รุ่น ดิจิตอลอินดักทีฟ ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ EX-V ซีรีส์

22 ผลิตภัณฑ์

EX-V01E - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN

EX-V01E

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN

EX-V01P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

EX-V01P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

EX-V02E - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN

EX-V02E

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN

EX-V02P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

EX-V02P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

EX-V05E - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN

EX-V05E

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN

EX-V10E - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN

EX-V10E

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN

EX-V10P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

EX-V10P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต PNP

EX-V64E - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN

EX-V64E

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต NPN

OP-21445 - ตัวจัดระยะเซรามิคสำหรับการใช้งาน 0.5 มม & 1 มม.

OP-21445

ตัวจัดระยะเซรามิคสำหรับการใช้งาน 0.5 มม & 1 มม.

OP-21446 - ตัวจัดระยะเซรามิคสำหรับการใช้งาน 2 มม.

OP-21446

ตัวจัดระยะเซรามิคสำหรับการใช้งาน 2 มม.

OP-21447 - ตัวจัดระยะเซรามิคสำหรับการใช้งาน 5 มม.

OP-21447

ตัวจัดระยะเซรามิคสำหรับการใช้งาน 5 มม.

OP-21448 - ตัวจัดระยะเซรามิคสำหรับการใช้งาน 10 มม.

OP-21448

ตัวจัดระยะเซรามิคสำหรับการใช้งาน 10 มม.

OP-26401 - อะแดปเตอร์แปลง RS-232C (9 ขา) 

OP-26401

อะแดปเตอร์แปลง RS-232C (9 ขา)