เครื่องวิเคราะห์ธาตุ ด้วยเลเซอร์

EA-300 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

เครื่องวิเคราะห์ธาตุ ด้วยเลเซอร์ EA-300 ซีรีส์

ตรวจสอบธาตุ และระบุวัสดุ ได้ทันที

  • การวิเคราะห์ธาตุในคลิกเดียว
  • ไม่ต้องมีกระบวนการจัดเตรียมหรือใช้สุญญากาศ
  • ระบุวัสดุโดยอัตโนมัติ

EA-300 ซีรีส์ - เครื่องวิเคราะห์ธาตุ ด้วยเลเซอร์

ขอแนะนำเครื่องวิเคราะห์ธาตุสำหรับใช้งานร่วมกับไมโครสโคป VHX-7000 เพียงวางชิ้นงานบนแท่นวางก็สามารถวิเคราะห์ธาตุได้โดยไม่ต้องมีขั้นตอนการทำลาย การสะสมของตะกอน หรือใช้สุญญากาศ คำแนะนำจาก AI จะช่วยให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถระบุธาตุ สารประกอบ วัสดุ และสิ่งแปลกปลอมได้

คุณลักษณะ

ระบุธาตุและวัสดุได้โดยตรงจากไมโครสโคปของคุณ

การทำงานด้วยวิธีวางและวิเคราะห์

ดำเนินการวิเคราะห์ธาตุได้ในคลิกเดียว
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนจากการตรวจสอบผ่านภาพขยายเป็นการวิเคราะห์ธาตุได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องปรับแนวใหม่หรือโฟกัสเลนส์ใกล้วัตถุของเลเซอร์

ไม่ต้องมีกระบวนการจัดเตรียมหรือใช้สุญญากาศ

พััลส์์เลเซอร์์นาโนวิินาทีี / การปล่่อยพลาสมา

การวิเคราะห์ที่รองรับได้ทุกขนาดโดยไม่ต้องดัดแปลงหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชิ้นงาน
ไม่ต้องผ่านการนำไฟฟ้าหรือการใช้สุญญากาศสำหรับการวิเคราะห์

ระบุวัสดุโดยอัตโนมัติ

ระบบจะวิเคราะห์องค์ประกอบที่ตรวจพบ
ระบบจะแนะนำวัสดุที่เป็นไปได้มากที่สุดในทันที

การทำงานที่ผสานกับ AI จะช่วยแนะนำวัสดุที่ตรวจพบได้มากที่สุด
โดยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญจะถูกจัดเรียงตามลำดับชั้นเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบชื่อเฉพาะ ชื่อทั่วไป และคำอธิบาย นอกจากนี้ยังมีฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการรวบรวมผลการวิเคราะห์ภายในองค์กรไว้เป็นประวัติเพื่อใช้อ้างอิงเมื่อตรวจพบ