รุ่น เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D SR-2000 ซีรีส์

33 ผลิตภัณฑ์

SR-2000 - เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D

SR-2000

เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D

SR-2000W - เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D

SR-2000W

เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D

SR-H6W - ซอฟต์แวร์การตั้งค่า (AutoID Network Navigator) ยกเลิกการผลิต

SR-H6W

ซอฟต์แวร์การตั้งค่า (AutoID Network Navigator)

OP-87224 - สายเคเบิลควบคุม 2 ม.

OP-87224

สายเคเบิลควบคุม 2 ม.

OP-87225 - สายเคเบิลควบคุม 5 ม.

OP-87225

สายเคเบิลควบคุม 5 ม.

OP-87226 - สายเคเบิลควบคุม 10 ม.

OP-87226

สายเคเบิลควบคุม 10 ม.

OP-87230 - สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ NFPA79 ได้) 2 ม.

OP-87230

สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ NFPA79 ได้) 2 ม.

OP-87231 - สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ NFPA79 ได้) 5 ม.

OP-87231

สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ NFPA79 ได้) 5 ม.

OP-87232 - สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ NFPA79 ได้) 10 ม.

OP-87232

สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ NFPA79 ได้) 10 ม.

OP-87353 - สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 2 ม.

OP-87353

สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 2 ม.

OP-87354 - สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 5 ม.

OP-87354

สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 5 ม.

OP-87355 - สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 10 ม.

OP-87355

สายเคเบิลควบคุม, ใช้ได้ร่วมกับ NFPA79, 10 ม.

OP-87527 - สายเคเบิลควบคุม ตามมาตรฐาน NFPA79 พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 2 ม.

OP-87527

สายเคเบิลควบคุม ตามมาตรฐาน NFPA79 พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 2 ม.

OP-87528 - สายเคเบิลควบคุม ตามมาตรฐาน NFPA79 พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 5 ม.

OP-87528

สายเคเบิลควบคุม ตามมาตรฐาน NFPA79 พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 5 ม.

OP-87529 - สายเคเบิลควบคุม ตามมาตรฐาน NFPA79 พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 10 ม.

OP-87529

สายเคเบิลควบคุม ตามมาตรฐาน NFPA79 พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 10 ม.

OP-88301 - สายเคเบิล Ethernet (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 2 ม.

OP-88301

สายเคเบิล Ethernet (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 2 ม.

OP-88302 - สายเคเบิล Ethernet (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 5 ม.

OP-88302

สายเคเบิล Ethernet (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 5 ม.

OP-88303 - สายเคเบิล Ethernet (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 10 ม.

OP-88303

สายเคเบิล Ethernet (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 10 ม.

OP-88304 - สายเคเบิลควบคุม (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 2 ม.

OP-88304

สายเคเบิลควบคุม (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 2 ม.

OP-88305 - สายเคเบิลควบคุม (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 5 ม.

OP-88305

สายเคเบิลควบคุม (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 5 ม.

OP-88306 - สายเคเบิลควบคุม (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 10 ม.

OP-88306

สายเคเบิลควบคุม (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 10 ม.

OP-88307 - สายเคเบิลควบคุม (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 2 ม.

OP-88307

สายเคเบิลควบคุม (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 2 ม.

OP-88308 - สายเคเบิลควบคุม (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 5 ม.

OP-88308

สายเคเบิลควบคุม (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 5 ม.

OP-88309 - สายเคเบิลควบคุม (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 10 ม.

OP-88309

สายเคเบิลควบคุม (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา พร้อมคอนเนคเตอร์ D-sub 9 ขา 10 ม.

SR-20AL - ชุดประกอบโคมไฟ (SR-2000 ซีรีส์ ออกแบบพิเศษ)

SR-20AL

ชุดประกอบโคมไฟ (SR-2000 ซีรีส์ ออกแบบพิเศษ)

OP-88176 - ฟิลเตอร์แบบ โพลาไรซ์ (SR-2000 ซีรีส์ อะไหล่)

OP-88176

ฟิลเตอร์แบบ โพลาไรซ์ (SR-2000 ซีรีส์ อะไหล่)

OP-88256 - ฟิลเตอร์แบบ โพลาไรซ์ (SR-2000 ซีรีส์ สำหรับ การให้แสงเต็มที่)

OP-88256

ฟิลเตอร์แบบ โพลาไรซ์ (SR-2000 ซีรีส์ สำหรับ การให้แสงเต็มที่)

SR-20AH - ชุดประกอบเลนส์ความละเอียดสูง

SR-20AH

ชุดประกอบเลนส์ความละเอียดสูง

SR-UR1 - ยูนิตการสื่อสารชนิด USB

SR-UR1

ยูนิตการสื่อสารชนิด USB