-46 - หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง

PS-46

หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง

PS-47 - หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก

PS-47

หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก

PS-47C - หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก

PS-47C

หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ลำแสงขนาดเล็ก

PS-48 - หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก

PS-48

หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก

PS-49 - หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล

PS-49

หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล

PS-49C - หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล

PS-49C

หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล

PS-52 - หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง

PS-52

หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง

PS-52C - หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง

PS-52C

หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง

PS-55 - หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง

PS-55

หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง

PS-55C - หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง

PS-55C

หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง

PS-56 - หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง

PS-56

หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง

PS-58 - หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก

PS-58

หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, ทรงกระบอก