ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย PNP LR-XN12P

LR-XN12P - ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์ แบบ CMOS รุ่นแยกแอมพลิฟายเออร์ ยูนิต แอมพลิฟาย เออร์ ชนิดสายเคเบิล ยูนิตขยาย PNP

  • CE Marking
  • CSA

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

LR-XN12P

ชนิด

เอาต์พุต PNP

สายเคเบิล/คอนเนคเตอร์

สายเคเบิล

ยูนิตหลัก/ยูนิตขยาย

ยูนิตขยาย

จำนวนเอาต์พุตควบคุม

2

จำนวนอินพุตภายนอก

1

เวลาตอบสนอง

เลือกได้ระหว่าง 500 μs*1/1 ms/3 ms/10 ms/200 ms

IO-Link

ฟังก์ชัน

ฟังก์ชันไทม์เมอร์

Timer OFF/Off-delay/On-delay/One-shot/On-Off delay/On-delay One-shot

อินพุต/เอาต์พุต

เอาต์พุตควบคุม

Open collector, ไม่เกิน 30 VDC, N.O./N.C.
เมื่อใช้เป็นยูนิตเดี่ยว: 100 mA หรือต่ำกว่าสำหรับ 1 เอาต์พุต; 100 mA หรือต่ำกว่าสำหรับ 2 เอาต์พุต; เมื่อขยายด้วยหลายยูนิต: 50 mA หรือต่ำกว่าสำหรับ 1 เอาต์พุต
แรงดันตกค้าง PNP: 1.6 V หรือต่ำกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต: 10 mA หรือต่ำกว่า)/2.2 V หรือต่ำกว่า (กระแสไฟฟ้าเอาต์พุต: 10 ถึง 100 mA)

อินพุตภายนอก

เลือกได้ระหว่าง ตั้งค่าภายนอก/ปิดเลเซอร์/การปรับค่าให้เป็นศูนย์/รีเซ็ตค่าที่คงไว้/แจ้งเตือนแบบไจโร RST
กระแสไฟลัดวงจร - PNP: 2 mA หรือต่ำกว่า
เวลาอินพุต: เวลาอินพุต ON 3 ms หรือสูงกว่า, OFF 20 ms หรือสูงกว่า (ON 25 ms หรือสูงกว่า, OFF 25 ms หรือสูงกว่าเมื่อเลือกตั้งค่าภายนอกเท่านั้น)

การขยายยูนิต

ต่อขยายได้สูงสุด 8 ยูนิต (รวมยูนิตหลัก, เชื่อมต่อได้ทั้งหมด 9 ยูนิต)
แต่จะสามารถต่อขยายได้สูงสุด 16 ยูนิตเมื่อใช้ LR-XN10 สำหรับการต่อขยายด้วย NU ซีรีส์

วงจรป้องกัน

ป้องกันการต่อไฟสลับขั้ว, ป้องกันกระแสเอาต์พุตเกิน, ป้องกันกระแสเอาต์พุตกระชาก, ป้องกันการต่อเอาต์พุตสลับขั้ว

จำนวนอุปกรณ์ป้องกันการรบกวนระหว่างกัน

เลือกได้ระหว่าง OFF/4 ยูนิต/8 ยูนิต*2

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟ

16 ถึง 30 VDC*3 (รวมการกระเพื่อม 10% ripple (P-P) หรือต่ำกว่า), Class 2

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

ในระหว่างการทำงานปกติ: 1150 mW (47 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 64 mA หรือต่ำกว่าที่ 16 V), ECO ON/ทั้งหมด: 985 mW (40 mA หรือต่ำกว่าที่ 24 V, 53 mA หรือต่ำกว่าที่ 16V) (ไม่รวมกระแสโหลด)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

−20ถึง +55°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง) *4

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85% RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 500 Hz ความหนาแน่นสเปกตรัมพลังงาน: 0.816 G2/Hz; ทิศทางแกน X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

500 m/s2 (50G); 3 ครั้งในแต่ละแกน X, Y และ Z

วัสดุโครงสร้าง

ยูนิตหลักและฝาปิด: Polycarbonate

อุปกรณ์เสริม

คู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน

น้ำหนัก

ประมาณ 70 กรัม

*1 หากเลือก 500 μs จะมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้
· สามารถทำการปรับเทียบได้ 2 จุดเท่านั้น
· การตั้งค่าการมาสก์ช่วงการตรวจจับจะเกิดขึ้นระหว่างการปรับเทียบ (ไม่รองรับการตั้งค่าด้วยตนเองของช่วงการมาสก์)
· เอาต์พุต 2 จะจำกัดเฉพาะเอาต์พุตแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและปัญหาแบบไจโร รวมถึงไม่สามารถใช้มาตรฐาน/พื้นที่ได้
· ไม่รองรับฟังก์ชันการป้องกันการรบกวนระหว่างกัน
*2 การเลือกยูนิตป้องกันการรบกวนระหว่างกัน 4 หรือ 8 ยูนิตจะทำให้เวลาตอบสนองเปลี่ยนไปดังนี้: เลือก 4 ยูนิต: เลือกได้ระหว่าง 6 ms/18 ms/60 ms/1.2 วินาที; เลือก 8 ยูนิต: เลือกได้ระหว่าง 12 ms/36 ms/120 ms/2.4 วินาที
*3 เมื่อขยายระบบด้วยยูนิตขยาย 4 ยูนิตหรือสูงกว่า ให้ใช้แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ 20 V หรือสูงกว่า
*4 ขยายด้วย 1 หรือ 2 ยูนิต: −20 ถึง +55°C; ขยายด้วย 3 ถึง 10 ยูนิต: -20 ถึง +50°C, ขยายด้วย 11 ถึง 16 ยูนิต: -20 ถึง +45°C

รุ่นอื่นๆ