ไฟวงแหวนอัจฉริยะความเข้มสูง (ใกล้อินฟราเรด) CA-DEIR10X

CA-DEIR10X - ไฟวงแหวนอัจฉริยะความเข้มสูง (ใกล้อินฟราเรด)

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • CSA

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ