รุ่น เลนส์ (สำหรับวิชันซิสเต็ม) CA-L ซีรีส์

110 ผลิตภัณฑ์

CA-LH12 - เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูง 12 มม.

CA-LH12

เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูง 12 มม.

CA-LH12G - เลนส์ 12 mm ความละเอียดสูง ความผิดเพี้ยนต่ำ และทนการสั่นสะเทือน ยกเลิกการผลิต

CA-LH12G

เลนส์ 12 mm ความละเอียดสูง ความผิดเพี้ยนต่ำ และทนการสั่นสะเทือน

CA-LH12P - เป็นไปตามมาตรฐาน IP64, เลนส์ที่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความละเอี ยดสูงและความบิดเบือนต่ำ (ระยะโฟกัส 12 มม.)

CA-LH12P

เป็นไปตามมาตรฐาน IP64, เลนส์ที่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความละเอี ยดสูงและความบิดเบือนต่ำ (ระยะโฟกัส 12 มม.)

CA-LH16 - เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูง 16 มม.

CA-LH16

เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูง 16 มม.

CA-LH16G - เลนส์ 16 mm ความละเอียดสูง ความผิดเพี้ยนต่ำ และทนการสั่นสะเทือน ยกเลิกการผลิต

CA-LH16G

เลนส์ 16 mm ความละเอียดสูง ความผิดเพี้ยนต่ำ และทนการสั่นสะเทือน

CA-LH16P - เป็นไปตามมาตรฐาน IP64, เลนส์ที่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความละเอี ยดสูงและความบิดเบือนต่ำ (ระยะโฟกัส 16 มม.)

CA-LH16P

เป็นไปตามมาตรฐาน IP64, เลนส์ที่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความละเอี ยดสูงและความบิดเบือนต่ำ (ระยะโฟกัส 16 มม.)

CA-LH25 - เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูง 25 มม.

CA-LH25

เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูง 25 มม.

CA-LH25G - เลนส์ 25 mm ความละเอียดสูง ความผิดเพี้ยนต่ำ และทนการสั่นสะเทือน ยกเลิกการผลิต

CA-LH25G

เลนส์ 25 mm ความละเอียดสูง ความผิดเพี้ยนต่ำ และทนการสั่นสะเทือน

CA-LH25P - เป็นไปตามมาตรฐาน IP64, เลนส์ที่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความละเอี ยดสูงและความบิดเบือนต่ำ (ระยะโฟกัส 25 มม.)

CA-LH25P

เป็นไปตามมาตรฐาน IP64, เลนส์ที่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความละเอี ยดสูงและความบิดเบือนต่ำ (ระยะโฟกัส 25 มม.)

CA-LH35 - เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูง 35 มม.

CA-LH35

เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูง 35 มม.

CA-LH35G - เลนส์ 35 mm ความละเอียดสูง ความผิดเพี้ยนต่ำ และทนการสั่นสะเทือน ยกเลิกการผลิต

CA-LH35G

เลนส์ 35 mm ความละเอียดสูง ความผิดเพี้ยนต่ำ และทนการสั่นสะเทือน

CA-LH35P - เป็นไปตามมาตรฐาน IP64, เลนส์ที่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความละเอี ยดสูงและความบิดเบือนต่ำ (ระยะโฟกัส 35 มม.)

CA-LH35P

เป็นไปตามมาตรฐาน IP64, เลนส์ที่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความละเอี ยดสูงและความบิดเบือนต่ำ (ระยะโฟกัส 35 มม.)

CA-LH4 - เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูง 4 มม.

CA-LH4

เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูง 4 มม.

CA-LH50 - เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูง 50 มม.

CA-LH50

เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูง 50 มม.

CA-LH50G - เลนส์ 50 mm ความละเอียดสูง ความผิดเพี้ยนต่ำ และทนการสั่นสะเทือน ยกเลิกการผลิต

CA-LH50G

เลนส์ 50 mm ความละเอียดสูง ความผิดเพี้ยนต่ำ และทนการสั่นสะเทือน

CA-LH50P - เป็นไปตามมาตรฐาน IP64, เลนส์ที่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความละเอี ยดสูงและความบิดเบือนต่ำ (ระยะโฟกัส 50 มม.)

CA-LH50P

เป็นไปตามมาตรฐาน IP64, เลนส์ที่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความละเอี ยดสูงและความบิดเบือนต่ำ (ระยะโฟกัส 50 มม.)

CA-LH5P - เป็นไปตามมาตรฐาน IP64, เลนส์ที่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความละเอี ยดสูงและความบิดเบือนต่ำ (ระยะโฟกัส 5 มม.)

CA-LH5P

เป็นไปตามมาตรฐาน IP64, เลนส์ที่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความละเอี ยดสูงและความบิดเบือนต่ำ (ระยะโฟกัส 5 มม.)

CA-LH75 - เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูง 75 มม.

CA-LH75

เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูง 75 มม.

CA-LH8 - เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูง 8 มม.

CA-LH8

เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูง 8 มม.

CA-LH8G - เลนส์ 8 mm ความละเอียดสูง ความผิดเพี้ยนต่ำ และทนการสั่นสะเทือน ยกเลิกการผลิต

CA-LH8G

เลนส์ 8 mm ความละเอียดสูง ความผิดเพี้ยนต่ำ และทนการสั่นสะเทือน

CA-LH8P - เป็นไปตามมาตรฐาน IP64, เลนส์ที่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความละเอี ยดสูงและความบิดเบือนต่ำ (ระยะโฟกัส 8 มม.)

CA-LH8P

เป็นไปตามมาตรฐาน IP64, เลนส์ที่มีความต้านทานต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความละเอี ยดสูงและความบิดเบือนต่ำ (ระยะโฟกัส 8 มม.)

CA-LHE12 - เลนส์ C Mount ความละเอียดสูงสุด

CA-LHE12

เลนส์ C Mount ความละเอียดสูงสุด

CA-LHE16 - เลนส์ C Mount ความละเอียดสูงสุด

CA-LHE16

เลนส์ C Mount ความละเอียดสูงสุด

CA-LHE25 - เลนส์ C Mount ความละเอียดสูงสุด

CA-LHE25

เลนส์ C Mount ความละเอียดสูงสุด

CA-LHE35 - เลนส์ C Mount ความละเอียดสูงสุด

CA-LHE35

เลนส์ C Mount ความละเอียดสูงสุด

CA-LHE50 - เลนส์ C Mount ความละเอียดสูงสุด

CA-LHE50

เลนส์ C Mount ความละเอียดสูงสุด

CA-LHR12 - เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูงพิเศษ 12 มม.

CA-LHR12

เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูงพิเศษ 12 มม.

CA-LHR16 - เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูงพิเศษ 16 มม.

CA-LHR16

เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูงพิเศษ 16 มม.

CA-LHR25 - เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูงพิเศษ 25 มม.

CA-LHR25

เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูงพิเศษ 25 มม.

CA-LHR35 - เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูงพิเศษ 35 มม.

CA-LHR35

เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูงพิเศษ 35 มม.

CA-LHR5 - เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูงพิเศษ 5 มม.

CA-LHR5

เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูงพิเศษ 5 มม.

CA-LHR50 - เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูงพิเศษ 50 มม.

CA-LHR50

เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูงพิเศษ 50 มม.

CA-LHR8 - เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูงพิเศษ 8 มม.

CA-LHR8

เลนส์ความเบี่ยงเบนต่ำความละเอียดสูงพิเศษ 8 มม.

CA-LHS16 - เลนส์ที่มีความละเอียดสูง

CA-LHS16

เลนส์ที่มีความละเอียดสูง

CA-LHS25 - เลนส์ที่มีความละเอียดสูง

CA-LHS25

เลนส์ที่มีความละเอียดสูง

CA-LHS50 - เลนส์ที่มีความละเอียดสูง

CA-LHS50

เลนส์ที่มีความละเอียดสูง

CA-LHS8 - เลนส์ที่มีความละเอียดสูง

CA-LHS8

เลนส์ที่มีความละเอียดสูง

CA-LHT18 - เลนส์ความละเอียดสูงและความผิดเพี้ยนต่ำขนาด 2 นิ้ว 18 มม.

CA-LHT18

เลนส์ความละเอียดสูงและความผิดเพี้ยนต่ำขนาด 2 นิ้ว 18 มม.

CA-LHT25 - เลนส์ความละเอียดสูงและความผิดเพี้ยนต่ำขนาด 2 นิ้ว 25 มม.

CA-LHT25

เลนส์ความละเอียดสูงและความผิดเพี้ยนต่ำขนาด 2 นิ้ว 25 มม.

CA-LHT35 - เลนส์ความละเอียดสูงและความผิดเพี้ยนต่ำขนาด 2 นิ้ว 35 มม.

CA-LHT35

เลนส์ความละเอียดสูงและความผิดเพี้ยนต่ำขนาด 2 นิ้ว 35 มม.

CA-LHW12 - เลนส์ 12 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW12

เลนส์ 12 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW16 - เลนส์ 16 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW16

เลนส์ 16 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW25 - เลนส์ 25 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW25

เลนส์ 25 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW35 - เลนส์ 35 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW35

เลนส์ 35 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW50 - เลนส์ 50 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW50

เลนส์ 50 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW8 - เลนส์ 8 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LHW8

เลนส์ 8 มม. สำหรับกล้องสแกนในสายพานลำเลียง 2K/4K

CA-LMH05 - เลนส์มาโคร Telecentric ความละเอียดสูง มาตรฐาน 0.5x

CA-LMH05

เลนส์มาโคร Telecentric ความละเอียดสูง มาตรฐาน 0.5x

CA-LMH10 - เลนส์มาโคร Telecentric ความละเอียดสูง มาตรฐาน 1.0x

CA-LMH10

เลนส์มาโคร Telecentric ความละเอียดสูง มาตรฐาน 1.0x

CA-LMH20 - เลนส์มาโคร Telecentric ความละเอียดสูง

CA-LMH20

เลนส์มาโคร Telecentric ความละเอียดสูง

CA-LMHA05 - เลนส์มาโคร Telecentric ความละเอียดสูง โคแอกเซียล 0.5x

CA-LMHA05

เลนส์มาโคร Telecentric ความละเอียดสูง โคแอกเซียล 0.5x

CA-LMHA10 - เลนส์มาโคร Telecentric ความละเอียดสูง โคแอกเซียล 1.0x

CA-LMHA10

เลนส์มาโคร Telecentric ความละเอียดสูง โคแอกเซียล 1.0x

CA-LMHA20 - เลนส์มาโคร Telecentric ความละเอียดสูง โคแอกเซียล 2x

CA-LMHA20

เลนส์มาโคร Telecentric ความละเอียดสูง โคแอกเซียล 2x

CA-LMHE0510 - เลนส์มาโคร Telecentric 0.5-1.0x รองรับ 4/3"

CA-LMHE0510

เลนส์มาโคร Telecentric 0.5-1.0x รองรับ 4/3"

CA-LMHE20 - เลนส์มาโคร Telecentric 2x รองรับ 4/3"

CA-LMHE20

เลนส์มาโคร Telecentric 2x รองรับ 4/3"

CA-LMHR04 - เลนส์มาโคร Telecentric ความละเอียดสูงพิเศษ

CA-LMHR04

เลนส์มาโคร Telecentric ความละเอียดสูงพิเศษ

CA-LMHR08 - เลนส์มาโคร Telecentric แบบตรง 0.8x ความละเอียดสูงพิเศษ

CA-LMHR08

เลนส์มาโคร Telecentric แบบตรง 0.8x ความละเอียดสูงพิเศษ

CA-LMHR13 - เลนส์มาโคร Telecentric แบบตรง 1.3x ความละเอียดสูงพิเศษ

CA-LMHR13

เลนส์มาโคร Telecentric แบบตรง 1.3x ความละเอียดสูงพิเศษ

CA-LMHR20 - เลนส์มาโคร Telecentric แบบตรง 2x ความละเอียดสูงพิเศษ

CA-LMHR20

เลนส์มาโคร Telecentric แบบตรง 2x ความละเอียดสูงพิเศษ

CA-LMHR40 - เลนส์มาโคร Telecentric 4x ความละเอียดสูงพิเศษ

CA-LMHR40

เลนส์มาโคร Telecentric 4x ความละเอียดสูงพิเศษ

CA-LF25 - ฟิลเตอร์ป้องกัน ɸ25.5

CA-LF25

ฟิลเตอร์ป้องกัน ɸ25.5

CA-LF27 - ฟิลเตอร์ป้องกัน ɸ27.0

CA-LF27

ฟิลเตอร์ป้องกัน ɸ27.0

CA-LF27Y - ฟิลเตอร์ตัดแสงสีน้ำเงิน M27P0.5

CA-LF27Y

ฟิลเตอร์ตัดแสงสีน้ำเงิน M27P0.5

CA-LF30 - ฟิลเตอร์ป้องกัน ɸ30.5

CA-LF30

ฟิลเตอร์ป้องกัน ɸ30.5

CA-LF30R - ฟิลเตอร์ตัดคม M30.5P0.5 ยกเลิกการผลิต

CA-LF30R

ฟิลเตอร์ตัดคม M30.5P0.5

CA-LF30Y - ฟิลเตอร์ตัดแสงสีน้ำเงิน M30.5P0.5

CA-LF30Y

ฟิลเตอร์ตัดแสงสีน้ำเงิน M30.5P0.5

CA-LF34 - ฟิลเตอร์ป้องกัน M34P0.5

CA-LF34

ฟิลเตอร์ป้องกัน M34P0.5

CA-LF34R - ฟิลเตอร์ตัดคม M34P0.5 ยกเลิกการผลิต

CA-LF34R

ฟิลเตอร์ตัดคม M34P0.5

CA-LF34Y - ฟิลเตอร์ตัดแสงสีน้ำเงิน M34P0.5 ยกเลิกการผลิต

CA-LF34Y

ฟิลเตอร์ตัดแสงสีน้ำเงิน M34P0.5

CA-LF37R - ฟิลเตอร์ตัดคม M37.5P0.5 ยกเลิกการผลิต

CA-LF37R

ฟิลเตอร์ตัดคม M37.5P0.5

CA-LF37Y - ฟิลเตอร์ตัดแสงสีน้ำเงิน M37.5P0.5 ยกเลิกการผลิต

CA-LF37Y

ฟิลเตอร์ตัดแสงสีน้ำเงิน M37.5P0.5

CA-LF40R - ฟิลเตอร์ตัดคม M40.5P0.5 ยกเลิกการผลิต

CA-LF40R

ฟิลเตอร์ตัดคม M40.5P0.5

CA-LF40Y - ฟิลเตอร์ตัดแสงสีน้ำเงิน M40.5P0.5 ยกเลิกการผลิต

CA-LF40Y

ฟิลเตอร์ตัดแสงสีน้ำเงิน M40.5P0.5

CA-LF43 - ฟิลเตอร์ป้องกัน M43P0.75

CA-LF43

ฟิลเตอร์ป้องกัน M43P0.75

CA-LF43R - ฟิลเตอร์ตัดคม M43P0.75 ยกเลิกการผลิต

CA-LF43R

ฟิลเตอร์ตัดคม M43P0.75

CA-LF43Y - ฟิลเตอร์ตัดแสงสีน้ำเงิน M43P0.75 ยกเลิกการผลิต

CA-LF43Y

ฟิลเตอร์ตัดแสงสีน้ำเงิน M43P0.75

OP-51500 - แหวนการถ่ายภาพระยะใกล้แบบพิเศษสำหรับกล้องอัลตร้าคอมแพค: 5 mm

OP-51500

แหวนการถ่ายภาพระยะใกล้แบบพิเศษสำหรับกล้องอัลตร้าคอมแพค: 5 mm

OP-51501 - แหวนการถ่ายภาพระยะใกล้แบบพิเศษสำหรับกล้องอัลตร้าคอมแพค: 10 mm

OP-51501

แหวนการถ่ายภาพระยะใกล้แบบพิเศษสำหรับกล้องอัลตร้าคอมแพค: 10 mm

OP-51502 - ตัวกรองโพลาไรเซชันแบบพิเศษสำหรับกล้องอัลตราคอมแพค

OP-51502

ตัวกรองโพลาไรเซชันแบบพิเศษสำหรับกล้องอัลตราคอมแพค

OP-51503 - ชุดอุปกรณ์ตรวจจับด้านข้างสำหรับเลนส์

OP-51503

ชุดอุปกรณ์ตรวจจับด้านข้างสำหรับเลนส์

OP-51590 - แหวนต่อขยาย ɸ12 5-มม. ยกเลิกการผลิต

OP-51590

แหวนต่อขยาย ɸ12 5-มม.

OP-51591 - แหวนต่อขยาย ɸ12 10-มม. ยกเลิกการผลิต

OP-51591

แหวนต่อขยาย ɸ12 10-มม.

OP-51592 - ชุดประกอบด้านข้าง ɸ12 ยกเลิกการผลิต

OP-51592

ชุดประกอบด้านข้าง ɸ12

OP-51603 - ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์ ɸ25.5 สำหรับเลนส์

OP-51603

ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์ ɸ25.5 สำหรับเลนส์

OP-51612 - ชุดวงแหวนสำหรับซูมสำหรับกล้องแบบการยึด C

OP-51612

ชุดวงแหวนสำหรับซูมสำหรับกล้องแบบการยึด C

OP-54029 - ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์ ɸ27.0 สำหรับเลนส์

OP-54029

ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์ ɸ27.0 สำหรับเลนส์

OP-54030 - ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์ ɸ30.5 สำหรับเลนส์

OP-54030

ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์ ɸ30.5 สำหรับเลนส์

OP-66830 - แหวนการถ่ายภาพระยะใกล้แบบพิเศษสำหรับกล้องอัลตร้าคอมแพค:

OP-66830

แหวนการถ่ายภาพระยะใกล้แบบพิเศษสำหรับกล้องอัลตร้าคอมแพค:

OP-66831 - แหวนการถ่ายภาพระยะใกล้แบบพิเศษสำหรับกล้องอัลตร้าคอมแพค:

OP-66831

แหวนการถ่ายภาพระยะใกล้แบบพิเศษสำหรับกล้องอัลตร้าคอมแพค:

OP-66832 - ตัวกรองโพลาไรเซชันแบบพิเศษสำหรับกล้องอัลตราคอมแพค

OP-66832

ตัวกรองโพลาไรเซชันแบบพิเศษสำหรับกล้องอัลตราคอมแพค

OP-66833 - ชุดอุปกรณ์ตรวจจับด้านข้างสำหรับเลนส์

OP-66833

ชุดอุปกรณ์ตรวจจับด้านข้างสำหรับเลนส์

OP-66857 - แหวนต่อขยาย ɸ17 5-มม. ยกเลิกการผลิต

OP-66857

แหวนต่อขยาย ɸ17 5-มม.

OP-66858 - แหวนต่อขยาย ɸ17 10-มม. ยกเลิกการผลิต

OP-66858

แหวนต่อขยาย ɸ17 10-มม.

OP-66859 - ชุดประกอบด้านข้าง ɸ17 ยกเลิกการผลิต

OP-66859

ชุดประกอบด้านข้าง ɸ17

OP-87337 - ขาตั้งเฉพาะสำหรับยึด CA-LM0210/LML0210

OP-87337

ขาตั้งเฉพาะสำหรับยึด CA-LM0210/LML0210

OP-87524 - ขาตั้งเฉพาะสำหรับยึด CA-LM0307

OP-87524

ขาตั้งเฉพาะสำหรับยึด CA-LM0307

OP-87893 - ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์ M34P0.5

OP-87893

ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์ M34P0.5

OP-87894 - ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์ M43P0.75

OP-87894

ฟิลเตอร์แบบโพลาไรซ์ M43P0.75

OP-87896 - สำหรับไฟสปอตไลต์ อะแดปเตอร์เลนส์ C-Mount

OP-87896

สำหรับไฟสปอตไลต์ อะแดปเตอร์เลนส์ C-Mount