ไฟ LumiTrax™ ขนาดใหญ่ 400 มม CA-DQW40X

CA-DQW40X - ไฟ LumiTrax™ ขนาดใหญ่ 400 มม

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

  • CE Marking
  • CSA

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ