ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet® ได้ NU-DN1

NU-DN1 - ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet® ได้

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

NU-DN1

จำนวนชุดที่สามารถเชื่อมต่อได้

สูงสุด 16 ยูนิต *1

การต่อเซนเซอร์

เซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์พร้อมรองรับ N-bus *2

จำนวนชุดที่สามารถเชื่อมต่อได้

สูงสุด 16 ยูนิต *1

ปริมาณกระแสไฟที่ยอมให้ไหลผ่าน

สูงสุด 1200 mA

ข้อกำหนดเฉพาะของ DeviceNet®

ฟังก์ชันการสอดคล้อง

ข้อความ I/O (Polling), การสื่อสารด้วยข้อความที่ชัดเจน

การตั้งที่อยู่

0 ถึง 63 (สามารถเข้ากันได้กับ PGM)

อัตราบอด (สับสวิตช์อัตโนมัติ)

500 kbps, 250 kbps, 125 kbps

ความยาวของสายเคเบิลสูงสุด

500 kbps

สายเคเบิลแบบหนา

100 m

สายเคเบิลแบบบาง

250 kbps

สายเคเบิลแบบหนา

250 ม.

สายเคเบิลแบบบาง

100 m

125 kbps

สายเคเบิลแบบหนา

500 ม.

สายเคเบิลแบบบาง

100 m

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

11 ถึง 25 VDC *3

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

1480 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 24 V, 60 mA สูงสุด) *4

อุปกรณ์เสริม

คู่มือการใช้งาน, ขั้วต่อ DeviceNet®, ชุดปิดปลาย

น้ำหนัก

ประมาณ 65 กรัม (รวมหัวต่อด้วย)

*1 ขึ้นอยู่กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ที่เชื่อมต่อ
*2 “N-bus” เป็นชื่อของระบบการเดินสายแบบประหยัดพื้นที่ของ KEYENCE ที่ใช้กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์
*3 NU-DN1 ได้รับพลังงานจากแหล่งจ่ายไฟการสื่อสารของ DeviceNet® เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์ทั้งหมดที่เชื่อมต่อยังได้รับพลังงานจากที่เดียวกันนี้ผ่านทาง NU-DN1
*4 เฉพาะสำหรับกระแสไฟที่จ่ายไปยังเซนเซอร์ที่เชื่อมต่อ

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ