พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงที่ติดตั้งได้อย่างอิสระ

SJ-F300 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงที่ติดตั้งได้อย่างอิสระ SJ-F300 ซีรีส์

ระบบกำจัดไฟฟ้าสถิตที่รวดเร็วขึ้น 2 เท่า และกว้างขึ้น 2 เท่า

พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตกำลังแรงสูงพร้อมรูปแบบการติดตั้งอิสระ

SJ-F300 ซีรีส์ - พัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตความเร็วสูงที่ติดตั้งได้อย่างอิสระ

กำจัดไฟฟ้าสถิตได้เป็นบริเวณกว้าง 400 มม. ที่ระยะการติดตั้ง 200 ถึง 1000 มม. เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้แรงดันลม SJ-F300 จึงเหมาะสำหรับใช้งานบนโต๊ะทำงาน

คุณลักษณะ

พื้นที่กว้างขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป

พัดลมกำลังแรงสูงที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างทำให้มีพื้นที่ในการกำจัดไฟฟ้าสถิตมากกว่ารุ่นทั่วไปถึงสองเท่า
พัดลมกำลังแรงสูงที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างจะสร้างปริมาณลมได้มากกว่าพัดลมรุ่นทั่วไปถึงสามเท่า นอกจากนี้ โครงสร้างที่ช่วยลดการสูญเสียยังทำให้แรงต้านอากาศลดลงน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งแม้ว่าจะมีขนาดเล็ก แต่ SJ-F300 ซีรีส์ยังมีพื้นที่ในการกำจัดไฟฟ้าสถิตมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป มีประสิทธิภาพในการกำจัดไฟฟ้าสถิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการประกอบเซลลูลาร์หรือจากชิ้นส่วนประกอบความแม่นยำสูง

เร็วขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป

ช่องลมความเร็วสูงแบบตรงทำให้กำจัดไฟฟ้าสถิตรวดเร็วกว่ารุ่นทั่วไปสองเท่า
ช่องลมแบบตรงที่ลมผ่านได้ด้วยความเร็วสูงที่พัฒนาขึ้นใหม่จะช่วยให้ SJ-F300 ซีรีส์สามารถส่งไอออนในอากาศที่สร้างขึ้นจากการปล่อยประจุไฟฟ้าแบบ Corona ไปยังพื้นที่ระยะไกลได้โดยตรงโดยไม่ทำให้เกิดการกระจาย การกำจัดไฟฟ้าสถิตระยะไกลด้วยความเร็วสูงสามารถทำได้ในกระบวนการติดฉลากบรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุ (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร)

การตรวจวัดและการส่งข้อมูลกลับโดยอัตโนมัติในตัวด้วยวิธีการ I.C.C.

วิธีกำร I.C.C. จะช่วยรักษาสมดุลของไอออนตามปริมาณประจุไฟฟ้าสถิตที่ตรวจพบ จึงไม่ต้องอาศัยการปรับแต่งเพิ่มเติมในระหว่างการติดตั้งหรือการบำรุงรักษา วิธีนี้ยังช่วยกำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วย

การเชื่อมต่อพัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิด I.C.C. ห้าเครื่องเข้ากับคอนโทรลเลอร์เครื่องเดียวได้เป็นรุ่นแรกของโลก

ครั้งแรกในโลกที่สามารถเชื่อมต่อพัดลมกำจัดไฟฟ้าสถิตชนิด I.C.C. ได้ถึงห้าเครื่องกับคอนโทรลเลอร์เครื่องเดียว
พัดลมแต่ละตัวมีการติดตั้งระบบควบคุม I.C.C. ไว้ ทำให้พัดลมสามารถจ่ายไอออนตามระดับประจุไฟฟ้าเมื่อกำจัดไฟฟ้าสถิตในหลายพื้นที่พร้อมกันได้ เช่น ในกระบวนการผลิตเซลล์ และเมื่อมีการกำจัดไฟฟ้าสถิตโดยผู้ตรวจสอบหลายราย เช่น ในกระบวนการตรวจสอบ ทำให้สามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด