เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต ชนิดหัวฉีดขนาดกะทัดรัด

SJ-LM ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

สายเคเบิลจ่ายไฟสำหรับ ชนิดหัวฉีด/ท่อ (10 ม.) OP-88412

OP-88412 - สายเคเบิลจ่ายไฟสำหรับ ชนิดหัวฉีด/ท่อ (10 ม.)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

  • CE Marking

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ